Bách khoa toàn thư mở Wikipedia

Buớc tưới chuyển hướng Bước tới tìm kiếm
Tên Tên đầu tiên Ngày phát hiện Nơi phát hiện Người phát hiện
19101 - 1981 EV6 6 tháng 3 năm 1981 Siding Spring S. J. Bus
19102 - 1981 EH8 1 tháng 3 năm 1981 Siding Spring S. J. Bus
19103 - 1981 ER11 7 tháng 3 năm 1981 Siding Spring S. J. Bus
19104 - 1981 EY13 1 tháng 3 năm 1981 Siding Spring S. J. Bus
19105 - 1981 EB15 1 tháng 3 năm 1981 Siding Spring S. J. Bus
19106 - 1981 EV15 1 tháng 3 năm 1981 Siding Spring S. J. Bus
19107 - 1981 EU19 2 tháng 3 năm 1981 Siding Spring S. J. Bus
19108 - 1981 EV21 2 tháng 3 năm 1981 Siding Spring S. J. Bus
19109 - 1981 EZ23 7 tháng 3 năm 1981 Siding Spring S. J. Bus
19110 - 1981 EF29 1 tháng 3 năm 1981 Siding Spring S. J. Bus
19111 - 1981 EM29 1 tháng 3 năm 1981 Siding Spring S. J. Bus
19112 - 1981 EN31 2 tháng 3 năm 1981 Siding Spring S. J. Bus
19113 - 1981 EB33 1 tháng 3 năm 1981 Siding Spring S. J. Bus
19114 - 1981 EP37 1 tháng 3 năm 1981 Siding Spring S. J. Bus
19115 - 1981 EM39 2 tháng 3 năm 1981 Siding Spring S. J. Bus
19116 - 1981 EZ40 2 tháng 3 năm 1981 Siding Spring S. J. Bus
19117 - 1981 EL41 2 tháng 3 năm 1981 Siding Spring S. J. Bus
19118 - 1981 SD2 16 tháng 9 năm 1981 Anderson Mesa N. G. Thomas
19119 Dimpna 1981 SG3 27 tháng 9 năm 1981 Nauchnij L. G. Karachkina
19120 Doronina 1983 PM1 6 tháng 8 năm 1983 Nauchnij L. G. Karachkina
19121 1985 CY1 12 tháng 2 năm 1985 La Silla H. Debehogne
19122 - 1985 VF1 7 tháng 11 năm 1985 Anderson Mesa E. Bowell
19123 - 1986 TP1 7 tháng 10 năm 1986 Anderson Mesa E. Bowell
19124 - 1986 TH3 4 tháng 10 năm 1986 Kleť A. Mrkos
19125 - 1987 CH 2 tháng 2 năm 1987 La Silla E. W. Elst
19126 Ottohahn 1987 QW 22 tháng 8 năm 1987 Tautenburg Observatory F. Börngen
19127 Olegefremov 1987 QH10 26 tháng 8 năm 1987 Nauchnij L. G. Karachkina
19128 - 1987 YR1 17 tháng 12 năm 1987 La Silla E. W. Elst, G. Pizarro
19129 Loos 1988 AL1 10 tháng 1 năm 1988 Kleť A. Mrkos
19130 Tytgat 1988 CG2 11 tháng 2 năm 1988 La Silla E. W. Elst
19131 - 1988 CY3 13 tháng 2 năm 1988 La Silla E. W. Elst
19132 Le Clézio 1988 CL4 13 tháng 2 năm 1988 La Silla E. W. Elst
19133 - 1988 PC2 7 tháng 8 năm 1988 Kleť Z. Vávrová
19134 1988 TQ1 15 tháng 10 năm 1988 Gekko Y. Oshima
19135 - 1988 XQ 3 tháng 12 năm 1988 Kitami K. Endate, K. Watanabe
19136 Strassmann 1989 AZ6 10 tháng 1 năm 1989 Tautenburg Observatory F. Börngen
19137 Copiapó 1989 CP2 4 tháng 2 năm 1989 La Silla E. W. Elst
19138 - 1989 EJ1 10 tháng 3 năm 1989 Toyota K. Suzuki, T. Furuta
19139 Apian 1989 GJ8 6 tháng 4 năm 1989 Tautenburg Observatory F. Börngen
19140 Jansmit 1989 RJ2 2 tháng 9 năm 1989 Palomar C. S. Shoemaker, E. M. Shoemaker
19141 - 1989 SB4 16 tháng 9 năm 1989 La Silla E. W. Elst
19142 - 1989 SU4 16 tháng 9 năm 1989 La Silla E. W. Elst
19143 1989 SA10 16 tháng 9 năm 1989 La Silla H. Debehogne
19144 - 1989 UP1 28 tháng 10 năm 1989 Kani Y. Mizuno, T. Furuta
19145 - 1989 YC 25 tháng 12 năm 1989 Chions J. M. Baur
19146 1989 YY 30 tháng 12 năm 1989 Siding Spring R. H. McNaught
19147 1989 YV4 30 tháng 12 năm 1989 Siding Spring R. H. McNaught
19148 Alaska 1989 YA5 28 tháng 12 năm 1989 Haute Provence E. W. Elst
19149 Boccaccio 1990 EZ2 2 tháng 3 năm 1990 La Silla E. W. Elst
19150 - 1990 HY 26 tháng 4 năm 1990 Palomar E. F. Helin
19151 1990 KD1 20 tháng 5 năm 1990 Siding Spring R. H. McNaught
19152 1990 OB5 27 tháng 7 năm 1990 Palomar H. E. Holt
19153 1990 QB3 28 tháng 8 năm 1990 Palomar H. E. Holt
19154 1990 QX4 24 tháng 8 năm 1990 Palomar H. E. Holt
19155 Lifeson 1990 SX3 22 tháng 9 năm 1990 Palomar B. Roman
19156 - 1990 SE4 20 tháng 9 năm 1990 Geisei T. Seki
19157 - 1990 SS6 22 tháng 9 năm 1990 La Silla E. W. Elst
19158 - 1990 SN7 22 tháng 9 năm 1990 La Silla E. W. Elst
19159 - 1990 TT 10 tháng 10 năm 1990 Kitami K. Endate, K. Watanabe
19160 - 1990 TC1 15 tháng 10 năm 1990 Kitami K. Endate, K. Watanabe
19161 - 1990 TQ1 15 tháng 10 năm 1990 Geisei T. Seki
19162 Wambsganss 1990 TZ1 10 tháng 10 năm 1990 Tautenburg Observatory F. Börngen, L. D. Schmadel
19163 - 1990 WE5 16 tháng 11 năm 1990 La Silla E. W. Elst
19164 - 1991 AU1 12 tháng 1 năm 1991 Palomar E. F. Helin
19165 - 1991 CD 4 tháng 2 năm 1991 Kitami K. Endate, K. Watanabe
19166 1991 EY1 7 tháng 3 năm 1991 La Silla H. Debehogne
19167 1991 ED2 9 tháng 3 năm 1991 La Silla H. Debehogne
19168 1991 EO5 14 tháng 3 năm 1991 La Silla H. Debehogne
19169 - 1991 FD 17 tháng 3 năm 1991 Palomar E. F. Helin
19170 1991 FH 18 tháng 3 năm 1991 Siding Spring R. H. McNaught
19171 - 1991 FS 17 tháng 3 năm 1991 Fujieda H. Shiozawa, M. Kizawa
19172 1991 FC4 22 tháng 3 năm 1991 La Silla H. Debehogne
19173 Virginiaterése 1991 GE2 15 tháng 4 năm 1991 Palomar C. S. Shoemaker, E. M. Shoemaker
19174 1991 NS6 11 tháng 7 năm 1991 La Silla H. Debehogne
19175 - 1991 PP2 2 tháng 8 năm 1991 La Silla E. W. Elst
19176 - 1991 PK3 2 tháng 8 năm 1991 La Silla E. W. Elst
19177 1991 PJ11 9 tháng 8 năm 1991 Palomar H. E. Holt
19178 Walterbothe 1991 RV2 9 tháng 9 năm 1991 Tautenburg Observatory F. Börngen, L. D. Schmadel
19179 1991 RK8 12 tháng 9 năm 1991 Palomar H. E. Holt
19180 1991 RK16 15 tháng 9 năm 1991 Palomar H. E. Holt
19181 1991 SD1 30 tháng 9 năm 1991 Siding Spring R. H. McNaught
19182 Pitz 1991 TX2 7 tháng 10 năm 1991 Tautenburg Observatory F. Börngen, L. D. Schmadel
19183 Amati 1991 TB5 5 tháng 10 năm 1991 Tautenburg Observatory F. Börngen, L. D. Schmadel
19184 - 1991 TB6 6 tháng 10 năm 1991 Kleť A. Mrkos
19185 Guarneri 1991 TL13 4 tháng 10 năm 1991 Tautenburg Observatory F. Börngen
19186 - 1991 VY1 5 tháng 11 năm 1991 Palomar E. F. Helin
19187 - 1991 VU2 4 tháng 11 năm 1991 Kiyosato S. Otomo
19188 Dittebesard 1991 YT 30 tháng 12 năm 1991 Haute Provence E. W. Elst
19189 Stradivari 1991 YE1 28 tháng 12 năm 1991 Tautenburg Observatory F. Börngen
19190 Morihiroshi 1992 AM1 10 tháng 1 năm 1992 Okutama T. Hioki, S. Hayakawa
19191 - 1992 DT2 23 tháng 2 năm 1992 Kitt Peak Spacewatch
19192 - 1992 DY5 29 tháng 2 năm 1992 La Silla UESAC
19193 - 1992 DK6 29 tháng 2 năm 1992 La Silla UESAC
19194 - 1992 DG7 29 tháng 2 năm 1992 La Silla UESAC
19195 - 1992 DM7 29 tháng 2 năm 1992 La Silla UESAC
19196 - 1992 DQ7 29 tháng 2 năm 1992 La Silla UESAC
19197 - 1992 EO 6 tháng 3 năm 1992 Geisei T. Seki
19198 - 1992 ED8 2 tháng 3 năm 1992 La Silla UESAC
19199 - 1992 FL3 26 tháng 3 năm 1992 Kitt Peak Spacewatch
19200 - 1992 GU2 4 tháng 4 năm 1992 La Silla E. W. Elst