User Tools

Site Tools


30-danh-s-ch-c-c-ti-u-h-nh-tinh-17601-17700-la-gi

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

30-danh-s-ch-c-c-ti-u-h-nh-tinh-17601-17700-la-gi [2018/11/07 17:11] (current)
Line 1: Line 1:
 +<​HTML>​ <​br><​div id="​bodyContent">​
 + <​p>​Bách khoa toàn thư mở Wikipedia</​p>​
 + Buớc tưới chuyển hướng
 + Bước tới tìm kiếm
 + <div id="​mw-content-text"​ lang="​vi"​ dir="​ltr"​ class="​mw-content-ltr"><​div class="​mw-parser-output"><​table class="​wikitable"><​tbody><​tr><​th>​Tên
 +</th>
 +<​th>​Tên đầu tiên
 +</th>
 +<​th>​Ngày phát hiện
 +</th>
 +<​th>​Nơi phát hiện
 +</th>
 +<​th>​Người phát hiện
 +</​th></​tr><​tr><​td>​17601 Sheldonschafer</​td>​
 +<​td>​1995 SS</​td>​
 +<​td>​19 tháng 9 năm 1995</​td>​
 +<​td>​Trạm Catalina</​td>​
 +<​td>​T. B. Spahr
 +</​td></​tr><​tr><​td>​17602 Dr. G.</​td>​
 +<​td><​span class="​nowrap">​1995 SO<​sub>​1</​sub></​span></​td>​
 +<​td>​19 tháng 9 năm 1995</​td>​
 +<​td>​Catalina Station</​td>​
 +<​td>​T. B. Spahr
 +</​td></​tr><​tr><​td>​17603 -</​td>​
 +<​td><​span class="​nowrap">​1995 SG<​sub>​5</​sub></​span></​td>​
 +<​td>​20 tháng 9 năm 1995</​td>​
 +<​td>​Kitami</​td>​
 +<​td>​K. Endate, K. Watanabe
 +</​td></​tr><​tr><​td>​17604 -</​td>​
 +<​td><​span class="​nowrap">​1995 SO<​sub>​26</​sub></​span></​td>​
 +<​td>​19 tháng 9 năm 1995</​td>​
 +<​td>​Kitt Peak</​td>​
 +<​td>​Spacewatch
 +</​td></​tr><​tr><​td>​17605 -</​td>​
 +<​td><​span class="​nowrap">​1995 SR<​sub>​26</​sub></​span></​td>​
 +<​td>​19 tháng 9 năm 1995</​td>​
 +<​td>​Kitt Peak</​td>​
 +<​td>​Spacewatch
 +</​td></​tr><​tr><​td>​17606 Wumengchao</​td>​
 +<​td><​span class="​nowrap">​1995 ST<​sub>​53</​sub></​span></​td>​
 +<​td>​28 tháng 9 năm 1995</​td>​
 +<​td>​Xinglong</​td>​
 +<​td>​Chương trình tiểu hành tinh Bắc Kinh Schmidt CCD
 +</​td></​tr><​tr><​td>​17607 Táborsko</​td>​
 +<​td>​1995 TC</​td>​
 +<td>2 tháng 10 năm 1995</​td>​
 +<​td>​Kleť</​td>​
 +<​td>​M. Tichý, Z. Moravec
 +</​td></​tr><​tr><​td>​17608 Terezín</​td>​
 +<​td>​1995 TN</​td>​
 +<​td>​12 tháng 10 năm 1995</​td>​
 +<​td>​Kleť</​td>​
 +<​td>​M. Tichý
 +</​td></​tr><​tr><​td>​17609 -</​td>​
 +<​td>​1995 UR</​td>​
 +<​td>​18 tháng 10 năm 1995</​td>​
 +<​td>​Trạm Catalina</​td>​
 +<​td>​T. B. Spahr
 +</​td></​tr><​tr><​td>​17610 -</​td>​
 +<​td><​span class="​nowrap">​1995 UJ<​sub>​1</​sub></​span></​td>​
 +<​td>​23 tháng 10 năm 1995</​td>​
 +<​td>​Sudbury</​td>​
 +<​td>​D. di Cicco
 +</​td></​tr><​tr><​td>​17611 Jožkakubík</​td>​
 +<​td><​span class="​nowrap">​1995 UP<​sub>​2</​sub></​span></​td>​
 +<​td>​24 tháng 10 năm 1995</​td>​
 +<​td>​Kleť</​td>​
 +<​td>​Kleť
 +</​td></​tr><​tr><​td>​17612 Whiteknight</​td>​
 +<​td><​span class="​nowrap">​1995 UW<​sub>​6</​sub></​span></​td>​
 +<​td>​20 tháng 10 năm 1995</​td>​
 +<​td>​Chichibu</​td>​
 +<​td>​N. Sato, T. Urata
 +</​td></​tr><​tr><​td>​17613</​td>​
 +<​td><​span class="​nowrap">​1995 UP<​sub>​7</​sub></​span></​td>​
 +<​td>​27 tháng 10 năm 1995</​td>​
 +<​td>​Kushiro</​td>​
 +<​td>​S. Ueda, H. Kaneda
 +</​td></​tr><​tr><​td>​17614 -</​td>​
 +<​td><​span class="​nowrap">​1995 UT<​sub>​7</​sub></​span></​td>​
 +<​td>​27 tháng 10 năm 1995</​td>​
 +<​td>​Sormano</​td>​
 +<​td>​P. Sicoli, P. Chiavenna
 +</​td></​tr><​tr><​td>​17615 -</​td>​
 +<​td><​span class="​nowrap">​1995 UZ<​sub>​8</​sub></​span></​td>​
 +<​td>​30 tháng 10 năm 1995</​td>​
 +<​td>​Kitami</​td>​
 +<​td>​K. Endate, K. Watanabe
 +</​td></​tr><​tr><​td>​17616 -</​td>​
 +<​td><​span class="​nowrap">​1995 UE<​sub>​15</​sub></​span></​td>​
 +<​td>​17 tháng 10 năm 1995</​td>​
 +<​td>​Kitt Peak</​td>​
 +<​td>​Spacewatch
 +</​td></​tr><​tr><​td>​17617 -</​td>​
 +<​td><​span class="​nowrap">​1995 UD<​sub>​45</​sub></​span></​td>​
 +<​td>​28 tháng 10 năm 1995</​td>​
 +<​td>​Kitami</​td>​
 +<​td>​K. Endate, K. Watanabe
 +</​td></​tr><​tr><​td>​17618 -</​td>​
 +<​td>​1995 VO</​td>​
 +<td>4 tháng 11 năm 1995</​td>​
 +<​td>​Oizumi</​td>​
 +<​td>​T. Kobayashi
 +</​td></​tr><​tr><​td>​17619 -</​td>​
 +<​td>​1995 VT</​td>​
 +<td>1 tháng 11 năm 1995</​td>​
 +<​td>​Kiyosato</​td>​
 +<​td>​S. Otomo
 +</​td></​tr><​tr><​td>​17620 -</​td>​
 +<​td>​1995 WY</​td>​
 +<​td>​18 tháng 11 năm 1995</​td>​
 +<​td>​Oizumi</​td>​
 +<​td>​T. Kobayashi
 +</​td></​tr><​tr><​td>​17621</​td>​
 +<​td><​span class="​nowrap">​1995 WD<​sub>​1</​sub></​span></​td>​
 +<​td>​16 tháng 11 năm 1995</​td>​
 +<​td>​Kushiro</​td>​
 +<​td>​S. Ueda, H. Kaneda
 +</​td></​tr><​tr><​td>​17622 -</​td>​
 +<​td><​span class="​nowrap">​1995 WW<​sub>​2</​sub></​span></​td>​
 +<​td>​20 tháng 11 năm 1995</​td>​
 +<​td>​Oizumi</​td>​
 +<​td>​T. Kobayashi
 +</​td></​tr><​tr><​td>​17623</​td>​
 +<​td><​span class="​nowrap">​1995 WO<​sub>​42</​sub></​span></​td>​
 +<​td>​30 tháng 11 năm 1995</​td>​
 +<​td>​Xinglong</​td>​
 +<​td>​Chương trình tiểu hành tinh Bắc Kinh Schmidt CCD
 +</​td></​tr><​tr><​td>​17624 -</​td>​
 +<​td>​1996 AT</​td>​
 +<​td>​10 tháng 1 năm 1996</​td>​
 +<​td>​Oizumi</​td>​
 +<​td>​T. Kobayashi
 +</​td></​tr><​tr><​td>​17625 Joseflada</​td>​
 +<​td><​span class="​nowrap">​1996 AY<​sub>​1</​sub></​span></​td>​
 +<​td>​14 tháng 1 năm 1996</​td>​
 +<​td>​Ondřejov</​td>​
 +<​td>​P. Pravec, L. Šarounová
 +</​td></​tr><​tr><​td>​17626</​td>​
 +<​td><​span class="​nowrap">​1996 AG<​sub>​2</​sub></​span></​td>​
 +<​td>​12 tháng 1 năm 1996</​td>​
 +<​td>​Kushiro</​td>​
 +<​td>​S. Ueda, H. Kaneda
 +</​td></​tr><​tr><​td>​17627 Humptydumpty</​td>​
 +<​td><​span class="​nowrap">​1996 BM<​sub>​3</​sub></​span></​td>​
 +<​td>​27 tháng 1 năm 1996</​td>​
 +<​td>​Oohira</​td>​
 +<​td>​T. Urata
 +</​td></​tr><​tr><​td>​17628 -</​td>​
 +<​td><​span class="​nowrap">​1996 FB<​sub>​5</​sub></​span></​td>​
 +<​td>​21 tháng 3 năm 1996</​td>​
 +<​td>​Socorro</​td>​
 +<​td>​LINEAR
 +</​td></​tr><​tr><​td>​17629 Koichisuzuki</​td>​
 +<​td><​span class="​nowrap">​1996 HN<​sub>​1</​sub></​span></​td>​
 +<​td>​21 tháng 4 năm 1996</​td>​
 +<​td>​Nanyo</​td>​
 +<​td>​T. Okuni
 +</​td></​tr><​tr><​td>​17630 -</​td>​
 +<​td><​span class="​nowrap">​1996 HM<​sub>​21</​sub></​span></​td>​
 +<​td>​18 tháng 4 năm 1996</​td>​
 +<​td>​La Silla</​td>​
 +<​td>​E. W. Elst
 +</​td></​tr><​tr><​td>​17631 -</​td>​
 +<​td><​span class="​nowrap">​1996 HV<​sub>​21</​sub></​span></​td>​
 +<​td>​21 tháng 4 năm 1996</​td>​
 +<​td>​Haleakala</​td>​
 +<​td>​NEAT
 +</​td></​tr><​tr><​td>​17632 -</​td>​
 +<​td><​span class="​nowrap">​1996 HW<​sub>​21</​sub></​span></​td>​
 +<​td>​21 tháng 4 năm 1996</​td>​
 +<​td>​Haleakala</​td>​
 +<​td>​NEAT
 +</​td></​tr><​tr><​td>​17633 -</​td>​
 +<​td>​1996 JU</​td>​
 +<​td>​11 tháng 5 năm 1996</​td>​
 +<​td>​Trạm Catalina</​td>​
 +<​td>​T. B. Spahr
 +</​td></​tr><​tr><​td>​17634 -</​td>​
 +<​td><​span class="​nowrap">​1996 NM<​sub>​3</​sub></​span></​td>​
 +<​td>​14 tháng 7 năm 1996</​td>​
 +<​td>​La Silla</​td>​
 +<​td>​E. W. Elst
 +</​td></​tr><​tr><​td>​17635</​td>​
 +<​td><​span class="​nowrap">​1996 OC<​sub>​1</​sub></​span></​td>​
 +<​td>​20 tháng 7 năm 1996</​td>​
 +<​td>​Xinglong</​td>​
 +<​td>​Chương trình tiểu hành tinh Bắc Kinh Schmidt CCD
 +</​td></​tr><​tr><​td>​17636 -</​td>​
 +<​td>​1996 PQ</​td>​
 +<td>9 tháng 8 năm 1996</​td>​
 +<​td>​Haleakala</​td>​
 +<​td>​NEAT
 +</​td></​tr><​tr><​td>​17637 Blaschke</​td>​
 +<​td><​span class="​nowrap">​1996 PA<​sub>​1</​sub></​span></​td>​
 +<​td>​11 tháng 8 năm 1996</​td>​
 +<​td>​Prescott</​td>​
 +<​td>​P. G. Comba
 +</​td></​tr><​tr><​td>​17638 Sualan</​td>​
 +<​td><​span class="​nowrap">​1996 PB<​sub>​1</​sub></​span></​td>​
 +<​td>​11 tháng 8 năm 1996</​td>​
 +<​td>​Rand</​td>​
 +<​td>​G. R. Viscome
 +</​td></​tr><​tr><​td>​17639 -</​td>​
 +<​td><​span class="​nowrap">​1996 PA<​sub>​4</​sub></​span></​td>​
 +<td>9 tháng 8 năm 1996</​td>​
 +<​td>​Haleakala</​td>​
 +<​td>​NEAT
 +</​td></​tr><​tr><​td>​17640 Mount Stromlo</​td>​
 +<​td><​span class="​nowrap">​1996 PA<​sub>​7</​sub></​span></​td>​
 +<​td>​15 tháng 8 năm 1996</​td>​
 +<​td>​Macquarie</​td>​
 +<​td>​R. H. McNaught, J. B. Child
 +</​td></​tr><​tr><​td>​17641</​td>​
 +<​td><​span class="​nowrap">​1996 SW<​sub>​7</​sub></​span></​td>​
 +<​td>​18 tháng 9 năm 1996</​td>​
 +<​td>​Xinglong</​td>​
 +<​td>​Chương trình tiểu hành tinh Bắc Kinh Schmidt CCD
 +</​td></​tr><​tr><​td>​17642 -</​td>​
 +<​td><​span class="​nowrap">​1996 TY<​sub>​4</​sub></​span></​td>​
 +<td>6 tháng 10 năm 1996</​td>​
 +<​td>​Rand</​td>​
 +<​td>​G. R. Viscome
 +</​td></​tr><​tr><​td>​17643 -</​td>​
 +<​td><​span class="​nowrap">​1996 TJ<​sub>​5</​sub></​span></​td>​
 +<td>9 tháng 10 năm 1996</​td>​
 +<​td>​Haleakala</​td>​
 +<​td>​NEAT
 +</​td></​tr><​tr><​td>​17644 -</​td>​
 +<​td><​span class="​nowrap">​1996 TW<​sub>​8</​sub></​span></​td>​
 +<​td>​10 tháng 10 năm 1996</​td>​
 +<​td>​Trạm Catalina</​td>​
 +<​td>​T. B. Spahr
 +</​td></​tr><​tr><​td>​17645 Inarimori</​td>​
 +<​td><​span class="​nowrap">​1996 TR<​sub>​14</​sub></​span></​td>​
 +<td>9 tháng 10 năm 1996</​td>​
 +<​td>​Nanyo</​td>​
 +<​td>​T. Okuni
 +</​td></​tr><​tr><​td>​17646 -</​td>​
 +<​td><​span class="​nowrap">​1996 TM<​sub>​36</​sub></​span></​td>​
 +<​td>​12 tháng 10 năm 1996</​td>​
 +<​td>​Kitt Peak</​td>​
 +<​td>​Spacewatch
 +</​td></​tr><​tr><​td>​17647 -</​td>​
 +<​td><​span class="​nowrap">​1996 TR<​sub>​41</​sub></​span></​td>​
 +<td>8 tháng 10 năm 1996</​td>​
 +<​td>​La Silla</​td>​
 +<​td>​E. W. Elst
 +</​td></​tr><​tr><​td>​17648</​td>​
 +<​td>​1996 UU</​td>​
 +<​td>​16 tháng 10 năm 1996</​td>​
 +<​td>​Nachi-Katsuura</​td>​
 +<​td>​Y. Shimizu, T. Urata
 +</​td></​tr><​tr><​td>​17649 -</​td>​
 +<​td><​span class="​nowrap">​1996 UP<​sub>​1</​sub></​span></​td>​
 +<​td>​17 tháng 10 năm 1996</​td>​
 +<​td>​Colleverde</​td>​
 +<​td>​V. S. Casulli
 +</​td></​tr><​tr><​td>​17650</​td>​
 +<​td><​span class="​nowrap">​1996 UH<​sub>​5</​sub></​span></​td>​
 +<​td>​29 tháng 10 năm 1996</​td>​
 +<​td>​Xinglong</​td>​
 +<​td>​Chương trình tiểu hành tinh Bắc Kinh Schmidt CCD
 +</​td></​tr><​tr><​td>​17651 Tajimi</​td>​
 +<​td><​span class="​nowrap">​1996 VM<​sub>​1</​sub></​span></​td>​
 +<td>3 tháng 11 năm 1996</​td>​
 +<​td>​Tajimi</​td>​
 +<​td>​Y. Mizuno, T. Furuta
 +</​td></​tr><​tr><​td>​17652 Nepoti</​td>​
 +<​td><​span class="​nowrap">​1996 VQ<​sub>​1</​sub></​span></​td>​
 +<td>3 tháng 11 năm 1996</​td>​
 +<​td>​Pianoro</​td>​
 +<​td>​V. Goretti
 +</​td></​tr><​tr><​td>​17653 Bochner</​td>​
 +<​td><​span class="​nowrap">​1996 VM<​sub>​2</​sub></​span></​td>​
 +<​td>​10 tháng 11 năm 1996</​td>​
 +<​td>​Prescott</​td>​
 +<​td>​P. G. Comba
 +</​td></​tr><​tr><​td>​17654 -</​td>​
 +<​td><​span class="​nowrap">​1996 VK<​sub>​3</​sub></​span></​td>​
 +<td>6 tháng 11 năm 1996</​td>​
 +<​td>​Oizumi</​td>​
 +<​td>​T. Kobayashi
 +</​td></​tr><​tr><​td>​17655 -</​td>​
 +<​td><​span class="​nowrap">​1996 VL<​sub>​3</​sub></​span></​td>​
 +<td>6 tháng 11 năm 1996</​td>​
 +<​td>​Oizumi</​td>​
 +<​td>​T. Kobayashi
 +</​td></​tr><​tr><​td>​17656 -</​td>​
 +<​td><​span class="​nowrap">​1996 VL<​sub>​4</​sub></​span></​td>​
 +<td>6 tháng 11 năm 1996</​td>​
 +<​td>​Chichibu</​td>​
 +<​td>​N. Sato
 +</​td></​tr><​tr><​td>​17657 Himawari</​td>​
 +<​td><​span class="​nowrap">​1996 VO<​sub>​4</​sub></​span></​td>​
 +<td>6 tháng 11 năm 1996</​td>​
 +<​td>​Chichibu</​td>​
 +<​td>​N. Sato
 +</​td></​tr><​tr><​td>​17658 -</​td>​
 +<​td><​span class="​nowrap">​1996 VS<​sub>​4</​sub></​span></​td>​
 +<​td>​13 tháng 11 năm 1996</​td>​
 +<​td>​Oizumi</​td>​
 +<​td>​T. Kobayashi
 +</​td></​tr><​tr><​td>​17659 -</​td>​
 +<​td><​span class="​nowrap">​1996 VX<​sub>​5</​sub></​span></​td>​
 +<​td>​15 tháng 11 năm 1996</​td>​
 +<​td>​Oizumi</​td>​
 +<​td>​T. Kobayashi
 +</​td></​tr><​tr><​td>​17660 -</​td>​
 +<​td><​span class="​nowrap">​1996 VP<​sub>​6</​sub></​span></​td>​
 +<td>7 tháng 11 năm 1996</​td>​
 +<​td>​Church Stretton</​td>​
 +<​td>​S. P. Laurie
 +</​td></​tr><​tr><​td>​17661</​td>​
 +<​td><​span class="​nowrap">​1996 VW<​sub>​7</​sub></​span></​td>​
 +<td>3 tháng 11 năm 1996</​td>​
 +<​td>​Kushiro</​td>​
 +<​td>​S. Ueda, H. Kaneda
 +</​td></​tr><​tr><​td>​17662</​td>​
 +<​td><​span class="​nowrap">​1996 VG<​sub>​30</​sub></​span></​td>​
 +<td>7 tháng 11 năm 1996</​td>​
 +<​td>​Kushiro</​td>​
 +<​td>​S. Ueda, H. Kaneda
 +</​td></​tr><​tr><​td>​17663</​td>​
 +<​td><​span class="​nowrap">​1996 VK<​sub>​30</​sub></​span></​td>​
 +<td>7 tháng 11 năm 1996</​td>​
 +<​td>​Kushiro</​td>​
 +<​td>​S. Ueda, H. Kaneda
 +</​td></​tr><​tr><​td>​17664</​td>​
 +<​td><​span class="​nowrap">​1996 VP<​sub>​30</​sub></​span></​td>​
 +<td>7 tháng 11 năm 1996</​td>​
 +<​td>​Kushiro</​td>​
 +<​td>​S. Ueda, H. Kaneda
 +</​td></​tr><​tr><​td>​17665 -</​td>​
 +<​td>​1996 WD</​td>​
 +<​td>​16 tháng 11 năm 1996</​td>​
 +<​td>​Oizumi</​td>​
 +<​td>​T. Kobayashi
 +</​td></​tr><​tr><​td>​17666 -</​td>​
 +<​td>​1996 XR</​td>​
 +<td>1 tháng 12 năm 1996</​td>​
 +<​td>​Chichibu</​td>​
 +<​td>​N. Sato
 +</​td></​tr><​tr><​td>​17667 -</​td>​
 +<​td><​span class="​nowrap">​1996 XT<​sub>​5</​sub></​span></​td>​
 +<td>7 tháng 12 năm 1996</​td>​
 +<​td>​Oizumi</​td>​
 +<​td>​T. Kobayashi
 +</​td></​tr><​tr><​td>​17668 -</​td>​
 +<​td><​span class="​nowrap">​1996 XW<​sub>​5</​sub></​span></​td>​
 +<td>7 tháng 12 năm 1996</​td>​
 +<​td>​Oizumi</​td>​
 +<​td>​T. Kobayashi
 +</​td></​tr><​tr><​td>​17669 -</​td>​
 +<​td><​span class="​nowrap">​1996 XF<​sub>​6</​sub></​span></​td>​
 +<td>7 tháng 12 năm 1996</​td>​
 +<​td>​Oizumi</​td>​
 +<​td>​T. Kobayashi
 +</​td></​tr><​tr><​td>​17670 Liddell</​td>​
 +<​td><​span class="​nowrap">​1996 XQ<​sub>​19</​sub></​span></​td>​
 +<td>8 tháng 12 năm 1996</​td>​
 +<​td>​Oohira</​td>​
 +<​td>​T. Urata
 +</​td></​tr><​tr><​td>​17671 -</​td>​
 +<​td><​span class="​nowrap">​1996 XS<​sub>​19</​sub></​span></​td>​
 +<​td>​11 tháng 12 năm 1996</​td>​
 +<​td>​Oizumi</​td>​
 +<​td>​T. Kobayashi
 +</​td></​tr><​tr><​td>​17672 -</​td>​
 +<​td><​span class="​nowrap">​1996 XS<​sub>​25</​sub></​span></​td>​
 +<​td>​11 tháng 12 năm 1996</​td>​
 +<​td>​Saji</​td>​
 +<​td>​Saji
 +</​td></​tr><​tr><​td>​17673 Houkidaisen</​td>​
 +<​td><​span class="​nowrap">​1996 XL<​sub>​32</​sub></​span></​td>​
 +<​td>​15 tháng 12 năm 1996</​td>​
 +<​td>​Saji</​td>​
 +<​td>​Saji
 +</​td></​tr><​tr><​td>​17674 -</​td>​
 +<​td>​1996 YG</​td>​
 +<​td>​20 tháng 12 năm 1996</​td>​
 +<​td>​Oizumi</​td>​
 +<​td>​T. Kobayashi
 +</​td></​tr><​tr><​td>​17675 -</​td>​
 +<​td>​1996 YU</​td>​
 +<​td>​20 tháng 12 năm 1996</​td>​
 +<​td>​Oizumi</​td>​
 +<​td>​T. Kobayashi
 +</​td></​tr><​tr><​td>​17676 -</​td>​
 +<​td><​span class="​nowrap">​1997 AG<​sub>​1</​sub></​span></​td>​
 +<td>2 tháng 1 năm 1997</​td>​
 +<​td>​Oizumi</​td>​
 +<​td>​T. Kobayashi
 +</​td></​tr><​tr><​td>​17677 -</​td>​
 +<​td><​span class="​nowrap">​1997 AW<​sub>​2</​sub></​span></​td>​
 +<td>4 tháng 1 năm 1997</​td>​
 +<​td>​Oizumi</​td>​
 +<​td>​T. Kobayashi
 +</​td></​tr><​tr><​td>​17678 -</​td>​
 +<​td><​span class="​nowrap">​1997 AG<​sub>​3</​sub></​span></​td>​
 +<td>3 tháng 1 năm 1997</​td>​
 +<​td>​Kitt Peak</​td>​
 +<​td>​Spacewatch
 +</​td></​tr><​tr><​td>​17679 -</​td>​
 +<​td><​span class="​nowrap">​1997 AK<​sub>​4</​sub></​span></​td>​
 +<td>6 tháng 1 năm 1997</​td>​
 +<​td>​Oizumi</​td>​
 +<​td>​T. Kobayashi
 +</​td></​tr><​tr><​td>​17680</​td>​
 +<​td><​span class="​nowrap">​1997 AW<​sub>​5</​sub></​span></​td>​
 +<td>1 tháng 1 năm 1997</​td>​
 +<​td>​Xinglong</​td>​
 +<​td>​Chương trình tiểu hành tinh Bắc Kinh Schmidt CCD
 +</​td></​tr><​tr><​td>​17681 Tweedledum</​td>​
 +<​td><​span class="​nowrap">​1997 AQ<​sub>​6</​sub></​span></​td>​
 +<td>6 tháng 1 năm 1997</​td>​
 +<​td>​Oohira</​td>​
 +<​td>​T. Urata
 +</​td></​tr><​tr><​td>​17682 -</​td>​
 +<​td><​span class="​nowrap">​1997 AR<​sub>​12</​sub></​span></​td>​
 +<​td>​10 tháng 1 năm 1997</​td>​
 +<​td>​Oizumi</​td>​
 +<​td>​T. Kobayashi
 +</​td></​tr><​tr><​td>​17683 Kanagawa</​td>​
 +<​td><​span class="​nowrap">​1997 AR<​sub>​16</​sub></​span></​td>​
 +<​td>​10 tháng 1 năm 1997</​td>​
 +<​td>​Hadano</​td>​
 +<​td>​A. Asami
 +</​td></​tr><​tr><​td>​17684 -</​td>​
 +<​td><​span class="​nowrap">​1997 AS<​sub>​16</​sub></​span></​td>​
 +<​td>​14 tháng 1 năm 1997</​td>​
 +<​td>​Oizumi</​td>​
 +<​td>​T. Kobayashi
 +</​td></​tr><​tr><​td>​17685 -</​td>​
 +<​td><​span class="​nowrap">​1997 AJ<​sub>​19</​sub></​span></​td>​
 +<​td>​13 tháng 1 năm 1997</​td>​
 +<​td>​Nanyo</​td>​
 +<​td>​T. Okuni
 +</​td></​tr><​tr><​td>​17686 -</​td>​
 +<​td><​span class="​nowrap">​1997 BC<​sub>​2</​sub></​span></​td>​
 +<​td>​29 tháng 1 năm 1997</​td>​
 +<​td>​Oizumi</​td>​
 +<​td>​T. Kobayashi
 +</​td></​tr><​tr><​td>​17687 -</​td>​
 +<​td><​span class="​nowrap">​1997 BN<​sub>​2</​sub></​span></​td>​
 +<​td>​30 tháng 1 năm 1997</​td>​
 +<​td>​Oizumi</​td>​
 +<​td>​T. Kobayashi
 +</​td></​tr><​tr><​td>​17688 -</​td>​
 +<​td><​span class="​nowrap">​1997 BM<​sub>​3</​sub></​span></​td>​
 +<​td>​31 tháng 1 năm 1997</​td>​
 +<​td>​Oizumi</​td>​
 +<​td>​T. Kobayashi
 +</​td></​tr><​tr><​td>​17689 -</​td>​
 +<​td>​1997 CS</​td>​
 +<td>1 tháng 2 năm 1997</​td>​
 +<​td>​Oizumi</​td>​
 +<​td>​T. Kobayashi
 +</​td></​tr><​tr><​td>​17690 -</​td>​
 +<​td><​span class="​nowrap">​1997 CY<​sub>​2</​sub></​span></​td>​
 +<td>3 tháng 2 năm 1997</​td>​
 +<​td>​Oizumi</​td>​
 +<​td>​T. Kobayashi
 +</​td></​tr><​tr><​td>​17691 -</​td>​
 +<​td><​span class="​nowrap">​1997 CF<​sub>​17</​sub></​span></​td>​
 +<td>1 tháng 2 năm 1997</​td>​
 +<​td>​Kitt Peak</​td>​
 +<​td>​Spacewatch
 +</​td></​tr><​tr><​td>​17692</​td>​
 +<​td><​span class="​nowrap">​1997 CX<​sub>​27</​sub></​span></​td>​
 +<td>6 tháng 2 năm 1997</​td>​
 +<​td>​Xinglong</​td>​
 +<​td>​Chương trình tiểu hành tinh Bắc Kinh Schmidt CCD
 +</​td></​tr><​tr><​td>​17693 Wangdaheng</​td>​
 +<​td><​span class="​nowrap">​1997 CP<​sub>​28</​sub></​span></​td>​
 +<​td>​15 tháng 2 năm 1997</​td>​
 +<​td>​Xinglong</​td>​
 +<​td>​Beijing Schmidt CCD Asteroid Program
 +</​td></​tr><​tr><​td>​17694 Jiránek</​td>​
 +<​td><​span class="​nowrap">​1997 ET<​sub>​1</​sub></​span></​td>​
 +<td>4 tháng 3 năm 1997</​td>​
 +<​td>​Kleť</​td>​
 +<​td>​M. Tichý, Z. Moravec
 +</​td></​tr><​tr><​td>​17695 -</​td>​
 +<​td><​span class="​nowrap">​1997 EE<​sub>​7</​sub></​span></​td>​
 +<td>3 tháng 3 năm 1997</​td>​
 +<​td>​Kitt Peak</​td>​
 +<​td>​Spacewatch
 +</​td></​tr><​tr><​td>​17696 Bombelli</​td>​
 +<​td><​span class="​nowrap">​1997 EH<​sub>​8</​sub></​span></​td>​
 +<td>8 tháng 3 năm 1997</​td>​
 +<​td>​Prescott</​td>​
 +<​td>​P. G. Comba
 +</​td></​tr><​tr><​td>​17697 -</​td>​
 +<​td><​span class="​nowrap">​1997 EQ<​sub>​41</​sub></​span></​td>​
 +<​td>​10 tháng 3 năm 1997</​td>​
 +<​td>​Socorro</​td>​
 +<​td>​LINEAR
 +</​td></​tr><​tr><​td>​17698 -</​td>​
 +<​td><​span class="​nowrap">​1997 EW<​sub>​42</​sub></​span></​td>​
 +<​td>​10 tháng 3 năm 1997</​td>​
 +<​td>​Socorro</​td>​
 +<​td>​LINEAR
 +</​td></​tr><​tr><​td>​17699 -</​td>​
 +<​td><​span class="​nowrap">​1997 GX<​sub>​7</​sub></​span></​td>​
 +<td>2 tháng 4 năm 1997</​td>​
 +<​td>​Socorro</​td>​
 +<​td>​LINEAR
 +</​td></​tr><​tr><​td>​17700 -</​td>​
 +<​td><​span class="​nowrap">​1997 GM<​sub>​40</​sub></​span></​td>​
 +<td>7 tháng 4 năm 1997</​td>​
 +<​td>​La Silla</​td>​
 +<​td>​E. W. Elst
 +</​td></​tr></​tbody></​table>​
  
 +
 +
 +
 +<​!-- ​
 +NewPP limit report
 +Parsed by mw1264
 +Cached time: 20181018041950
 +Cache expiry: 1900800
 +Dynamic content: false
 +CPU time usage: 0.124 seconds
 +Real time usage: 0.137 seconds
 +Preprocessor visited node count: 2415/​1000000
 +Preprocessor generated node count: 0/1500000
 +Post&#​8208;​expand include size: 20910/​2097152 bytes
 +Template argument size: 3777/​2097152 bytes
 +Highest expansion depth: 6/40
 +Expensive parser function count: 0/500
 +Unstrip recursion depth: 0/20
 +Unstrip post&#​8208;​expand size: 0/5000000 bytes
 +Number of Wikibase entities loaded: 0/400
 +-->
 +<!--
 +Transclusion expansion time report (%,​ms,​calls,​template)
 +100.00% ​  ​51.107 ​     1 -total
 + ​63.62% ​  ​32.516 ​    84 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Mp
 + ​16.87% ​   8.622      1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​List_of_minor_planets/​Helper
 + ​14.90% ​   7.616     84 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Nowrap
 +  6.51%    3.328      1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​List_of_minor_planets/​header1
 +  5.94%    3.037      1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Danh_s&​aacute;​ch_c&​aacute;​c_ti&#​7875;​u_h&​agrave;​nh_tinh/​navigator
 +  4.23%    2.161      1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Tham_kh&#​7843;​o
 +  2.48%    1.268      1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Danh_s&​aacute;​ch_c&​aacute;​c_ti&#​7875;​u_h&​agrave;​nh_tinh/​cu&#​7889;​i
 +  2.37%    1.212      2 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:&​middot;​
 +-->
 +
 +<!-- Saved in parser cache with key viwiki:​pcache:​idhash:​861295-0!canonical and timestamp 20181018041950 and revision id 26435722
 + ​-->​
 +</​div><​noscript><​img src="​http://​vi.wikipedia.org/​wiki/​Special:​CentralAutoLogin/​start?​type=1x1"​ alt=""​ title=""​ width="​1"​ height="​1"​ style="​border:​ none; position: absolute;"/></​noscript></​div>​
 +
 + </​div>​
 +
 +</​HTML>​
30-danh-s-ch-c-c-ti-u-h-nh-tinh-17601-17700-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)