User Tools

Site Tools


30-danh-s-ch-c-c-ti-u-h-nh-tinh-18701-18800-la-gi

Bách khoa toàn thư mở Wikipedia

Buớc tưới chuyển hướng Bước tới tìm kiếm
Tên Tên đầu tiên Ngày phát hiện Nơi phát hiện Người phát hiện
18701 - 1998 HB57 21 tháng 4 năm 1998 Socorro LINEAR
18702 Sadowski 1998 HG68 21 tháng 4 năm 1998 Socorro LINEAR
18703 - 1998 HN68 21 tháng 4 năm 1998 Socorro LINEAR
18704 Brychristian 1998 HF87 21 tháng 4 năm 1998 Socorro LINEAR
18705 - 1998 HX88 21 tháng 4 năm 1998 Socorro LINEAR
18706 - 1998 HV93 21 tháng 4 năm 1998 Socorro LINEAR
18707 Annchi 1998 HO96 21 tháng 4 năm 1998 Socorro LINEAR
18708 Danielappel 1998 HT97 21 tháng 4 năm 1998 Socorro LINEAR
18709 Laurawong 1998 HE99 21 tháng 4 năm 1998 Socorro LINEAR
18710 - 1998 HF100 21 tháng 4 năm 1998 Socorro LINEAR
18711 - 1998 HL100 21 tháng 4 năm 1998 Socorro LINEAR
18712 - 1998 HN108 23 tháng 4 năm 1998 Socorro LINEAR
18713 - 1998 HM114 23 tháng 4 năm 1998 Socorro LINEAR
18714 - 1998 HQ114 23 tháng 4 năm 1998 Socorro LINEAR
18715 - 1998 HE121 23 tháng 4 năm 1998 Socorro LINEAR
18716 - 1998 HV121 23 tháng 4 năm 1998 Socorro LINEAR
18717 - 1998 HZ127 18 tháng 4 năm 1998 Socorro LINEAR
18718 - 1998 HJ128 19 tháng 4 năm 1998 Socorro LINEAR
18719 - 1998 HH138 21 tháng 4 năm 1998 Socorro LINEAR
18720 Jerryguo 1998 HP145 21 tháng 4 năm 1998 Socorro LINEAR
18721 - 1998 HC146 21 tháng 4 năm 1998 Socorro LINEAR
18722 - 1998 HF148 25 tháng 4 năm 1998 La Silla E. W. Elst
18723 - 1998 JO1 1 tháng 5 năm 1998 Haleakala NEAT
18724 - 1998 JV1 1 tháng 5 năm 1998 Haleakala NEAT
18725 Atacama 1998 JL3 2 tháng 5 năm 1998 Caussols ODAS
18726 - 1998 KC2 22 tháng 5 năm 1998 Socorro LINEAR
18727 Peacock 1998 KW3 22 tháng 5 năm 1998 Anderson Mesa LONEOS
18728 - 1998 KZ3 22 tháng 5 năm 1998 Anderson Mesa LONEOS
18729 Potentino 1998 KJ4 22 tháng 5 năm 1998 Anderson Mesa LONEOS
18730 - 1998 KV7 23 tháng 5 năm 1998 Anderson Mesa LONEOS
18731 Vil'bakirov 1998 KW7 23 tháng 5 năm 1998 Anderson Mesa LONEOS
18732 - 1998 KP19 22 tháng 5 năm 1998 Socorro LINEAR
18733 - 1998 KV31 22 tháng 5 năm 1998 Socorro LINEAR
18734 Darboux 1998 MY1 20 tháng 6 năm 1998 Prescott P. G. Comba
18735 Chubko 1998 MH46 23 tháng 6 năm 1998 Anderson Mesa LONEOS
18736 - 1998 NU 2 tháng 7 năm 1998 Kitt Peak Spacewatch
18737 Aliciaworley 1998 QP79 24 tháng 8 năm 1998 Socorro LINEAR
18738 - 1998 SN22 23 tháng 9 năm 1998 Đài thiên văn Zvjezdarnica Višnjan Đài thiên văn Zvjezdarnica Višnjan
18739 Larryhu 1998 SH79 16 tháng 9 năm 1998 Socorro LINEAR
18740 - 1998 VH31 14 tháng 11 năm 1998 Oizumi T. Kobayashi
18741 1998 WB6 18 tháng 11 năm 1998 Kushiro S. Ueda, H. Kaneda
18742 - 1998 XX30 14 tháng 12 năm 1998 Socorro LINEAR
18743 - 1998 YD5 18 tháng 12 năm 1998 Caussols ODAS
18744 - 1999 AU 7 tháng 1 năm 1999 Oizumi T. Kobayashi
18745 San Pedro 1999 BJ14 23 tháng 1 năm 1999 Caussols ODAS
18746 - 1999 FT20 19 tháng 3 năm 1999 Kitt Peak Spacewatch
18747 Lexcen 1999 FN21 26 tháng 3 năm 1999 Reedy Creek J. Broughton
18748 - 1999 GV 5 tháng 4 năm 1999 Đài thiên văn Zvjezdarnica Višnjan K. Korlević
18749 Ayyubguliev 1999 GA8 9 tháng 4 năm 1999 Anderson Mesa LONEOS
18750 Leonidakimov 1999 GA9 10 tháng 4 năm 1999 Anderson Mesa LONEOS
18751 Yualexandrov 1999 GO9 15 tháng 4 năm 1999 Anderson Mesa LONEOS
18752 - 1999 GZ16 15 tháng 4 năm 1999 Socorro LINEAR
18753 - 1999 GE17 15 tháng 4 năm 1999 Socorro LINEAR
18754 - 1999 GL21 15 tháng 4 năm 1999 Socorro LINEAR
18755 Meduna 1999 GS21 15 tháng 4 năm 1999 Socorro LINEAR
18756 - 1999 GY34 6 tháng 4 năm 1999 Socorro LINEAR
18757 - 1999 HT 18 tháng 4 năm 1999 Woomera F. B. Zoltowski
18758 - 1999 HD2 19 tháng 4 năm 1999 Đài thiên văn Zvjezdarnica Višnjan K. Korlević, M. Jurić
18759 - 1999 HO2 20 tháng 4 năm 1999 Valinhos P. R. Holvorcem
18760 - 1999 HY7 19 tháng 4 năm 1999 Kitt Peak Spacewatch
18761 - 1999 HA8 20 tháng 4 năm 1999 Kitt Peak Spacewatch
18762 - 1999 HC9 17 tháng 4 năm 1999 Socorro LINEAR
18763 1999 JV2 8 tháng 5 năm 1999 Xinglong Beijing Schmidt CCD Asteroid Program
18764 - 1999 JA12 13 tháng 5 năm 1999 Socorro LINEAR
18765 - 1999 JN17 14 tháng 5 năm 1999 Socorro LINEAR
18766 Broderick 1999 JA22 10 tháng 5 năm 1999 Socorro LINEAR
18767 - 1999 JD22 10 tháng 5 năm 1999 Socorro LINEAR
18768 Sarahbates 1999 JE22 10 tháng 5 năm 1999 Socorro LINEAR
18769 - 1999 JS24 10 tháng 5 năm 1999 Socorro LINEAR
18770 Yingqiuqilei 1999 JN25 10 tháng 5 năm 1999 Socorro LINEAR
18771 Sisiliang 1999 JA26 10 tháng 5 năm 1999 Socorro LINEAR
18772 - 1999 JR34 10 tháng 5 năm 1999 Socorro LINEAR
18773 Bredehoft 1999 JY36 10 tháng 5 năm 1999 Socorro LINEAR
18774 Lavanture 1999 JT38 10 tháng 5 năm 1999 Socorro LINEAR
18775 Donaldeng 1999 JD39 10 tháng 5 năm 1999 Socorro LINEAR
18776 Coulter 1999 JP39 10 tháng 5 năm 1999 Socorro LINEAR
18777 Hobson 1999 JA41 10 tháng 5 năm 1999 Socorro LINEAR
18778 - 1999 JW43 10 tháng 5 năm 1999 Socorro LINEAR
18779 Hattyhong 1999 JN44 10 tháng 5 năm 1999 Socorro LINEAR
18780 Kuncham 1999 JY44 10 tháng 5 năm 1999 Socorro LINEAR
18781 Indaram 1999 JH45 10 tháng 5 năm 1999 Socorro LINEAR
18782 Joanrho 1999 JJ46 10 tháng 5 năm 1999 Socorro LINEAR
18783 Sychamberlin 1999 JL47 10 tháng 5 năm 1999 Socorro LINEAR
18784 - 1999 JS47 10 tháng 5 năm 1999 Socorro LINEAR
18785 Betsywelsh 1999 JV48 10 tháng 5 năm 1999 Socorro LINEAR
18786 Tyjorgenson 1999 JS53 10 tháng 5 năm 1999 Socorro LINEAR
18787 Kathermann 1999 JV53 10 tháng 5 năm 1999 Socorro LINEAR
18788 Carriemiller 1999 JX53 10 tháng 5 năm 1999 Socorro LINEAR
18789 Metzger 1999 JV56 10 tháng 5 năm 1999 Socorro LINEAR
18790 Ericaburden 1999 JG57 10 tháng 5 năm 1999 Socorro LINEAR
18791 - 1999 JF58 10 tháng 5 năm 1999 Socorro LINEAR
18792 - 1999 JL60 10 tháng 5 năm 1999 Socorro LINEAR
18793 - 1999 JW60 10 tháng 5 năm 1999 Socorro LINEAR
18794 Kianafrank 1999 JG62 10 tháng 5 năm 1999 Socorro LINEAR
18795 - 1999 JT63 10 tháng 5 năm 1999 Socorro LINEAR
18796 Acosta 1999 JH64 10 tháng 5 năm 1999 Socorro LINEAR
18797 - 1999 JT64 10 tháng 5 năm 1999 Socorro LINEAR
18798 - 1999 JG65 12 tháng 5 năm 1999 Socorro LINEAR
18799 - 1999 JZ73 12 tháng 5 năm 1999 Socorro LINEAR
18800 Terresadodge 1999 JL76 10 tháng 5 năm 1999 Socorro LINEAR
... Trước · Danh sách các tiểu hành tinh · Sau ...
Lấy từ “https://vi.wikipedia.org/w/index.php?title=Danh_sách_các_tiểu_hành_tinh/18701–18800&oldid=26426035”
30-danh-s-ch-c-c-ti-u-h-nh-tinh-18701-18800-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)