User Tools

Site Tools


30-danh-s-ch-c-c-ti-u-h-nh-tinh-18901-19000-la-gi

Bách khoa toàn thư mở Wikipedia

Buớc tưới chuyển hướng Bước tới tìm kiếm
Tên Tên đầu tiên Ngày phát hiện Nơi phát hiện Người phát hiện
18901 - 2000 MR5 24 tháng 6 năm 2000 Socorro LINEAR
18902 - 2000 NN5 7 tháng 7 năm 2000 Socorro LINEAR
18903 Matsuura 2000 ND29 10 tháng 7 năm 2000 JCPM Sapporo K. Watanabe
18904 - 2000 OY8 31 tháng 7 năm 2000 Socorro LINEAR
18905 Weigan 2000 OF10 23 tháng 7 năm 2000 Socorro LINEAR
18906 - 2000 OJ19 29 tháng 7 năm 2000 Socorro LINEAR
18907 Kevinclaytor 2000 OW20 31 tháng 7 năm 2000 Socorro LINEAR
18908 - 2000 OC21 31 tháng 7 năm 2000 Socorro LINEAR
18909 - 2000 OE21 31 tháng 7 năm 2000 Socorro LINEAR
18910 Nolanreis 2000 OR22 31 tháng 7 năm 2000 Socorro LINEAR
18911 - 2000 OY31 30 tháng 7 năm 2000 Socorro LINEAR
18912 Kayfurman 2000 OM32 30 tháng 7 năm 2000 Socorro LINEAR
18913 - 2000 OU32 30 tháng 7 năm 2000 Socorro LINEAR
18914 - 2000 OT35 31 tháng 7 năm 2000 Socorro LINEAR
18915 - 2000 OR38 30 tháng 7 năm 2000 Socorro LINEAR
18916 - 2000 OG44 30 tháng 7 năm 2000 Socorro LINEAR
18917 - 2000 OG48 31 tháng 7 năm 2000 Socorro LINEAR
18918 Nishashah 2000 OB50 31 tháng 7 năm 2000 Socorro LINEAR
18919 - 2000 OJ52 31 tháng 7 năm 2000 Socorro LINEAR
18920 - 2000 OU52 31 tháng 7 năm 2000 Socorro LINEAR
18921 - 2000 PT7 2 tháng 8 năm 2000 Socorro LINEAR
18922 - 2000 PU12 8 tháng 8 năm 2000 Socorro LINEAR
18923 Jennifersass 2000 PC23 2 tháng 8 năm 2000 Socorro LINEAR
18924 Vinjamoori 2000 PV24 3 tháng 8 năm 2000 Socorro LINEAR
18925 - 2000 PY25 4 tháng 8 năm 2000 Haleakala NEAT
18926 - 2000 PO26 5 tháng 8 năm 2000 Haleakala NEAT
18927 - 2000 PQ26 5 tháng 8 năm 2000 Haleakala NEAT
18928 Pontremoli 2000 QH9 25 tháng 8 năm 2000 Monte Viseggi Monte Viseggi
18929 - 2000 QU25 26 tháng 8 năm 2000 Socorro LINEAR
18930 Athreya 2000 QW27 24 tháng 8 năm 2000 Socorro LINEAR
18931 - 2000 QX31 26 tháng 8 năm 2000 Socorro LINEAR
18932 Robinhood 2000 QH35 28 tháng 8 năm 2000 Reedy Creek J. Broughton
18933 - 2000 QW36 24 tháng 8 năm 2000 Socorro LINEAR
18934 - 2000 QY36 24 tháng 8 năm 2000 Socorro LINEAR
18935 Alfandmedina 2000 QE37 24 tháng 8 năm 2000 Socorro LINEAR
18936 - 2000 QA42 24 tháng 8 năm 2000 Socorro LINEAR
18937 - 2000 QF42 24 tháng 8 năm 2000 Socorro LINEAR
18938 Zarabeth 2000 QU44 24 tháng 8 năm 2000 Socorro LINEAR
18939 Sariancel 2000 QZ48 24 tháng 8 năm 2000 Socorro LINEAR
18940 - 2000 QV49 24 tháng 8 năm 2000 Socorro LINEAR
18941 - 2000 QX50 24 tháng 8 năm 2000 Socorro LINEAR
18942 - 2000 QE54 25 tháng 8 năm 2000 Socorro LINEAR
18943 Elaisponton 2000 QA55 25 tháng 8 năm 2000 Socorro LINEAR
18944 Sawilliams 2000 QG61 28 tháng 8 năm 2000 Socorro LINEAR
18945 - 2000 QH71 24 tháng 8 năm 2000 Socorro LINEAR
18946 Massar 2000 QM75 24 tháng 8 năm 2000 Socorro LINEAR
18947 Cindyfulton 2000 QV76 24 tháng 8 năm 2000 Socorro LINEAR
18948 Hinkle 2000 QT79 24 tháng 8 năm 2000 Socorro LINEAR
18949 Tumaneng 2000 QX85 25 tháng 8 năm 2000 Socorro LINEAR
18950 Marakessler 2000 QX95 26 tháng 8 năm 2000 Socorro LINEAR
18951 - 2000 QQ98 28 tháng 8 năm 2000 Socorro LINEAR
18952 - 2000 QF105 28 tháng 8 năm 2000 Socorro LINEAR
18953 Laurensmith 2000 QR114 24 tháng 8 năm 2000 Socorro LINEAR
18954 Sarahbounds 2000 QT119 25 tháng 8 năm 2000 Socorro LINEAR
18955 - 2000 QY122 25 tháng 8 năm 2000 Socorro LINEAR
18956 Jessicarnold 2000 QK126 31 tháng 8 năm 2000 Socorro LINEAR
18957 Mijacobsen 2000 QE128 24 tháng 8 năm 2000 Socorro LINEAR
18958 - 2000 QL128 24 tháng 8 năm 2000 Socorro LINEAR
18959 - 2000 QG129 31 tháng 8 năm 2000 Socorro LINEAR
18960 - 2000 QE130 31 tháng 8 năm 2000 Socorro LINEAR
18961 Hampfreeman 2000 QR140 31 tháng 8 năm 2000 Socorro LINEAR
18962 - 2000 QV140 31 tháng 8 năm 2000 Socorro LINEAR
18963 - 2000 QB141 31 tháng 8 năm 2000 Socorro LINEAR
18964 Fairhurst 2000 QJ142 31 tháng 8 năm 2000 Socorro LINEAR
18965 Lazenby 2000 QR142 31 tháng 8 năm 2000 Socorro LINEAR
18966 - 2000 QO145 31 tháng 8 năm 2000 Socorro LINEAR
18967 - 2000 QP151 25 tháng 8 năm 2000 Socorro LINEAR
18968 - 2000 QX152 29 tháng 8 năm 2000 Socorro LINEAR
18969 Valfriedmann 2000 QY152 29 tháng 8 năm 2000 Socorro LINEAR
18970 Jenniharper 2000 QU168 31 tháng 8 năm 2000 Socorro LINEAR
18971 - 2000 QY177 31 tháng 8 năm 2000 Socorro LINEAR
18972 - 2000 QD190 26 tháng 8 năm 2000 Socorro LINEAR
18973 Crouch 2000 QJ193 29 tháng 8 năm 2000 Socorro LINEAR
18974 Brungardt 2000 QX195 28 tháng 8 năm 2000 Socorro LINEAR
18975 - 2000 QZ200 29 tháng 8 năm 2000 Socorro LINEAR
18976 Kunilraval 2000 QH206 31 tháng 8 năm 2000 Socorro LINEAR
18977 - 2000 QK217 31 tháng 8 năm 2000 Socorro LINEAR
18978 - 2000 QH232 31 tháng 8 năm 2000 Socorro LINEAR
18979 Henryfong 2000 RC2 1 tháng 9 năm 2000 Socorro LINEAR
18980 Johannatang 2000 RY2 1 tháng 9 năm 2000 Socorro LINEAR
18981 - 2000 RT3 1 tháng 9 năm 2000 Socorro LINEAR
18982 - 2000 RH5 1 tháng 9 năm 2000 Socorro LINEAR
18983 Allentran 2000 RG6 1 tháng 9 năm 2000 Socorro LINEAR
18984 Olathe 2000 RA8 2 tháng 9 năm 2000 Olathe L. Robinson
18985 - 2000 RR21 1 tháng 9 năm 2000 Socorro LINEAR
18986 - 2000 RF22 1 tháng 9 năm 2000 Socorro LINEAR
18987 Irani 2000 RU23 1 tháng 9 năm 2000 Socorro LINEAR
18988 - 2000 RB24 1 tháng 9 năm 2000 Socorro LINEAR
18989 - 2000 RV26 1 tháng 9 năm 2000 Socorro LINEAR
18990 - 2000 RW31 1 tháng 9 năm 2000 Socorro LINEAR
18991 Tonivanov 2000 RD35 1 tháng 9 năm 2000 Socorro LINEAR
18992 Katharvard 2000 RK40 3 tháng 9 năm 2000 Socorro LINEAR
18993 - 2000 RB43 3 tháng 9 năm 2000 Socorro LINEAR
18994 Nhannguyen 2000 RO50 5 tháng 9 năm 2000 Socorro LINEAR
18995 - 2000 RF53 5 tháng 9 năm 2000 Đài thiên văn Zvjezdarnica Višnjan K. Korlević
18996 Torasan 2000 RR53 4 tháng 9 năm 2000 JCPM Sapporo K. Watanabe
18997 Mizrahi 2000 RG54 1 tháng 9 năm 2000 Socorro LINEAR
18998 - 2000 RH55 3 tháng 9 năm 2000 Socorro LINEAR
18999 - 2000 RC60 8 tháng 9 năm 2000 Đài thiên văn Zvjezdarnica Višnjan K. Korlević
19000 - 2000 RM60 3 tháng 9 năm 2000 Socorro LINEAR
30-danh-s-ch-c-c-ti-u-h-nh-tinh-18901-19000-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)