User Tools

Site Tools


30-danh-s-ch-c-c-ti-u-h-nh-tinh-17901-18000-la-gi

Bách khoa toàn thư mở Wikipedia

Buớc tưới chuyển hướng Bước tới tìm kiếm
Tên Tên đầu tiên Ngày phát hiện Nơi phát hiện Người phát hiện
17901 - 1999 FT25 19 tháng 3 năm 1999 Socorro LINEAR
17902 Britbaker 1999 FM26 19 tháng 3 năm 1999 Socorro LINEAR
17903 - 1999 FS27 19 tháng 3 năm 1999 Socorro LINEAR
17904 Annekoupal 1999 FW30 19 tháng 3 năm 1999 Socorro LINEAR
17905 Kabtamu 1999 FM31 19 tháng 3 năm 1999 Socorro LINEAR
17906 - 1999 FG32 19 tháng 3 năm 1999 Socorro LINEAR
17907 Danielgude 1999 FQ33 19 tháng 3 năm 1999 Socorro LINEAR
17908 Chriskuyu 1999 FL34 19 tháng 3 năm 1999 Socorro LINEAR
17909 Nikhilshukla 1999 FC35 19 tháng 3 năm 1999 Socorro LINEAR
17910 Munyan 1999 FG37 20 tháng 3 năm 1999 Socorro LINEAR
17911 - 1999 FF41 20 tháng 3 năm 1999 Socorro LINEAR
17912 - 1999 FV44 20 tháng 3 năm 1999 Socorro LINEAR
17913 - 1999 FT52 20 tháng 3 năm 1999 Socorro LINEAR
17914 Joannelee 1999 FA54 20 tháng 3 năm 1999 Socorro LINEAR
17915 - 1999 GU 5 tháng 4 năm 1999 Đài thiên văn Zvjezdarnica Višnjan K. Korlević
17916 - 1999 GZ3 10 tháng 4 năm 1999 Woomera F. B. Zoltowski
17917 Cartan 1999 GN5 15 tháng 4 năm 1999 Prescott P. G. Comba
17918 - 1999 GE6 14 tháng 4 năm 1999 Nachi-Katsuura Y. Shimizu, T. Urata
17919 Licandro 1999 GC8 9 tháng 4 năm 1999 Anderson Mesa LONEOS
17920 Zarnecki 1999 GE9 10 tháng 4 năm 1999 Anderson Mesa LONEOS
17921 Aldeobaldia 1999 GC13 15 tháng 4 năm 1999 Socorro LINEAR
17922 - 1999 GS13 12 tháng 4 năm 1999 Kitt Peak Spacewatch
17923 - 1999 GY16 15 tháng 4 năm 1999 Socorro LINEAR
17924 - 1999 GA17 15 tháng 4 năm 1999 Socorro LINEAR
17925 Dougweinberg 1999 GQ17 15 tháng 4 năm 1999 Socorro LINEAR
17926 Jameswu 1999 GA18 15 tháng 4 năm 1999 Socorro LINEAR
17927 Ghoshal 1999 GL20 15 tháng 4 năm 1999 Socorro LINEAR
17928 Neuwirth 1999 GJ21 15 tháng 4 năm 1999 Socorro LINEAR
17929 - 1999 GQ21 15 tháng 4 năm 1999 Socorro LINEAR
17930 Kennethott 1999 GE24 6 tháng 4 năm 1999 Socorro LINEAR
17931 - 1999 GA27 7 tháng 4 năm 1999 Socorro LINEAR
17932 Viswanathan 1999 GA35 6 tháng 4 năm 1999 Socorro LINEAR
17933 Haraguchi 1999 GM36 12 tháng 4 năm 1999 Socorro LINEAR
17934 Deleon 1999 GK39 12 tháng 4 năm 1999 Socorro LINEAR
17935 Vinhoward 1999 GX45 12 tháng 4 năm 1999 Socorro LINEAR
17936 Nilus 1999 HE3 24 tháng 4 năm 1999 Reedy Creek J. Broughton
17937 - 1999 HO4 16 tháng 4 năm 1999 Kitt Peak Spacewatch
17938 Tamsendrew 1999 HW6 17 tháng 4 năm 1999 Socorro LINEAR
17939 - 1999 HH8 16 tháng 4 năm 1999 Socorro LINEAR
17940 - 1999 JK2 8 tháng 5 năm 1999 Catalina CSS
17941 Horbatt 1999 JW2 6 tháng 5 năm 1999 Goodricke-Pigott R. A. Tucker
17942 Whiterabbit 1999 JG6 11 tháng 5 năm 1999 Nachi-Katsuura Y. Shimizu, T. Urata
17943 - 1999 JZ6 8 tháng 5 năm 1999 Catalina CSS
17944 - 1999 JF7 8 tháng 5 năm 1999 Catalina CSS
17945 Hawass 1999 JU8 14 tháng 5 năm 1999 Reedy Creek J. Broughton
17946 - 1999 JC9 7 tháng 5 năm 1999 Catalina CSS
17947 - 1999 JV10 9 tháng 5 năm 1999 Catalina CSS
17948 - 1999 JQ15 12 tháng 5 năm 1999 Nanyo T. Okuni
17949 - 1999 JA18 10 tháng 5 năm 1999 Socorro LINEAR
17950 Grover 1999 JS18 10 tháng 5 năm 1999 Socorro LINEAR
17951 Fenska 1999 JO19 10 tháng 5 năm 1999 Socorro LINEAR
17952 Folsom 1999 JT19 10 tháng 5 năm 1999 Socorro LINEAR
17953 - 1999 JB20 10 tháng 5 năm 1999 Socorro LINEAR
17954 Hopkins 1999 JP20 10 tháng 5 năm 1999 Socorro LINEAR
17955 Sedransk 1999 JZ22 10 tháng 5 năm 1999 Socorro LINEAR
17956 Andrewlenoir 1999 JC28 10 tháng 5 năm 1999 Socorro LINEAR
17957 - 1999 JE29 10 tháng 5 năm 1999 Socorro LINEAR
17958 Schoof 1999 JE33 10 tháng 5 năm 1999 Socorro LINEAR
17959 Camierickson 1999 JZ33 10 tháng 5 năm 1999 Socorro LINEAR
17960 Liberatore 1999 JB36 10 tháng 5 năm 1999 Socorro LINEAR
17961 Mariagorodnitsky 1999 JB37 10 tháng 5 năm 1999 Socorro LINEAR
17962 Andrewherron 1999 JD37 10 tháng 5 năm 1999 Socorro LINEAR
17963 Vonderheydt 1999 JM40 10 tháng 5 năm 1999 Socorro LINEAR
17964 - 1999 JY41 10 tháng 5 năm 1999 Socorro LINEAR
17965 Brodersen 1999 JO43 10 tháng 5 năm 1999 Socorro LINEAR
17966 - 1999 JS43 10 tháng 5 năm 1999 Socorro LINEAR
17967 Bacampbell 1999 JT45 10 tháng 5 năm 1999 Socorro LINEAR
17968 - 1999 JX46 10 tháng 5 năm 1999 Socorro LINEAR
17969 Truong 1999 JB47 10 tháng 5 năm 1999 Socorro LINEAR
17970 Palepu 1999 JA48 10 tháng 5 năm 1999 Socorro LINEAR
17971 Samuelhowell 1999 JZ50 10 tháng 5 năm 1999 Socorro LINEAR
17972 Ascione 1999 JH51 10 tháng 5 năm 1999 Socorro LINEAR
17973 - 1999 JP51 10 tháng 5 năm 1999 Socorro LINEAR
17974 - 1999 JL52 10 tháng 5 năm 1999 Socorro LINEAR
17975 - 1999 JB53 10 tháng 5 năm 1999 Socorro LINEAR
17976 Schulman 1999 JQ54 10 tháng 5 năm 1999 Socorro LINEAR
17977 - 1999 JR54 10 tháng 5 năm 1999 Socorro LINEAR
17978 - 1999 JS54 10 tháng 5 năm 1999 Socorro LINEAR
17979 - 1999 JS55 10 tháng 5 năm 1999 Socorro LINEAR
17980 Vanschaik 1999 JN56 10 tháng 5 năm 1999 Socorro LINEAR
17981 - 1999 JZ56 10 tháng 5 năm 1999 Socorro LINEAR
17982 Simcmillan 1999 JK57 10 tháng 5 năm 1999 Socorro LINEAR
17983 Buhrmester 1999 JV59 10 tháng 5 năm 1999 Socorro LINEAR
17984 Ahantonioli 1999 JU60 10 tháng 5 năm 1999 Socorro LINEAR
17985 - 1999 JC62 10 tháng 5 năm 1999 Socorro LINEAR
17986 - 1999 JF62 10 tháng 5 năm 1999 Socorro LINEAR
17987 - 1999 JQ62 10 tháng 5 năm 1999 Socorro LINEAR
17988 Joannehsieh 1999 JR62 10 tháng 5 năm 1999 Socorro LINEAR
17989 - 1999 JE64 10 tháng 5 năm 1999 Socorro LINEAR
17990 - 1999 JK64 10 tháng 5 năm 1999 Socorro LINEAR
17991 Joshuaegan 1999 JN65 12 tháng 5 năm 1999 Socorro LINEAR
17992 Japellegrino 1999 JR65 12 tháng 5 năm 1999 Socorro LINEAR
17993 Kluesing 1999 JT68 12 tháng 5 năm 1999 Socorro LINEAR
17994 - 1999 JF70 12 tháng 5 năm 1999 Socorro LINEAR
17995 Jolinefan 1999 JF74 12 tháng 5 năm 1999 Socorro LINEAR
17996 - 1999 JQ75 10 tháng 5 năm 1999 Socorro LINEAR
17997 - 1999 JN78 13 tháng 5 năm 1999 Socorro LINEAR
17998 - 1999 JN80 12 tháng 5 năm 1999 Socorro LINEAR
17999 - 1999 JO80 12 tháng 5 năm 1999 Socorro LINEAR
18000 - 1999 JX80 12 tháng 5 năm 1999 Socorro LINEAR
30-danh-s-ch-c-c-ti-u-h-nh-tinh-17901-18000-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)