User Tools

Site Tools


30-danh-s-ch-c-c-ti-u-h-nh-tinh-17801-17900-la-gi

Bách khoa toàn thư mở Wikipedia

Buớc tưới chuyển hướng Bước tới tìm kiếm
Tên Tên đầu tiên Ngày phát hiện Nơi phát hiện Người phát hiện
17801 Zelkowitz 1998 FH69 20 tháng 3 năm 1998 Socorro LINEAR
17802 - 1998 FA71 20 tháng 3 năm 1998 Socorro LINEAR
17803 Barish 1998 FD71 20 tháng 3 năm 1998 Socorro LINEAR
17804 - 1998 FH71 20 tháng 3 năm 1998 Socorro LINEAR
17805 Švestka 1998 FV72 30 tháng 3 năm 1998 Kleť M. Tichý, Z. Moravec
17806 Adolfborn 1998 FO73 31 tháng 3 năm 1998 Ondřejov P. Pravec
17807 Ericpearce 1998 FT74 19 tháng 3 năm 1998 Anderson Mesa LONEOS
17808 - 1998 FV74 24 tháng 3 năm 1998 Socorro LINEAR
17809 - 1998 FR78 24 tháng 3 năm 1998 Socorro LINEAR
17810 - 1998 FM100 31 tháng 3 năm 1998 Socorro LINEAR
17811 - 1998 FH105 31 tháng 3 năm 1998 Socorro LINEAR
17812 - 1998 FH109 31 tháng 3 năm 1998 Socorro LINEAR
17813 - 1998 FL109 31 tháng 3 năm 1998 Socorro LINEAR
17814 - 1998 FH113 31 tháng 3 năm 1998 Socorro LINEAR
17815 Kulawik 1998 FM113 31 tháng 3 năm 1998 Socorro LINEAR
17816 - 1998 FY113 31 tháng 3 năm 1998 Socorro LINEAR
17817 - 1998 FU116 31 tháng 3 năm 1998 Socorro LINEAR
17818 - 1998 FE118 31 tháng 3 năm 1998 Socorro LINEAR
17819 - 1998 FK118 31 tháng 3 năm 1998 Socorro LINEAR
17820 - 1998 FZ125 31 tháng 3 năm 1998 Socorro LINEAR
17821 Bölsche 1998 FC127 31 tháng 3 năm 1998 Drebach A. Knöfel, J. Kandler
17822 - 1998 FM135 22 tháng 3 năm 1998 Socorro LINEAR
17823 Bartels 1998 GA 1 tháng 4 năm 1998 Oaxaca J. M. Roe
17824 - 1998 GF 2 tháng 4 năm 1998 Socorro LINEAR
17825 - 1998 GQ8 2 tháng 4 năm 1998 Socorro LINEAR
17826 Normanwisdom 1998 GK10 3 tháng 4 năm 1998 Reedy Creek J. Broughton
17827 - 1998 HW 17 tháng 4 năm 1998 Kitt Peak Spacewatch
17828 - 1998 HK8 22 tháng 4 năm 1998 Woomera F. B. Zoltowski
17829 - 1998 HX32 20 tháng 4 năm 1998 Socorro LINEAR
17830 - 1998 HR35 20 tháng 4 năm 1998 Socorro LINEAR
17831 Ussery 1998 HW35 20 tháng 4 năm 1998 Socorro LINEAR
17832 Pitman 1998 HV39 20 tháng 4 năm 1998 Socorro LINEAR
17833 - 1998 HO42 23 tháng 4 năm 1998 Haleakala NEAT
17834 - 1998 HL43 25 tháng 4 năm 1998 Đài thiên văn Zvjezdarnica Višnjan Đài thiên văn Zvjezdarnica Višnjan
17835 Anoelsuri 1998 HS46 20 tháng 4 năm 1998 Socorro LINEAR
17836 Canup 1998 HT50 25 tháng 4 năm 1998 Anderson Mesa LONEOS
17837 - 1998 HQ92 21 tháng 4 năm 1998 Socorro LINEAR
17838 - 1998 HJ94 21 tháng 4 năm 1998 Socorro LINEAR
17839 - 1998 HN95 21 tháng 4 năm 1998 Socorro LINEAR
17840 - 1998 HG96 21 tháng 4 năm 1998 Socorro LINEAR
17841 - 1998 HZ96 21 tháng 4 năm 1998 Socorro LINEAR
17842 Jorgegarcia 1998 HN98 21 tháng 4 năm 1998 Socorro LINEAR
17843 - 1998 HD99 21 tháng 4 năm 1998 Socorro LINEAR
17844 Judson 1998 HM100 21 tháng 4 năm 1998 Socorro LINEAR
17845 - 1998 HY112 23 tháng 4 năm 1998 Socorro LINEAR
17846 - 1998 HB115 23 tháng 4 năm 1998 Socorro LINEAR
17847 - 1998 HQ115 23 tháng 4 năm 1998 Socorro LINEAR
17848 - 1998 HR133 19 tháng 4 năm 1998 Socorro LINEAR
17849 - 1998 HL134 19 tháng 4 năm 1998 Socorro LINEAR
17850 - 1998 HR150 20 tháng 4 năm 1998 Kitt Peak Spacewatch
17851 Kaler 1998 JK 1 tháng 5 năm 1998 Haleakala NEAT
17852 - 1998 JN1 1 tháng 5 năm 1998 Haleakala NEAT
17853 Ronaldsayer 1998 JK3 1 tháng 5 năm 1998 Anderson Mesa LONEOS
17854 - 1998 JC4 5 tháng 5 năm 1998 Woomera F. B. Zoltowski
17855 Geffert 1998 KK 19 tháng 5 năm 1998 Starkenburg Observatory Starkenburg
17856 Gomes 1998 KL1 18 tháng 5 năm 1998 Anderson Mesa LONEOS
17857 Hsieh 1998 KR1 18 tháng 5 năm 1998 Anderson Mesa LONEOS
17858 Beaugé 1998 KS3 22 tháng 5 năm 1998 Anderson Mesa LONEOS
17859 Galinaryabova 1998 KC4 22 tháng 5 năm 1998 Anderson Mesa LONEOS
17860 Roig 1998 KQ4 22 tháng 5 năm 1998 Anderson Mesa LONEOS
17861 - 1998 KN24 22 tháng 5 năm 1998 Socorro LINEAR
17862 - 1998 KT28 22 tháng 5 năm 1998 Socorro LINEAR
17863 - 1998 KN30 22 tháng 5 năm 1998 Socorro LINEAR
17864 - 1998 KK38 22 tháng 5 năm 1998 Socorro LINEAR
17865 - 1998 KS39 22 tháng 5 năm 1998 Socorro LINEAR
17866 - 1998 KV45 22 tháng 5 năm 1998 Socorro LINEAR
17867 - 1998 KD46 22 tháng 5 năm 1998 Socorro LINEAR
17868 - 1998 KW46 22 tháng 5 năm 1998 Socorro LINEAR
17869 Descamps 1998 MA14 20 tháng 6 năm 1998 Caussols ODAS
17870 - 1998 QU92 28 tháng 8 năm 1998 Socorro LINEAR
17871 - 1998 RD58 14 tháng 9 năm 1998 Socorro LINEAR
17872 - 1998 SP22 23 tháng 9 năm 1998 Đài thiên văn Zvjezdarnica Višnjan Đài thiên văn Zvjezdarnica Višnjan
17873 - 1998 XO96 11 tháng 12 năm 1998 Mérida O. A. Naranjo
17874 - 1998 YM3 17 tháng 12 năm 1998 Oizumi T. Kobayashi
17875 - 1999 AQ2 9 tháng 1 năm 1999 Oizumi T. Kobayashi
17876 - 1999 AX21 15 tháng 1 năm 1999 Đài thiên văn Zvjezdarnica Višnjan K. Korlević
17877 - 1999 AZ22 15 tháng 1 năm 1999 Oizumi T. Kobayashi
17878 - 1999 AR25 15 tháng 1 năm 1999 Caussols ODAS
17879 Robutel 1999 BA14 22 tháng 1 năm 1999 Caussols ODAS
17880 - 1999 BA24 18 tháng 1 năm 1999 Socorro LINEAR
17881 Radmall 1999 CA51 10 tháng 2 năm 1999 Socorro LINEAR
17882 Thielemann 1999 CX87 10 tháng 2 năm 1999 Socorro LINEAR
17883 Scobuchanan 1999 CP105 12 tháng 2 năm 1999 Socorro LINEAR
17884 Jeffthompson 1999 CD116 12 tháng 2 năm 1999 Socorro LINEAR
17885 Brianbeyt 1999 CF118 12 tháng 2 năm 1999 Socorro LINEAR
17886 - 1999 CH118 12 tháng 2 năm 1999 Socorro LINEAR
17887 - 1999 DE1 17 tháng 2 năm 1999 Caussols ODAS
17888 - 1999 DB3 21 tháng 2 năm 1999 Oizumi T. Kobayashi
17889 Liechty 1999 DH3 20 tháng 2 năm 1999 Socorro LINEAR
17890 - 1999 DU6 20 tháng 2 năm 1999 Socorro LINEAR
17891 Buraliforti 1999 EA 6 tháng 3 năm 1999 Prescott P. G. Comba
17892 Morecambewise 1999 EO5 15 tháng 3 năm 1999 Reedy Creek J. Broughton
17893 Arlot 1999 FO 17 tháng 3 năm 1999 Caussols ODAS
17894 - 1999 FP 17 tháng 3 năm 1999 Caussols ODAS
17895 - 1999 FZ2 17 tháng 3 năm 1999 Kitt Peak Spacewatch
17896 - 1999 FW4 17 tháng 3 năm 1999 Kitt Peak Spacewatch
17897 Gallardo 1999 FV8 19 tháng 3 năm 1999 Anderson Mesa LONEOS
17898 Scottsheppard 1999 FB19 22 tháng 3 năm 1999 Anderson Mesa LONEOS
17899 Mariacristina 1999 FD19 22 tháng 3 năm 1999 Anderson Mesa LONEOS
17900 Leiferman 1999 FO24 19 tháng 3 năm 1999 Socorro LINEAR
... Trước · Danh sách các tiểu hành tinh · Sau ...
Lấy từ “https://vi.wikipedia.org/w/index.php?title=Danh_sách_các_tiểu_hành_tinh/17801–17900&oldid=26435721”
30-danh-s-ch-c-c-ti-u-h-nh-tinh-17801-17900-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)