User Tools

Site Tools


30-danh-s-ch-c-c-ti-u-h-nh-tinh-18001-18100-la-gi

Bách khoa toàn thư mở Wikipedia

Buớc tưới chuyển hướng Bước tới tìm kiếm
Tên Tên đầu tiên Ngày phát hiện Nơi phát hiện Người phát hiện
18001 - 1999 JY83 12 tháng 5 năm 1999 Socorro LINEAR
18002 - 1999 JJ84 12 tháng 5 năm 1999 Socorro LINEAR
18003 - 1999 JU84 13 tháng 5 năm 1999 Socorro LINEAR
18004 Krystosek 1999 JD86 12 tháng 5 năm 1999 Socorro LINEAR
18005 - 1999 JD91 12 tháng 5 năm 1999 Socorro LINEAR
18006 - 1999 JE94 12 tháng 5 năm 1999 Socorro LINEAR
18007 - 1999 JK97 12 tháng 5 năm 1999 Socorro LINEAR
18008 - 1999 JV99 12 tháng 5 năm 1999 Socorro LINEAR
18009 Patrickgeer 1999 JP100 12 tháng 5 năm 1999 Socorro LINEAR
18010 - 1999 JQ100 12 tháng 5 năm 1999 Socorro LINEAR
18011 - 1999 JQ113 13 tháng 5 năm 1999 Socorro LINEAR
18012 Marsland 1999 JM114 13 tháng 5 năm 1999 Socorro LINEAR
18013 Shedletsky 1999 JS114 13 tháng 5 năm 1999 Socorro LINEAR
18014 - 1999 JC121 13 tháng 5 năm 1999 Socorro LINEAR
18015 Semenkovich 1999 JD121 13 tháng 5 năm 1999 Socorro LINEAR
18016 Grondahl 1999 JU122 13 tháng 5 năm 1999 Socorro LINEAR
18017 - 1999 JC124 14 tháng 5 năm 1999 Socorro LINEAR
18018 - 1999 JR125 10 tháng 5 năm 1999 Socorro LINEAR
18019 Dascoli 1999 JJ126 13 tháng 5 năm 1999 Socorro LINEAR
18020 Amend 1999 JT126 13 tháng 5 năm 1999 Socorro LINEAR
18021 Waldman 1999 JH127 13 tháng 5 năm 1999 Socorro LINEAR
18022 Pepper 1999 JN127 13 tháng 5 năm 1999 Socorro LINEAR
18023 - 1999 JQ129 12 tháng 5 năm 1999 Socorro LINEAR
18024 Dobson 1999 KK4 20 tháng 5 năm 1999 Oaxaca J. M. Roe
18025 - 1999 KF5 18 tháng 5 năm 1999 Kitt Peak Spacewatch
18026 Juliabaldwin 1999 KG13 18 tháng 5 năm 1999 Socorro LINEAR
18027 Gokcay 1999 KL14 18 tháng 5 năm 1999 Socorro LINEAR
18028 Ramchandani 1999 KO14 18 tháng 5 năm 1999 Socorro LINEAR
18029 - 1999 KA16 21 tháng 5 năm 1999 Socorro LINEAR
18030 - 1999 LX4 8 tháng 6 năm 1999 Socorro LINEAR
18031 - 1999 LO14 9 tháng 6 năm 1999 Socorro LINEAR
18032 Geiss 1999 MG1 20 tháng 6 năm 1999 Anderson Mesa LONEOS
18033 - 1999 NR4 14 tháng 7 năm 1999 Zeno T. Stafford
18034 - 1999 NF6 13 tháng 7 năm 1999 Socorro LINEAR
18035 - 1999 NJ7 13 tháng 7 năm 1999 Socorro LINEAR
18036 - 1999 ND26 14 tháng 7 năm 1999 Socorro LINEAR
18037 - 1999 NA38 14 tháng 7 năm 1999 Socorro LINEAR
18038 - 1999 NR48 13 tháng 7 năm 1999 Socorro LINEAR
18039 - 1999 ND49 13 tháng 7 năm 1999 Socorro LINEAR
18040 - 1999 NC60 13 tháng 7 năm 1999 Socorro LINEAR
18041 - 1999 RX13 7 tháng 9 năm 1999 Socorro LINEAR
18042 - 1999 RF27 7 tháng 9 năm 1999 Socorro LINEAR
18043 Laszkowska 1999 RQ54 7 tháng 9 năm 1999 Socorro LINEAR
18044 - 1999 RS89 7 tháng 9 năm 1999 Socorro LINEAR
18045 - 1999 RR100 8 tháng 9 năm 1999 Socorro LINEAR
18046 - 1999 RN116 9 tháng 9 năm 1999 Socorro LINEAR
18047 - 1999 RP145 9 tháng 9 năm 1999 Socorro LINEAR
18048 - 1999 RG170 9 tháng 9 năm 1999 Socorro LINEAR
18049 - 1999 RX195 8 tháng 9 năm 1999 Socorro LINEAR
18050 - 1999 RS196 8 tháng 9 năm 1999 Socorro LINEAR
18051 - 1999 RU196 8 tháng 9 năm 1999 Socorro LINEAR
18052 - 1999 RV199 8 tháng 9 năm 1999 Socorro LINEAR
18053 - 1999 RU208 8 tháng 9 năm 1999 Socorro LINEAR
18054 - 1999 SW7 29 tháng 9 năm 1999 Socorro LINEAR
18055 Fernhildebrandt 1999 TJ13 11 tháng 10 năm 1999 Farpoint G. Hug, G. Bell
18056 - 1999 TV15 11 tháng 10 năm 1999 Gnosca S. Sposetti
18057 - 1999 VK10 9 tháng 11 năm 1999 Oizumi T. Kobayashi
18058 - 1999 XY129 12 tháng 12 năm 1999 Socorro LINEAR
18059 Cavalieri 1999 XL137 15 tháng 12 năm 1999 Prescott P. G. Comba
18060 - 1999 XJ156 8 tháng 12 năm 1999 Socorro LINEAR
18061 - 1999 XH179 10 tháng 12 năm 1999 Socorro LINEAR
18062 - 1999 XY187 12 tháng 12 năm 1999 Socorro LINEAR
18063 - 1999 XW211 13 tháng 12 năm 1999 Socorro LINEAR
18064 - 1999 XY242 13 tháng 12 năm 1999 Catalina CSS
18065 - 2000 AM41 3 tháng 1 năm 2000 Socorro LINEAR
18066 - 2000 AR79 5 tháng 1 năm 2000 Socorro LINEAR
18067 - 2000 AB98 4 tháng 1 năm 2000 Socorro LINEAR
18068 - 2000 AF184 7 tháng 1 năm 2000 Socorro LINEAR
18069 - 2000 AS199 9 tháng 1 năm 2000 Socorro LINEAR
18070 - 2000 AC205 13 tháng 1 năm 2000 Đài thiên văn Zvjezdarnica Višnjan K. Korlević
18071 - 2000 BA27 30 tháng 1 năm 2000 Socorro LINEAR
18072 - 2000 CL71 7 tháng 2 năm 2000 Socorro LINEAR
18073 - 2000 CB82 4 tháng 2 năm 2000 Socorro LINEAR
18074 - 2000 DW 24 tháng 2 năm 2000 Oizumi T. Kobayashi
18075 Donasharma 2000 DD5 28 tháng 2 năm 2000 Socorro LINEAR
18076 - 2000 DV59 29 tháng 2 năm 2000 Socorro LINEAR
18077 - 2000 EM148 4 tháng 3 năm 2000 Catalina CSS
18078 - 2000 FL31 28 tháng 3 năm 2000 Socorro LINEAR
18079 Lion-Stoppato 2000 FJ63 27 tháng 3 năm 2000 Anderson Mesa LONEOS
18080 - 2000 GW105 7 tháng 4 năm 2000 Socorro LINEAR
18081 - 2000 GB126 7 tháng 4 năm 2000 Socorro LINEAR
18082 - 2000 GB136 12 tháng 4 năm 2000 Socorro LINEAR
18083 - 2000 HD22 29 tháng 4 năm 2000 Socorro LINEAR
18084 Adamwohl 2000 HP47 29 tháng 4 năm 2000 Socorro LINEAR
18085 - 2000 JZ14 6 tháng 5 năm 2000 Socorro LINEAR
18086 Emilykraft 2000 JQ21 6 tháng 5 năm 2000 Socorro LINEAR
18087 Yamanaka 2000 JA22 6 tháng 5 năm 2000 Socorro LINEAR
18088 Roberteunice 2000 JS30 7 tháng 5 năm 2000 Socorro LINEAR
18089 - 2000 JB41 6 tháng 5 năm 2000 Socorro LINEAR
18090 Kevinkuo 2000 JA56 6 tháng 5 năm 2000 Socorro LINEAR
18091 Iranmanesh 2000 JN58 6 tháng 5 năm 2000 Socorro LINEAR
18092 Reinhold 2000 KR29 28 tháng 5 năm 2000 Socorro LINEAR
18093 - 2000 KS31 28 tháng 5 năm 2000 Socorro LINEAR
18094 - 2000 KN56 27 tháng 5 năm 2000 Socorro LINEAR
18095 Frankblock 2000 LL5 5 tháng 6 năm 2000 Socorro LINEAR
18096 - 2000 LM16 1 tháng 6 năm 2000 Socorro LINEAR
18097 - 2000 LU19 8 tháng 6 năm 2000 Socorro LINEAR
18098 - 2000 LR20 8 tháng 6 năm 2000 Socorro LINEAR
18099 Flamini 2000 LD27 6 tháng 6 năm 2000 Anderson Mesa LONEOS
18100 Lebreton 2000 LE28 6 tháng 6 năm 2000 Anderson Mesa LONEOS
30-danh-s-ch-c-c-ti-u-h-nh-tinh-18001-18100-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)