User Tools

Site Tools


30-danh-s-ch-c-c-ti-u-h-nh-tinh-19401-19500-la-gi

Bách khoa toàn thư mở Wikipedia

Buớc tưới chuyển hướng Bước tới tìm kiếm
Tên Tên đầu tiên Ngày phát hiện Nơi phát hiện Người phát hiện
19401 - 1998 ES11 1 tháng 3 năm 1998 La Silla E. W. Elst
19402 - 1998 EG14 1 tháng 3 năm 1998 La Silla E. W. Elst
19403 - 1998 FA1 18 tháng 3 năm 1998 Kitt Peak Spacewatch
19404 - 1998 FO5 24 tháng 3 năm 1998 Woomera F. B. Zoltowski
19405 - 1998 FT8 21 tháng 3 năm 1998 Kitt Peak Spacewatch
19406 - 1998 FM10 24 tháng 3 năm 1998 Caussols ODAS
19407 Standing Bear 1998 FG11 25 tháng 3 năm 1998 Lime Creek R. Linderholm
19408 - 1998 FM11 22 tháng 3 năm 1998 Oizumi T. Kobayashi
19409 - 1998 FA12 24 tháng 3 năm 1998 Haleakala NEAT
19410 Guisard 1998 FW14 26 tháng 3 năm 1998 Caussols ODAS
19411 Collinarnold 1998 FJ22 20 tháng 3 năm 1998 Socorro LINEAR
19412 - 1998 FC24 20 tháng 3 năm 1998 Socorro LINEAR
19413 Grantlewis 1998 FB30 20 tháng 3 năm 1998 Socorro LINEAR
19414 - 1998 FP32 20 tháng 3 năm 1998 Socorro LINEAR
19415 Parvamenon 1998 FC34 20 tháng 3 năm 1998 Socorro LINEAR
19416 Benglass 1998 FM34 20 tháng 3 năm 1998 Socorro LINEAR
19417 Madelynho 1998 FG40 20 tháng 3 năm 1998 Socorro LINEAR
19418 - 1998 FL49 20 tháng 3 năm 1998 Socorro LINEAR
19419 Pinkham 1998 FO49 20 tháng 3 năm 1998 Socorro LINEAR
19420 Vivekbuch 1998 FB54 20 tháng 3 năm 1998 Socorro LINEAR
19421 Zachulett 1998 FD56 20 tháng 3 năm 1998 Socorro LINEAR
19422 - 1998 FV56 20 tháng 3 năm 1998 Socorro LINEAR
19423 Hefter 1998 FD58 20 tháng 3 năm 1998 Socorro LINEAR
19424 Andrewsong 1998 FH61 20 tháng 3 năm 1998 Socorro LINEAR
19425 Nicholasrapp 1998 FW61 20 tháng 3 năm 1998 Socorro LINEAR
19426 Leal 1998 FP65 20 tháng 3 năm 1998 Socorro LINEAR
19427 - 1998 FJ66 20 tháng 3 năm 1998 Socorro LINEAR
19428 Gracehsu 1998 FU66 20 tháng 3 năm 1998 Socorro LINEAR
19429 Grubaugh 1998 FD69 20 tháng 3 năm 1998 Socorro LINEAR
19430 Kristinaufer 1998 FO69 20 tháng 3 năm 1998 Socorro LINEAR
19431 - 1998 FS70 20 tháng 3 năm 1998 Socorro LINEAR
19432 - 1998 FL71 20 tháng 3 năm 1998 Socorro LINEAR
19433 Naftz 1998 FG72 20 tháng 3 năm 1998 Socorro LINEAR
19434 Bahuffman 1998 FD75 24 tháng 3 năm 1998 Socorro LINEAR
19435 - 1998 FN75 24 tháng 3 năm 1998 Socorro LINEAR
19436 Marycole 1998 FR76 24 tháng 3 năm 1998 Socorro LINEAR
19437 Jennyblank 1998 FQ79 24 tháng 3 năm 1998 Socorro LINEAR
19438 Khaki 1998 FF83 24 tháng 3 năm 1998 Socorro LINEAR
19439 Allisontjong 1998 FB91 24 tháng 3 năm 1998 Socorro LINEAR
19440 Sumatijain 1998 FN103 31 tháng 3 năm 1998 Socorro LINEAR
19441 Trucpham 1998 FJ105 31 tháng 3 năm 1998 Socorro LINEAR
19442 Brianrice 1998 FM106 31 tháng 3 năm 1998 Socorro LINEAR
19443 Yanzhong 1998 FE109 31 tháng 3 năm 1998 Socorro LINEAR
19444 Addicott 1998 FT109 31 tháng 3 năm 1998 Socorro LINEAR
19445 - 1998 FE112 31 tháng 3 năm 1998 Socorro LINEAR
19446 Muroski 1998 FX113 31 tháng 3 năm 1998 Socorro LINEAR
19447 Jessicapearl 1998 FD114 31 tháng 3 năm 1998 Socorro LINEAR
19448 Jenniferling 1998 FJ122 20 tháng 3 năm 1998 Socorro LINEAR
19449 - 1998 FE125 24 tháng 3 năm 1998 Socorro LINEAR
19450 Sussman 1998 FF125 24 tháng 3 năm 1998 Socorro LINEAR
19451 - 1998 FP125 31 tháng 3 năm 1998 Socorro LINEAR
19452 Keeney 1998 FX125 31 tháng 3 năm 1998 Socorro LINEAR
19453 Murdochorne 1998 FM126 28 tháng 3 năm 1998 Reedy Creek J. Broughton
19454 Henrymarr 1998 FX127 25 tháng 3 năm 1998 Socorro LINEAR
19455 - 1998 FJ145 24 tháng 3 năm 1998 Socorro LINEAR
19456 Pimdouglas 1998 HU5 21 tháng 4 năm 1998 Caussols ODAS
19457 Robcastillo 1998 HE6 21 tháng 4 năm 1998 Caussols ODAS
19458 Legault 1998 HE8 21 tháng 4 năm 1998 Les Tardieux M. Bœuf
19459 - 1998 HM11 18 tháng 4 năm 1998 Kitt Peak Spacewatch
19460 - 1998 HW13 18 tháng 4 năm 1998 Socorro LINEAR
19461 Feingold 1998 HZ16 18 tháng 4 năm 1998 Socorro LINEAR
19462 Ulissedini 1998 HE20 27 tháng 4 năm 1998 Prescott P. G. Comba
19463 Emilystoll 1998 HY29 20 tháng 4 năm 1998 Socorro LINEAR
19464 Ciarabarr 1998 HZ29 20 tháng 4 năm 1998 Socorro LINEAR
19465 Amandarusso 1998 HA32 20 tháng 4 năm 1998 Socorro LINEAR
19466 Darcydiegel 1998 HQ34 20 tháng 4 năm 1998 Socorro LINEAR
19467 Amandanagy 1998 HU39 20 tháng 4 năm 1998 Socorro LINEAR
19468 - 1998 HO45 20 tháng 4 năm 1998 Socorro LINEAR
19469 - 1998 HV45 20 tháng 4 năm 1998 Socorro LINEAR
19470 - 1998 HE52 30 tháng 4 năm 1998 Anderson Mesa LONEOS
19471 - 1998 HK52 25 tháng 4 năm 1998 Woomera F. B. Zoltowski
19472 - 1998 HL52 27 tháng 4 năm 1998 Woomera F. B. Zoltowski
19473 Marygardner 1998 HE60 21 tháng 4 năm 1998 Socorro LINEAR
19474 - 1998 HJ80 21 tháng 4 năm 1998 Socorro LINEAR
19475 Mispagel 1998 HA91 21 tháng 4 năm 1998 Socorro LINEAR
19476 Denduluri 1998 HQ94 21 tháng 4 năm 1998 Socorro LINEAR
19477 Teresajentz 1998 HB95 21 tháng 4 năm 1998 Socorro LINEAR
19478 Jaimeflores 1998 HY96 21 tháng 4 năm 1998 Socorro LINEAR
19479 - 1998 HG97 21 tháng 4 năm 1998 Socorro LINEAR
19480 - 1998 HJ100 21 tháng 4 năm 1998 Socorro LINEAR
19481 - 1998 HX101 25 tháng 4 năm 1998 La Silla E. W. Elst
19482 - 1998 HL102 25 tháng 4 năm 1998 La Silla E. W. Elst
19483 - 1998 HA116 23 tháng 4 năm 1998 Socorro LINEAR
19484 Vanessaspini 1998 HF121 23 tháng 4 năm 1998 Socorro LINEAR
19485 - 1998 HC122 23 tháng 4 năm 1998 Socorro LINEAR
19486 - 1998 HW122 23 tháng 4 năm 1998 Socorro LINEAR
19487 Rosscoleman 1998 HO124 23 tháng 4 năm 1998 Socorro LINEAR
19488 Abramcoley 1998 HW125 23 tháng 4 năm 1998 Socorro LINEAR
19489 - 1998 HL149 25 tháng 4 năm 1998 La Silla E. W. Elst
19490 - 1998 HC150 19 tháng 4 năm 1998 Kitt Peak Spacewatch
19491 - 1998 HG153 24 tháng 4 năm 1998 Socorro LINEAR
19492 - 1998 JT 1 tháng 5 năm 1998 Haleakala NEAT
19493 - 1998 JY1 1 tháng 5 năm 1998 Haleakala NEAT
19494 - 1998 KJ8 23 tháng 5 năm 1998 Anderson Mesa LONEOS
19495 - 1998 KZ8 23 tháng 5 năm 1998 Anderson Mesa LONEOS
19496 Josephbarone 1998 KC32 22 tháng 5 năm 1998 Socorro LINEAR
19497 Pineda 1998 KN32 22 tháng 5 năm 1998 Socorro LINEAR
19498 - 1998 KG38 22 tháng 5 năm 1998 Socorro LINEAR
19499 - 1998 KR42 27 tháng 5 năm 1998 Anderson Mesa LONEOS
19500 Hillaryfultz 1998 KF49 23 tháng 5 năm 1998 Socorro LINEAR
... Trước · Danh sách các tiểu hành tinh · Sau ...
Lấy từ “https://vi.wikipedia.org/w/index.php?title=Danh_sách_các_tiểu_hành_tinh/19401–19500&oldid=26435709”
30-danh-s-ch-c-c-ti-u-h-nh-tinh-19401-19500-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)