User Tools

Site Tools


30-danh-s-ch-c-c-ti-u-h-nh-tinh-19601-19700-la-gi

Bách khoa toàn thư mở Wikipedia

Buớc tưới chuyển hướng Bước tới tìm kiếm
Tên Tên đầu tiên Ngày phát hiện Nơi phát hiện Người phát hiện
19601 - 1999 ND42 14 tháng 7 năm 1999 Socorro LINEAR
19602 Austinminor 1999 NK42 14 tháng 7 năm 1999 Socorro LINEAR
19603 Monier 1999 NF48 13 tháng 7 năm 1999 Socorro LINEAR
19604 - 1999 NY48 13 tháng 7 năm 1999 Socorro LINEAR
19605 - 1999 NU52 12 tháng 7 năm 1999 Socorro LINEAR
19606 - 1999 NV54 12 tháng 7 năm 1999 Socorro LINEAR
19607 - 1999 NF55 12 tháng 7 năm 1999 Socorro LINEAR
19608 - 1999 NC57 12 tháng 7 năm 1999 Socorro LINEAR
19609 - 1999 ND57 12 tháng 7 năm 1999 Socorro LINEAR
19610 - 1999 NR60 13 tháng 7 năm 1999 Socorro LINEAR
19611 - 1999 NP64 14 tháng 7 năm 1999 Socorro LINEAR
19612 Noordung 1999 OO 17 tháng 7 năm 1999 Črni Vrh Črni Vrh
19613 - 1999 OX 19 tháng 7 năm 1999 Kleť Kleť
19614 Montelongo 1999 OV1 16 tháng 7 năm 1999 Socorro LINEAR
19615 - 1999 OB3 22 tháng 7 năm 1999 Socorro LINEAR
19616 - 1999 OS3 24 tháng 7 năm 1999 Bickley Perth Observatory
19617 Duhamel 1999 PH1 8 tháng 8 năm 1999 Prescott P. G. Comba
19618 Maša 1999 PN3 11 tháng 8 năm 1999 Črni Vrh J. Skvarc
19619 Bethbell 1999 QA 16 tháng 8 năm 1999 Farpoint G. Bell
19620 Auckland 1999 QG 18 tháng 8 năm 1999 Auckland Stardome Observatory
19621 - 1999 RE1 4 tháng 9 năm 1999 Gekko T. Kagawa
19622 - 1999 RY2 6 tháng 9 năm 1999 Đài thiên văn Zvjezdarnica Višnjan K. Korlević
19623 - 1999 RS3 4 tháng 9 năm 1999 Catalina CSS
19624 - 1999 RJ10 7 tháng 9 năm 1999 Socorro LINEAR
19625 Ovaitt 1999 RT11 7 tháng 9 năm 1999 Socorro LINEAR
19626 - 1999 RJ16 7 tháng 9 năm 1999 Socorro LINEAR
19627 - 1999 RU16 7 tháng 9 năm 1999 Socorro LINEAR
19628 - 1999 RD22 7 tháng 9 năm 1999 Socorro LINEAR
19629 Serra 1999 RV31 8 tháng 9 năm 1999 Guitalens A. Klotz
19630 Janebell 1999 RT33 2 tháng 9 năm 1999 Farpoint G. Bell
19631 Greensleeves 1999 RY38 13 tháng 9 năm 1999 Reedy Creek J. Broughton
19632 - 1999 RP39 13 tháng 9 năm 1999 Zeno T. Stafford
19633 Rusjan 1999 RX42 13 tháng 9 năm 1999 Črni Vrh Črni Vrh
19634 - 1999 RG45 14 tháng 9 năm 1999 Fountain Hills C. W. Juels
19635 - 1999 RC47 7 tháng 9 năm 1999 Socorro LINEAR
19636 - 1999 RD48 7 tháng 9 năm 1999 Socorro LINEAR
19637 Presbrey 1999 RU48 7 tháng 9 năm 1999 Socorro LINEAR
19638 Johngenereid 1999 RH57 7 tháng 9 năm 1999 Socorro LINEAR
19639 - 1999 RO63 7 tháng 9 năm 1999 Socorro LINEAR
19640 Ethanroth 1999 RP89 7 tháng 9 năm 1999 Socorro LINEAR
19641 - 1999 RV91 7 tháng 9 năm 1999 Socorro LINEAR
19642 - 1999 RK94 7 tháng 9 năm 1999 Socorro LINEAR
19643 Jacobrucker 1999 RA95 7 tháng 9 năm 1999 Socorro LINEAR
19644 - 1999 RD102 8 tháng 9 năm 1999 Socorro LINEAR
19645 - 1999 RE102 8 tháng 9 năm 1999 Socorro LINEAR
19646 - 1999 RF102 8 tháng 9 năm 1999 Socorro LINEAR
19647 - 1999 RZ103 8 tháng 9 năm 1999 Socorro LINEAR
19648 - 1999 RK104 8 tháng 9 năm 1999 Socorro LINEAR
19649 - 1999 RQ104 8 tháng 9 năm 1999 Socorro LINEAR
19650 - 1999 RY105 8 tháng 9 năm 1999 Socorro LINEAR
19651 - 1999 RC112 9 tháng 9 năm 1999 Socorro LINEAR
19652 Saris 1999 RC117 9 tháng 9 năm 1999 Socorro LINEAR
19653 - 1999 RD119 9 tháng 9 năm 1999 Socorro LINEAR
19654 - 1999 RW119 9 tháng 9 năm 1999 Socorro LINEAR
19655 - 1999 RC121 9 tháng 9 năm 1999 Socorro LINEAR
19656 Simpkins 1999 RA122 9 tháng 9 năm 1999 Socorro LINEAR
19657 - 1999 RE123 9 tháng 9 năm 1999 Socorro LINEAR
19658 Sloop 1999 RM125 9 tháng 9 năm 1999 Socorro LINEAR
19659 - 1999 RB128 9 tháng 9 năm 1999 Socorro LINEAR
19660 Danielsteck 1999 RQ129 9 tháng 9 năm 1999 Socorro LINEAR
19661 - 1999 RR130 9 tháng 9 năm 1999 Socorro LINEAR
19662 Stunzi 1999 RG132 9 tháng 9 năm 1999 Socorro LINEAR
19663 Rykerwatts 1999 RU133 9 tháng 9 năm 1999 Socorro LINEAR
19664 Yancey 1999 RV135 9 tháng 9 năm 1999 Socorro LINEAR
19665 - 1999 RT137 9 tháng 9 năm 1999 Socorro LINEAR
19666 - 1999 RO144 9 tháng 9 năm 1999 Socorro LINEAR
19667 - 1999 RS144 9 tháng 9 năm 1999 Socorro LINEAR
19668 - 1999 RB145 9 tháng 9 năm 1999 Socorro LINEAR
19669 - 1999 RB150 9 tháng 9 năm 1999 Socorro LINEAR
19670 - 1999 RH151 9 tháng 9 năm 1999 Socorro LINEAR
19671 - 1999 RX151 9 tháng 9 năm 1999 Socorro LINEAR
19672 - 1999 RP155 9 tháng 9 năm 1999 Socorro LINEAR
19673 - 1999 RR158 9 tháng 9 năm 1999 Socorro LINEAR
19674 - 1999 RN160 9 tháng 9 năm 1999 Socorro LINEAR
19675 - 1999 RE162 9 tháng 9 năm 1999 Socorro LINEAR
19676 Ofeliaguilar 1999 RY166 9 tháng 9 năm 1999 Socorro LINEAR
19677 - 1999 RN168 9 tháng 9 năm 1999 Socorro LINEAR
19678 Belczyk 1999 RO168 9 tháng 9 năm 1999 Socorro LINEAR
19679 Gretabetteo 1999 RF179 9 tháng 9 năm 1999 Socorro LINEAR
19680 - 1999 RE180 9 tháng 9 năm 1999 Socorro LINEAR
19681 - 1999 RE194 7 tháng 9 năm 1999 Socorro LINEAR
19682 - 1999 RW194 8 tháng 9 năm 1999 Socorro LINEAR
19683 - 1999 RK196 8 tháng 9 năm 1999 Socorro LINEAR
19684 - 1999 RL196 8 tháng 9 năm 1999 Socorro LINEAR
19685 - 1999 RB197 8 tháng 9 năm 1999 Socorro LINEAR
19686 - 1999 RL197 8 tháng 9 năm 1999 Socorro LINEAR
19687 - 1999 RP199 8 tháng 9 năm 1999 Socorro LINEAR
19688 - 1999 RR204 8 tháng 9 năm 1999 Socorro LINEAR
19689 - 1999 RX205 8 tháng 9 năm 1999 Socorro LINEAR
19690 - 1999 RD212 8 tháng 9 năm 1999 Socorro LINEAR
19691 - 1999 RN214 5 tháng 9 năm 1999 Anderson Mesa LONEOS
19692 - 1999 RR220 5 tháng 9 năm 1999 Catalina CSS
19693 - 1999 RU230 8 tháng 9 năm 1999 Catalina CSS
19694 Dunkelman 1999 RX230 8 tháng 9 năm 1999 Catalina CSS
19695 - 1999 RP234 8 tháng 9 năm 1999 Catalina CSS
19696 - 1999 SW1 18 tháng 9 năm 1999 Socorro LINEAR
19697 - 1999 SY3 29 tháng 9 năm 1999 Đài thiên văn Zvjezdarnica Višnjan K. Korlević
19698 - 1999 SR4 29 tháng 9 năm 1999 Višnjan Observatory K. Korlević
19699 - 1999 SC7 29 tháng 9 năm 1999 Socorro LINEAR
19700 - 1999 SG15 30 tháng 9 năm 1999 Catalina CSS
30-danh-s-ch-c-c-ti-u-h-nh-tinh-19601-19700-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)