User Tools

Site Tools


30-danh-s-ch-c-c-ti-u-h-nh-tinh-17701-17800-la-gi

Tên Tên đầu tiên Ngày phát hiện Nơi phát hiện Người phát hiện 17701 - 1997 GU41 9 tháng 4 năm 1997 La Silla E. W. Elst 17702 Kryštofharant 1997 JD 1 tháng 5 năm 1997 Ondřejov P. Pravec 17703 Bombieri 1997 RS5 9 tháng 9 năm 1997 Prescott P. G. Comba 17704 - 1997 UM5 21 tháng 10 năm 1997 Kitt Peak Spacewatch 17705 1997 UM24 28 tháng 10 năm 1997 Xinglong Chương trình tiểu hành tinh Bắc Kinh Schmidt CCD 17706 - 1997 VA6 9 tháng 11 năm 1997 Oizumi T. Kobayashi 17707 1997 VM7 2 tháng 11 năm 1997 Xinglong Chương trình tiểu hành tinh Bắc Kinh Schmidt CCD 17708 - 1997 WB 18 tháng 11 năm 1997 Woomera F. B. Zoltowski 17709 - 1997 WV1 19 tháng 11 năm 1997 Oizumi T. Kobayashi 17710 - 1997 WT2 23 tháng 11 năm 1997 Oizumi T. Kobayashi 17711 - 1997 WA7 23 tháng 11 năm 1997 Kitt Peak Spacewatch 17712 Fatherwilliam 1997 WK7 19 tháng 11 năm 1997 Nachi-Katsuura Y. Shimizu, T. Urata 17713 - 1997 WJ20 25 tháng 11 năm 1997 Kitt Peak Spacewatch 17714 - 1997 WR38 29 tháng 11 năm 1997 Socorro LINEAR 17715 - 1997 WZ39 29 tháng 11 năm 1997 Socorro LINEAR 17716 - 1997 WW43 29 tháng 11 năm 1997 Socorro LINEAR 17717 - 1997 XL 3 tháng 12 năm 1997 Oizumi T. Kobayashi 17718 - 1997 XZ 3 tháng 12 năm 1997 Oizumi T. Kobayashi 17719 1997 XV1 2 tháng 12 năm 1997 Nachi-Katsuura Y. Shimizu, T. Urata 17720 Manuboccuni 1997 XH10 7 tháng 12 năm 1997 Cima Ekar U. Munari, M. Tombelli 17721 1997 XT10 10 tháng 12 năm 1997 Xinglong Chương trình tiểu hành tinh Bắc Kinh Schmidt CCD 17722 1997 YT1 21 tháng 12 năm 1997 Xinglong Beijing Schmidt CCD Asteroid Program 17723 1997 YA4 22 tháng 12 năm 1997 Xinglong Beijing Schmidt CCD Asteroid Program 17724 - 1997 YZ5 25 tháng 12 năm 1997 Oizumi T. Kobayashi 17725 - 1997 YQ7 27 tháng 12 năm 1997 Oizumi T. Kobayashi 17726 1997 YS10 22 tháng 12 năm 1997 Xinglong Chương trình tiểu hành tinh Bắc Kinh Schmidt CCD 17727 - 1997 YU11 30 tháng 12 năm 1997 Oizumi T. Kobayashi 17728 - 1997 YM12 21 tháng 12 năm 1997 Kitt Peak Spacewatch 17729 - 1997 YW14 28 tháng 12 năm 1997 Kitt Peak Spacewatch 17730 - 1998 AS4 6 tháng 1 năm 1998 Kitt Peak Spacewatch 17731 - 1998 AD10 15 tháng 1 năm 1998 Caussols ODAS 17732 - 1998 AQ10 1 tháng 1 năm 1998 Kitt Peak Spacewatch 17733 - 1998 BS1 19 tháng 1 năm 1998 Oizumi T. Kobayashi 17734 Boole 1998 BW3 22 tháng 1 năm 1998 Prescott P. G. Comba 17735 - 1998 BG7 24 tháng 1 năm 1998 Haleakala NEAT 17736 - 1998 BA12 23 tháng 1 năm 1998 Socorro LINEAR 17737 Sigmundjähn 1998 BF14 27 tháng 1 năm 1998 Drebach J. Kandler 17738 - 1998 BS15 24 tháng 1 năm 1998 Haleakala NEAT 17739 - 1998 BY15 25 tháng 1 năm 1998 Haleakala NEAT 17740 - 1998 BC19 27 tháng 1 năm 1998 Sormano A. Testa, P. Ghezzi 17741 - 1998 BS23 26 tháng 1 năm 1998 Kitt Peak Spacewatch 17742 - 1998 BP25 28 tháng 1 năm 1998 Oizumi T. Kobayashi 17743 - 1998 BA31 26 tháng 1 năm 1998 Kitt Peak Spacewatch 17744 Jodiefoster 1998 BZ31 18 tháng 1 năm 1998 Caussols ODAS 17745 - 1998 BG34 22 tháng 1 năm 1998 Kitt Peak Spacewatch 17746 Haigha 1998 BU41 30 tháng 1 năm 1998 Gekko T. Kagawa, T. Urata 17747 1998 BJ42 26 tháng 1 năm 1998 Xinglong Chương trình tiểu hành tinh Bắc Kinh Schmidt CCD 17748 Uedashoji 1998 CL 1 tháng 2 năm 1998 Saji Saji 17749 - 1998 DW1 19 tháng 2 năm 1998 Farra d'Isonzo Farra d'Isonzo 17750 - 1998 DZ1 18 tháng 2 năm 1998 Woomera F. B. Zoltowski 17751 - 1998 DN3 22 tháng 2 năm 1998 Haleakala NEAT 17752 - 1998 DM4 22 tháng 2 năm 1998 Haleakala NEAT 17753 - 1998 DZ5 22 tháng 2 năm 1998 Haleakala NEAT 17754 1998 DN8 21 tháng 2 năm 1998 Xinglong Chương trình tiểu hành tinh Bắc Kinh Schmidt CCD 17755 - 1998 DU11 24 tháng 2 năm 1998 Haleakala NEAT 17756 - 1998 DM13 25 tháng 2 năm 1998 Haleakala NEAT 17757 - 1998 DG15 22 tháng 2 năm 1998 Haleakala NEAT 17758 - 1998 DC18 23 tháng 2 năm 1998 Kitt Peak Spacewatch 17759 Hatta 1998 DA24 17 tháng 2 năm 1998 Nachi-Katsuura Y. Shimizu, T. Urata 17760 - 1998 DU33 27 tháng 2 năm 1998 La Silla E. W. Elst 17761 - 1998 DV34 27 tháng 2 năm 1998 La Silla E. W. Elst 17762 - 1998 DY34 27 tháng 2 năm 1998 La Silla E. W. Elst 17763 - 1998 EG 1 tháng 3 năm 1998 Caussols ODAS 17764 Schatzman 1998 ES1 2 tháng 3 năm 1998 Caussols ODAS 17765 1998 EZ2 1 tháng 3 năm 1998 Xinglong Chương trình tiểu hành tinh Bắc Kinh Schmidt CCD 17766 - 1998 ES3 2 tháng 3 năm 1998 Oizumi T. Kobayashi 17767 - 1998 EJ6 1 tháng 3 năm 1998 Caussols ODAS 17768 Tigerlily 1998 EO8 3 tháng 3 năm 1998 Oohira T. Urata 17769 - 1998 EM9 15 tháng 3 năm 1998 Oizumi T. Kobayashi 17770 Baumé 1998 EU11 1 tháng 3 năm 1998 La Silla E. W. Elst 17771 - 1998 EA13 1 tháng 3 năm 1998 La Silla E. W. Elst 17772 - 1998 EP13 1 tháng 3 năm 1998 La Silla E. W. Elst 17773 - 1998 EX13 1 tháng 3 năm 1998 La Silla E. W. Elst 17774 - 1998 ER14 1 tháng 3 năm 1998 La Silla E. W. Elst 17775 - 1998 FH 18 tháng 3 năm 1998 Woomera F. B. Zoltowski 17776 Troska 1998 FF3 22 tháng 3 năm 1998 Ondřejov P. Pravec 17777 Ornicar 1998 FV9 24 tháng 3 năm 1998 Caussols ODAS 17778 - 1998 FT11 24 tháng 3 năm 1998 Haleakala NEAT 17779 Migomueller 1998 FK12 26 tháng 3 năm 1998 Caussols ODAS 17780 - 1998 FY13 24 tháng 3 năm 1998 Haleakala NEAT 17781 Kepping 1998 FH23 20 tháng 3 năm 1998 Socorro LINEAR 17782 - 1998 FD26 20 tháng 3 năm 1998 Socorro LINEAR 17783 - 1998 FO29 20 tháng 3 năm 1998 Socorro LINEAR 17784 Banerjee 1998 FF30 20 tháng 3 năm 1998 Socorro LINEAR 17785 Wesleyfuller 1998 FX35 20 tháng 3 năm 1998 Socorro LINEAR 17786 - 1998 FL36 20 tháng 3 năm 1998 Socorro LINEAR 17787 - 1998 FT39 20 tháng 3 năm 1998 Socorro LINEAR 17788 - 1998 FT41 20 tháng 3 năm 1998 Socorro LINEAR 17789 - 1998 FJ49 20 tháng 3 năm 1998 Socorro LINEAR 17790 - 1998 FN49 20 tháng 3 năm 1998 Socorro LINEAR 17791 - 1998 FN54 20 tháng 3 năm 1998 Socorro LINEAR 17792 - 1998 FR56 20 tháng 3 năm 1998 Socorro LINEAR 17793 - 1998 FO58 20 tháng 3 năm 1998 Socorro LINEAR 17794 Kowalinski 1998 FC60 20 tháng 3 năm 1998 Socorro LINEAR 17795 Elysiasegal 1998 FJ61 20 tháng 3 năm 1998 Socorro LINEAR 17796 - 1998 FM62 20 tháng 3 năm 1998 Socorro LINEAR 17797 - 1998 FO62 20 tháng 3 năm 1998 Socorro LINEAR 17798 - 1998 FC63 20 tháng 3 năm 1998 Socorro LINEAR 17799 Petewilliams 1998 FC64 20 tháng 3 năm 1998 Socorro LINEAR 17800 - 1998 FG66 20 tháng 3 năm 1998 Socorro LINEAR
30-danh-s-ch-c-c-ti-u-h-nh-tinh-17701-17800-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)