User Tools

Site Tools


30-danh-s-ch-c-c-ti-u-h-nh-tinh-18401-18500-la-gi

Bách khoa toàn thư mở Wikipedia

Buớc tưới chuyển hướng Bước tới tìm kiếm
Tên Tên đầu tiên Ngày phát hiện Nơi phát hiện Người phát hiện
18401 1992 WE4 21 tháng 11 năm 1992 Kushiro S. Ueda, H. Kaneda
18402 - 1992 YU2 16 tháng 12 năm 1992 Oohira T. Urata
18403 - 1993 AG 13 tháng 1 năm 1993 Kitami K. Endate, K. Watanabe
18404 - 1993 FQ2 20 tháng 3 năm 1993 Kitami K. Endate, K. Watanabe
18405 - 1993 FY12 17 tháng 3 năm 1993 La Silla UESAC
18406 - 1993 FT14 17 tháng 3 năm 1993 La Silla UESAC
18407 - 1993 FQ24 21 tháng 3 năm 1993 La Silla UESAC
18408 - 1993 FP30 21 tháng 3 năm 1993 La Silla UESAC
18409 - 1993 FF36 19 tháng 3 năm 1993 La Silla UESAC
18410 - 1993 FC51 19 tháng 3 năm 1993 La Silla UESAC
18411 - 1993 FB82 19 tháng 3 năm 1993 La Silla UESAC
18412 1993 LX 13 tháng 6 năm 1993 Siding Spring R. H. McNaught
18413 1993 LD1 13 tháng 6 năm 1993 Siding Spring R. H. McNaught
18414 - 1993 OY6 20 tháng 7 năm 1993 La Silla E. W. Elst
18415 - 1993 PW5 15 tháng 8 năm 1993 Caussols E. W. Elst
18416 - 1993 QW 22 tháng 8 năm 1993 Palomar E. F. Helin
18417 - 1993 QY9 20 tháng 8 năm 1993 La Silla E. W. Elst
18418 - 1993 TV1 15 tháng 10 năm 1993 Kitami K. Endate, K. Watanabe
18419 - 1993 TS20 9 tháng 10 năm 1993 La Silla E. W. Elst
18420 - 1993 TR25 9 tháng 10 năm 1993 La Silla E. W. Elst
18421 - 1993 TV34 9 tháng 10 năm 1993 La Silla E. W. Elst
18422 - 1993 UE6 20 tháng 10 năm 1993 La Silla E. W. Elst
18423 - 1993 UF7 20 tháng 10 năm 1993 La Silla E. W. Elst
18424 - 1993 YG 17 tháng 12 năm 1993 Oizumi T. Kobayashi
18425 - 1993 YL 18 tháng 12 năm 1993 Oizumi T. Kobayashi
18426 Maffei 1993 YN2 18 tháng 12 năm 1993 Sormano E. Colzani, G. Ventre
18427 - 1994 AY 4 tháng 1 năm 1994 Oizumi T. Kobayashi
18428 - 1994 AC1 7 tháng 1 năm 1994 Oizumi T. Kobayashi
18429 1994 AO1 8 tháng 1 năm 1994 Dynic A. Sugie
18430 Balzac 1994 AK16 14 tháng 1 năm 1994 Tautenburg Observatory F. Börngen
18431 Stazzema 1994 BM 16 tháng 1 năm 1994 Cima Ekar A. Boattini, M. Tombelli
18432 - 1994 CJ2 13 tháng 2 năm 1994 Oizumi T. Kobayashi
18433 - 1994 EQ 4 tháng 3 năm 1994 Oizumi T. Kobayashi
18434 Mikesandras 1994 EW7 12 tháng 3 năm 1994 Palomar C. S. Shoemaker, D. H. Levy
18435 - 1994 GW10 14 tháng 4 năm 1994 Palomar PCAS
18436 - 1994 GY10 14 tháng 4 năm 1994 Palomar PCAS
18437 - 1994 JR 5 tháng 5 năm 1994 Palomar E. F. Helin
18438 - 1994 JM6 4 tháng 5 năm 1994 Kitt Peak Spacewatch
18439 - 1994 LJ1 9 tháng 6 năm 1994 Palomar E. F. Helin
18440 - 1994 NV1 8 tháng 7 năm 1994 Caussols E. W. Elst
18441 - 1994 PE 5 tháng 8 năm 1994 San Marcello A. Boattini, M. Tombelli
18442 - 1994 PK3 10 tháng 8 năm 1994 La Silla E. W. Elst
18443 - 1994 PW8 10 tháng 8 năm 1994 La Silla E. W. Elst
18444 - 1994 PL10 10 tháng 8 năm 1994 La Silla E. W. Elst
18445 - 1994 PC12 10 tháng 8 năm 1994 La Silla E. W. Elst
18446 - 1994 PN13 10 tháng 8 năm 1994 La Silla E. W. Elst
18447 - 1994 PU13 10 tháng 8 năm 1994 La Silla E. W. Elst
18448 - 1994 PW17 10 tháng 8 năm 1994 La Silla E. W. Elst
18449 Rikwouters 1994 PT19 12 tháng 8 năm 1994 La Silla E. W. Elst
18450 - 1994 PG27 12 tháng 8 năm 1994 La Silla E. W. Elst
18451 - 1994 PZ27 12 tháng 8 năm 1994 La Silla E. W. Elst
18452 - 1994 PL33 10 tháng 8 năm 1994 La Silla E. W. Elst
18453 - 1994 TT 2 tháng 10 năm 1994 Kitami K. Endate, K. Watanabe
18454 - 1995 BF1 23 tháng 1 năm 1995 Kiyosato S. Otomo
18455 - 1995 DF 20 tháng 2 năm 1995 Oizumi T. Kobayashi
18456 - 1995 ES 8 tháng 3 năm 1995 Kleť Kleť
18457 - 1995 EX7 5 tháng 3 năm 1995 Nyukasa M. Hirasawa, S. Suzuki
18458 Caesar 1995 EY8 5 tháng 3 năm 1995 Tautenburg Observatory F. Börngen
18459 1995 FD1 28 tháng 3 năm 1995 Kushiro S. Ueda, H. Kaneda
18460 Pecková 1995 PG 5 tháng 8 năm 1995 Ondřejov L. Šarounová
18461 Seiichikanno 1995 QQ 17 tháng 8 năm 1995 Nanyo T. Okuni
18462 Riccò 1995 QS2 26 tháng 8 năm 1995 Bologna Osservatorio San Vittore
18463 - 1995 SV16 18 tháng 9 năm 1995 Kitt Peak Spacewatch
18464 - 1995 SK23 19 tháng 9 năm 1995 Kitt Peak Spacewatch
18465 - 1995 SB34 22 tháng 9 năm 1995 Kitt Peak Spacewatch
18466 - 1995 SU37 24 tháng 9 năm 1995 Kitt Peak Spacewatch
18467 - 1995 SX52 22 tháng 9 năm 1995 Kitami K. Endate, K. Watanabe
18468 - 1995 UE8 27 tháng 10 năm 1995 Oizumi T. Kobayashi
18469 Hakodate 1995 UC9 20 tháng 10 năm 1995 Chichibu N. Sato, T. Urata
18470 1995 UX44 27 tháng 10 năm 1995 Kushiro S. Ueda, H. Kaneda
18471 - 1995 UZ45 20 tháng 10 năm 1995 Caussols E. W. Elst
18472 - 1995 VA1 12 tháng 11 năm 1995 Kitami K. Endate, K. Watanabe
18473 - 1995 VK1 15 tháng 11 năm 1995 Kitami K. Endate, K. Watanabe
18474 1995 WV3 18 tháng 11 năm 1995 Nachi-Katsuura Y. Shimizu, T. Urata
18475 - 1995 WM7 27 tháng 11 năm 1995 Oizumi T. Kobayashi
18476 - 1995 WR7 27 tháng 11 năm 1995 Oizumi T. Kobayashi
18477 - 1995 WA11 16 tháng 11 năm 1995 Kitt Peak Spacewatch
18478 - 1995 WT15 17 tháng 11 năm 1995 Kitt Peak Spacewatch
18479 - 1995 XR 12 tháng 12 năm 1995 Oizumi T. Kobayashi
18480 - 1995 YB 17 tháng 12 năm 1995 Oizumi T. Kobayashi
18481 - 1995 YH 17 tháng 12 năm 1995 Oizumi T. Kobayashi
18482 - 1995 YO 19 tháng 12 năm 1995 Oizumi T. Kobayashi
18483 - 1995 YY2 16 tháng 12 năm 1995 Oizumi T. Kobayashi
18484 - 1995 YB3 27 tháng 12 năm 1995 Haleakala NEAT
18485 - 1996 AB 1 tháng 1 năm 1996 Oizumi T. Kobayashi
18486 - 1996 AS2 13 tháng 1 năm 1996 Oizumi T. Kobayashi
18487 1996 AU3 13 tháng 1 năm 1996 Kushiro S. Ueda, H. Kaneda
18488 - 1996 AY3 13 tháng 1 năm 1996 Chichibu N. Sato, T. Urata
18489 - 1996 BV2 26 tháng 1 năm 1996 Kashihara F. Uto
18490 - 1996 BG17 24 tháng 1 năm 1996 Socorro LINEAR
18491 - 1996 DP2 23 tháng 2 năm 1996 Oizumi T. Kobayashi
18492 1996 GS2 8 tháng 4 năm 1996 Xinglong Beijing Schmidt CCD Asteroid Program
18493 Demoleon 1996 HV9 17 tháng 4 năm 1996 La Silla E. W. Elst
18494 - 1996 HH10 17 tháng 4 năm 1996 La Silla E. W. Elst
18495 - 1996 HH24 20 tháng 4 năm 1996 La Silla E. W. Elst
18496 1996 JN1 9 tháng 5 năm 1996 Siding Spring R. H. McNaught
18497 Nevězice 1996 LK1 11 tháng 6 năm 1996 Kleť M. Tichý, Z. Moravec
18498 Cesaro 1996 MN 22 tháng 6 năm 1996 Prescott P. G. Comba
18499 - 1996 MR 22 tháng 6 năm 1996 Haleakala NEAT
18500 - 1996 NX3 14 tháng 7 năm 1996 La Silla E. W. Elst
30-danh-s-ch-c-c-ti-u-h-nh-tinh-18401-18500-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)