User Tools

Site Tools


30-danh-s-ch-c-c-ti-u-h-nh-tinh-18101-18200-la-gi

Bách khoa toàn thư mở Wikipedia

Buớc tưới chuyển hướng Bước tới tìm kiếm
Tên Tên đầu tiên Ngày phát hiện Nơi phát hiện Người phát hiện
18101 Coustenis 2000 LF32 5 tháng 6 năm 2000 Anderson Mesa LONEOS
18102 Angrilli 2000 LN34 3 tháng 6 năm 2000 Anderson Mesa LONEOS
18103 - 2000 MC5 26 tháng 6 năm 2000 Socorro LINEAR
18104 Mahalingam 2000 NP3 3 tháng 7 năm 2000 Socorro LINEAR
18105 - 2000 NT3 7 tháng 7 năm 2000 Socorro LINEAR
18106 Blume 2000 NX3 4 tháng 7 năm 2000 Anderson Mesa LONEOS
18107 - 2000 NC5 7 tháng 7 năm 2000 Socorro LINEAR
18108 - 2000 NT5 8 tháng 7 năm 2000 Socorro LINEAR
18109 - 2000 NG11 7 tháng 7 năm 2000 Socorro LINEAR
18110 HASI 2000 NK13 5 tháng 7 năm 2000 Anderson Mesa LONEOS
18111 Pinet 2000 NB14 5 tháng 7 năm 2000 Anderson Mesa LONEOS
18112 Jeanlucjosset 2000 NX17 5 tháng 7 năm 2000 Anderson Mesa LONEOS
18113 Bibring 2000 NC19 5 tháng 7 năm 2000 Anderson Mesa LONEOS
18114 Rosenbush 2000 NN19 5 tháng 7 năm 2000 Anderson Mesa LONEOS
18115 Rathbun 2000 NT19 5 tháng 7 năm 2000 Anderson Mesa LONEOS
18116 Prato 2000 NY22 5 tháng 7 năm 2000 Anderson Mesa LONEOS
18117 Jonhodge 2000 NY23 5 tháng 7 năm 2000 Anderson Mesa LONEOS
18118 - 2000 NB24 5 tháng 7 năm 2000 Kitt Peak Spacewatch
18119 Braude 2000 NZ24 4 tháng 7 năm 2000 Anderson Mesa LONEOS
18120 Lytvynenko 2000 NA25 4 tháng 7 năm 2000 Anderson Mesa LONEOS
18121 Konovalenko 2000 NF25 4 tháng 7 năm 2000 Anderson Mesa LONEOS
18122 Forestamartin 2000 NL27 4 tháng 7 năm 2000 Anderson Mesa LONEOS
18123 Pavan 2000 NS27 4 tháng 7 năm 2000 Anderson Mesa LONEOS
18124 Leeperry 2000 NE28 3 tháng 7 năm 2000 Socorro LINEAR
18125 Brianwilson 2000 OF 22 tháng 7 năm 2000 Reedy Creek J. Broughton
18126 - 2000 OU3 24 tháng 7 năm 2000 Socorro LINEAR
18127 Denversmith 2000 OX3 24 tháng 7 năm 2000 Socorro LINEAR
18128 Wysner 2000 OD5 24 tháng 7 năm 2000 Socorro LINEAR
18129 - 2000 OH5 24 tháng 7 năm 2000 Socorro LINEAR
18130 - 2000 OK5 24 tháng 7 năm 2000 Socorro LINEAR
18131 - 2000 OM5 24 tháng 7 năm 2000 Socorro LINEAR
18132 Spector 2000 ON9 30 tháng 7 năm 2000 Reedy Creek J. Broughton
18133 - 2000 OL12 23 tháng 7 năm 2000 Socorro LINEAR
18134 - 2000 OS14 23 tháng 7 năm 2000 Socorro LINEAR
18135 - 2000 OQ20 31 tháng 7 năm 2000 Socorro LINEAR
18136 - 2000 OD21 31 tháng 7 năm 2000 Socorro LINEAR
18137 - 2000 OU30 30 tháng 7 năm 2000 Socorro LINEAR
18138 - 2000 OP35 31 tháng 7 năm 2000 Socorro LINEAR
18139 - 2000 OF37 30 tháng 7 năm 2000 Socorro LINEAR
18140 - 2000 OD39 30 tháng 7 năm 2000 Socorro LINEAR
18141 - 2000 OK42 30 tháng 7 năm 2000 Socorro LINEAR
18142 Adamsidman 2000 OG47 31 tháng 7 năm 2000 Socorro LINEAR
18143 - 2000 OK48 31 tháng 7 năm 2000 Socorro LINEAR
18144 - 2000 OO48 31 tháng 7 năm 2000 Socorro LINEAR
18145 - 2000 OX48 31 tháng 7 năm 2000 Socorro LINEAR
18146 - 2000 OU49 31 tháng 7 năm 2000 Socorro LINEAR
18147 - 2000 OY50 31 tháng 7 năm 2000 Socorro LINEAR
18148 Bellier 2000 OZ57 29 tháng 7 năm 2000 Anderson Mesa LONEOS
18149 Colombatti 2000 OB58 29 tháng 7 năm 2000 Anderson Mesa LONEOS
18150 López Moreno - 2000 OC60 29 tháng 7 năm 2000 Anderson Mesa LONEOS
18151 Licchelli 2000 OT60 29 tháng 7 năm 2000 Anderson Mesa LONEOS
18152 Heidimanning 2000 OW60 29 tháng 7 năm 2000 Anderson Mesa LONEOS
18153 - 2000 OC61 30 tháng 7 năm 2000 Socorro LINEAR
18154 - 2000 PA 1 tháng 8 năm 2000 Črni Vrh Črni Vrh
18155 Jasonschuler 2000 PF2 1 tháng 8 năm 2000 Socorro LINEAR
18156 Kamisaibara 2000 PU4 3 tháng 8 năm 2000 Bisei SG Center BATTeRS
18157 Craigwright 2000 PH10 1 tháng 8 năm 2000 Socorro LINEAR
18158 Nigelreuel 2000 PM10 1 tháng 8 năm 2000 Socorro LINEAR
18159 Andrewcook 2000 PW10 1 tháng 8 năm 2000 Socorro LINEAR
18160 Nihon Uchu Forum 2000 PY12 7 tháng 8 năm 2000 Bisei SG Center BATTeRS
18161 Koshiishi 2000 PZ12 7 tháng 8 năm 2000 Bisei SG Center BATTeRS
18162 Denlea 2000 PX15 1 tháng 8 năm 2000 Socorro LINEAR
18163 Jennalewis 2000 PF16 1 tháng 8 năm 2000 Socorro LINEAR
18164 - 2000 PA20 1 tháng 8 năm 2000 Socorro LINEAR
18165 - 2000 PN20 1 tháng 8 năm 2000 Socorro LINEAR
18166 - 2000 PG27 8 tháng 8 năm 2000 Valinhos P. R. Holvorcem
18167 Buttani 2000 PS27 6 tháng 8 năm 2000 Valmeca Valmeca
18168 - 2000 PN28 4 tháng 8 năm 2000 Haleakala NEAT
18169 - 2000 QF 20 tháng 8 năm 2000 Colleverde V. S. Casulli
18170 Ramjeawan 2000 QW2 24 tháng 8 năm 2000 Socorro LINEAR
18171 Romaneskue 2000 QB5 24 tháng 8 năm 2000 Socorro LINEAR
18172 - 2000 QL7 25 tháng 8 năm 2000 Socorro LINEAR
18173 - 2000 QD8 25 tháng 8 năm 2000 Đài thiên văn Zvjezdarnica Višnjan K. Korlević, M. Jurić
18174 Khachatryan 2000 QW14 24 tháng 8 năm 2000 Socorro LINEAR
18175 Jenniferchoy 2000 QB15 24 tháng 8 năm 2000 Socorro LINEAR
18176 Julianhong 2000 QG22 24 tháng 8 năm 2000 Socorro LINEAR
18177 Harunaga 2000 QK27 24 tháng 8 năm 2000 Socorro LINEAR
18178 - 2000 QP28 24 tháng 8 năm 2000 Socorro LINEAR
18179 - 2000 QV29 25 tháng 8 năm 2000 Socorro LINEAR
18180 Irenesun 2000 QB30 25 tháng 8 năm 2000 Socorro LINEAR
18181 - 2000 QD34 26 tháng 8 năm 2000 Socorro LINEAR
18182 Wiener 2000 QC35 27 tháng 8 năm 2000 Ondřejov P. Pravec, P. Kušnirák
18183 - 2000 QG37 24 tháng 8 năm 2000 Socorro LINEAR
18184 Dianepark 2000 QR37 24 tháng 8 năm 2000 Socorro LINEAR
18185 - 2000 QW49 24 tháng 8 năm 2000 Socorro LINEAR
18186 - 2000 QW50 24 tháng 8 năm 2000 Socorro LINEAR
18187 - 2000 QQ53 25 tháng 8 năm 2000 Socorro LINEAR
18188 - 2000 QD55 25 tháng 8 năm 2000 Socorro LINEAR
18189 Medeobaldia 2000 QN82 24 tháng 8 năm 2000 Socorro LINEAR
18190 Michaelpizer 2000 QY89 25 tháng 8 năm 2000 Socorro LINEAR
18191 Rayhe 2000 QL90 25 tháng 8 năm 2000 Socorro LINEAR
18192 Craigwallace 2000 QP90 25 tháng 8 năm 2000 Socorro LINEAR
18193 Hollilydrury 2000 QT93 26 tháng 8 năm 2000 Socorro LINEAR
18194 - 2000 QE100 28 tháng 8 năm 2000 Socorro LINEAR
18195 - 2000 QG116 28 tháng 8 năm 2000 Socorro LINEAR
18196 Rowberry 2000 QY132 26 tháng 8 năm 2000 Socorro LINEAR
18197 - 2055 P-L 24 tháng 9 năm 1960 Palomar C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
18198 - 2056 P-L 24 tháng 9 năm 1960 Palomar C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
18199 - 2583 P-L 24 tháng 9 năm 1960 Palomar C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
18200 - 2714 P-L 24 tháng 9 năm 1960 Palomar C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
30-danh-s-ch-c-c-ti-u-h-nh-tinh-18101-18200-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)