Bách khoa toàn thư mở Wikipedia

Buớc tưới chuyển hướng Bước tới tìm kiếm
Tên Tên đầu tiên Ngày phát hiện Nơi phát hiện Người phát hiện
18501 - 1996 OB 16 tháng 7 năm 1996 Farra d'Isonzo Farra d'Isonzo
18502 - 1996 PK1 11 tháng 8 năm 1996 Rand G. R. Viscome
18503 - 1996 PY4 15 tháng 8 năm 1996 Haleakala NEAT
18504 - 1996 PB5 15 tháng 8 năm 1996 Haleakala NEAT
18505 Caravelli 1996 PG5 9 tháng 8 năm 1996 Bologna Osservatorio San Vittore
18506 1996 PY6 15 tháng 8 năm 1996 Macquarie R. H. McNaught, J. B. Child
18507 - 1996 QM1 18 tháng 8 năm 1996 Lake Clear K. A. Williams
18508 - 1996 RJ2 8 tháng 9 năm 1996 Haleakala NEAT
18509 - 1996 RB4 14 tháng 9 năm 1996 Colleverde V. S. Casulli
18510 Chasles 1996 SN 16 tháng 9 năm 1996 Prescott P. G. Comba
18511 1996 SH4 19 tháng 9 năm 1996 Xinglong Chương trình tiểu hành tinh Bắc Kinh Schmidt CCD
18512 - 1996 SO7 17 tháng 9 năm 1996 Kiyosato S. Otomo
18513 - 1996 TS5 7 tháng 10 năm 1996 Trạm Catalina T. B. Spahr
18514 1996 TE11 14 tháng 10 năm 1996 Siding Spring R. H. McNaught
18515 1996 TL14 9 tháng 10 năm 1996 Kushiro S. Ueda, H. Kaneda
18516 - 1996 TL29 7 tháng 10 năm 1996 Kitt Peak Spacewatch
18517 - 1996 VG2 6 tháng 11 năm 1996 Oizumi T. Kobayashi
18518 1996 VT3 2 tháng 11 năm 1996 Xinglong Chương trình tiểu hành tinh Bắc Kinh Schmidt CCD
18519 1996 VH4 8 tháng 11 năm 1996 Xinglong Beijing Schmidt CCD Asteroid Program
18520 Wolfratshausen 1996 VK4 6 tháng 11 năm 1996 Chichibu N. Sato
18521 - 1996 VV5 14 tháng 11 năm 1996 Oizumi T. Kobayashi
18522 - 1996 VA6 15 tháng 11 năm 1996 Oizumi T. Kobayashi
18523 1996 VA7 2 tháng 11 năm 1996 Xinglong Chương trình tiểu hành tinh Bắc Kinh Schmidt CCD
18524 - 1996 VE8 6 tháng 11 năm 1996 Kitami K. Endate, K. Watanabe
18525 1996 VO8 7 tháng 11 năm 1996 Kushiro S. Ueda, H. Kaneda
18526 1996 VB30 7 tháng 11 năm 1996 Kushiro S. Ueda, H. Kaneda
18527 1996 VJ30 7 tháng 11 năm 1996 Kushiro S. Ueda, H. Kaneda
18528 1996 VX30 2 tháng 11 năm 1996 Xinglong Chương trình tiểu hành tinh Bắc Kinh Schmidt CCD
18529 1996 WK3 28 tháng 11 năm 1996 Xinglong Beijing Schmidt CCD Asteroid Program
18530 - 1996 XS1 2 tháng 12 năm 1996 Oizumi T. Kobayashi
18531 Strakonice 1996 XM2 4 tháng 12 năm 1996 Kleť M. Tichý, Z. Moravec
18532 - 1996 XW2 3 tháng 12 năm 1996 Oizumi T. Kobayashi
18533 1996 XJ6 3 tháng 12 năm 1996 Nachi-Katsuura Y. Shimizu, T. Urata
18534 - 1996 XE12 4 tháng 12 năm 1996 Kitt Peak Spacewatch
18535 - 1996 XQ13 9 tháng 12 năm 1996 Kleť Kleť
18536 1996 XN15 10 tháng 12 năm 1996 Xinglong Chương trình tiểu hành tinh Bắc Kinh Schmidt CCD
18537 - 1996 XH18 7 tháng 12 năm 1996 Kitt Peak Spacewatch
18538 1996 XY18 6 tháng 12 năm 1996 Nachi-Katsuura Y. Shimizu, T. Urata
18539 - 1996 XX30 14 tháng 12 năm 1996 Oizumi T. Kobayashi
18540 - 1996 XK31 14 tháng 12 năm 1996 Oizumi T. Kobayashi
18541 - 1996 YA1 20 tháng 12 năm 1996 Oizumi T. Kobayashi
18542 Broglio 1996 YP3 29 tháng 12 năm 1996 Sormano A. Testa, F. Manca
18543 - 1997 AE 2 tháng 1 năm 1997 Oizumi T. Kobayashi
18544 - 1997 AA2 3 tháng 1 năm 1997 Oizumi T. Kobayashi
18545 - 1997 AO2 3 tháng 1 năm 1997 Oizumi T. Kobayashi
18546 - 1997 AP4 6 tháng 1 năm 1997 Oizumi T. Kobayashi
18547 - 1997 AU5 7 tháng 1 năm 1997 Oizumi T. Kobayashi
18548 Christoffel 1997 AN12 10 tháng 1 năm 1997 Prescott P. G. Comba
18549 - 1997 AD13 11 tháng 1 năm 1997 Oizumi T. Kobayashi
18550 Maoyisheng 1997 AN14 9 tháng 1 năm 1997 Xinglong Chương trình tiểu hành tinh Bắc Kinh Schmidt CCD
18551 - 1997 AQ17 13 tháng 1 năm 1997 Farra d'Isonzo Farra d'Isonzo
18552 1997 AM21 13 tháng 1 năm 1997 Nachi-Katsuura Y. Shimizu, T. Urata
18553 - 1997 AZ21 6 tháng 1 năm 1997 Chichibu N. Sato
18554 - 1997 BO1 29 tháng 1 năm 1997 Oizumi T. Kobayashi
18555 Courant 1997 CN4 4 tháng 2 năm 1997 Prescott P. G. Comba
18556 Battiato 1997 CC7 7 tháng 2 năm 1997 Sormano P. Sicoli, F. Manca
18557 - 1997 CQ11 3 tháng 2 năm 1997 Kitt Peak Spacewatch
18558 - 1997 CO19 6 tháng 2 năm 1997 Oohira T. Urata
18559 - 1997 EN2 4 tháng 3 năm 1997 Oizumi T. Kobayashi
18560 Coxeter 1997 EO7 7 tháng 3 năm 1997 Prescott P. G. Comba
18561 - 1997 EY34 4 tháng 3 năm 1997 Socorro LINEAR
18562 - 1997 EK54 8 tháng 3 năm 1997 La Silla E. W. Elst
18563 - 1997 FC3 31 tháng 3 năm 1997 Socorro LINEAR
18564 - 1997 GO6 2 tháng 4 năm 1997 Socorro LINEAR
18565 - 1997 GP35 6 tháng 4 năm 1997 Socorro LINEAR
18566 - 1997 RS3 1 tháng 9 năm 1997 Caussols ODAS
18567 Segenthau 1997 SS4 27 tháng 9 năm 1997 Starkenburg Observatory Starkenburg
18568 Thuillot 1997 TL2 3 tháng 10 năm 1997 Caussols ODAS
18569 - 1997 UC11 16 tháng 10 năm 1997 Oohira T. Urata
18570 - 1997 VB6 9 tháng 11 năm 1997 Oizumi T. Kobayashi
18571 - 1997 WQ21 30 tháng 11 năm 1997 Oizumi T. Kobayashi
18572 Rocher 1997 WQ22 28 tháng 11 năm 1997 Caussols ODAS
18573 - 1997 WM23 28 tháng 11 năm 1997 Caussols ODAS
18574 Jeansimon 1997 WO23 28 tháng 11 năm 1997 Caussols ODAS
18575 - 1997 WS31 29 tháng 11 năm 1997 Socorro LINEAR
18576 - 1997 WA42 29 tháng 11 năm 1997 Socorro LINEAR
18577 - 1997 XH 3 tháng 12 năm 1997 Caussols ODAS
18578 - 1997 XP 3 tháng 12 năm 1997 Oizumi T. Kobayashi
18579 Duongtuyenvu 1997 XY6 5 tháng 12 năm 1997 Caussols ODAS
18580 - 1997 XN8 7 tháng 12 năm 1997 Caussols ODAS
18581 Batllo 1997 XV8 7 tháng 12 năm 1997 Caussols ODAS
18582 1997 XK9 4 tháng 12 năm 1997 Xinglong Chương trình tiểu hành tinh Bắc Kinh Schmidt CCD
18583 - 1997 XN10 7 tháng 12 năm 1997 Cima Ekar A. Boattini, M. Tombelli
18584 - 1997 YB2 21 tháng 12 năm 1997 Oizumi T. Kobayashi
18585 - 1997 YE2 21 tháng 12 năm 1997 Oizumi T. Kobayashi
18586 - 1997 YD3 24 tháng 12 năm 1997 Oizumi T. Kobayashi
18587 - 1997 YR5 25 tháng 12 năm 1997 Oizumi T. Kobayashi
18588 - 1997 YO9 25 tháng 12 năm 1997 Haleakala NEAT
18589 - 1997 YL10 28 tháng 12 năm 1997 Oizumi T. Kobayashi
18590 - 1997 YO10 28 tháng 12 năm 1997 Oizumi T. Kobayashi
18591 - 1997 YT11 30 tháng 12 năm 1997 Oizumi T. Kobayashi
18592 1997 YO18 24 tháng 12 năm 1997 Xinglong Chương trình tiểu hành tinh Bắc Kinh Schmidt CCD
18593 1998 AG11 5 tháng 1 năm 1998 Xinglong Beijing Schmidt CCD Asteroid Program
18594 1998 BJ 16 tháng 1 năm 1998 Nachi-Katsuura Y. Shimizu, T. Urata
18595 - 1998 BR1 19 tháng 1 năm 1998 Oizumi T. Kobayashi
18596 Superbus 1998 BA4 21 tháng 1 năm 1998 Colleverde V. S. Casulli
18597 - 1998 BE8 25 tháng 1 năm 1998 Oizumi T. Kobayashi
18598 - 1998 BH8 25 tháng 1 năm 1998 Oizumi T. Kobayashi
18599 - 1998 BK8 25 tháng 1 năm 1998 Oizumi T. Kobayashi
18600 - 1998 BK10 24 tháng 1 năm 1998 Woomera F. B. Zoltowski