User Tools

Site Tools


30-danh-s-ch-c-c-ti-u-h-nh-tinh-17501-17600-la-gi

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

30-danh-s-ch-c-c-ti-u-h-nh-tinh-17501-17600-la-gi [2018/11/07 17:11] (current)
Line 1: Line 1:
 +<​HTML>​ <​br><​div id="​content"​ role="​main">​
 + <a id="​top"/>​
 +
 + <div id="​bodyContent"​ class="​mw-body-content">​
 + <​p>​Bách khoa toàn thư mở Wikipedia</​p>​
 + Buớc tưới chuyển hướng
 + Bước tới tìm kiếm
 + <div id="​mw-content-text"​ lang="​vi"​ dir="​ltr"​ class="​mw-content-ltr"><​div class="​mw-parser-output"><​table class="​wikitable"><​tbody><​tr><​th>​Tên
 +</th>
 +<​th>​Tên đầu tiên
 +</th>
 +<​th>​Ngày phát hiện
 +</th>
 +<​th>​Nơi phát hiện
 +</th>
 +<​th>​Người phát hiện
 +</​th></​tr><​tr><​td>​17501 Tetsuro</​td>​
 +<​td>​1992 FG</​td>​
 +<​td>​23 tháng 3 năm 1992</​td>​
 +<​td>​Kitami</​td>​
 +<​td>​K. Endate, K. Watanabe
 +</​td></​tr><​tr><​td>​17502 Manabeseiji</​td>​
 +<​td><​span class="​nowrap">​1992 FD<​sub>​1</​sub></​span></​td>​
 +<​td>​23 tháng 3 năm 1992</​td>​
 +<​td>​Kitami</​td>​
 +<​td>​K. Endate, K. Watanabe
 +</​td></​tr><​tr><​td>​17503</​td>​
 +<​td><​span class="​nowrap">​1992 FK<​sub>​1</​sub></​span></​td>​
 +<​td>​26 tháng 3 năm 1992</​td>​
 +<​td>​Siding Spring</​td>​
 +<​td>​R. H. McNaught
 +</​td></​tr><​tr><​td>​17504 -</​td>​
 +<​td><​span class="​nowrap">​1992 GB<​sub>​2</​sub></​span></​td>​
 +<td>4 tháng 4 năm 1992</​td>​
 +<​td>​La Silla</​td>​
 +<​td>​E. W. Elst
 +</​td></​tr><​tr><​td>​17505 -</​td>​
 +<​td><​span class="​nowrap">​1992 GO<​sub>​2</​sub></​span></​td>​
 +<td>4 tháng 4 năm 1992</​td>​
 +<​td>​La Silla</​td>​
 +<​td>​E. W. Elst
 +</​td></​tr><​tr><​td>​17506 -</​td>​
 +<​td><​span class="​nowrap">​1992 GW<​sub>​4</​sub></​span></​td>​
 +<td>4 tháng 4 năm 1992</​td>​
 +<​td>​La Silla</​td>​
 +<​td>​E. W. Elst
 +</​td></​tr><​tr><​td>​17507</​td>​
 +<​td><​span class="​nowrap">​1992 HH<​sub>​5</​sub></​span></​td>​
 +<​td>​24 tháng 4 năm 1992</​td>​
 +<​td>​La Silla</​td>​
 +<​td>​H. Debehogne
 +</​td></​tr><​tr><​td>​17508 Takumadan</​td>​
 +<​td>​1992 JH</​td>​
 +<td>3 tháng 5 năm 1992</​td>​
 +<​td>​Geisei</​td>​
 +<​td>​T. Seki
 +</​td></​tr><​tr><​td>​17509 Ikumadan</​td>​
 +<​td>​1992 JR</​td>​
 +<td>4 tháng 5 năm 1992</​td>​
 +<​td>​Geisei</​td>​
 +<​td>​T. Seki
 +</​td></​tr><​tr><​td>​17510</​td>​
 +<​td><​span class="​nowrap">​1992 PD<​sub>​6</​sub></​span></​td>​
 +<td>1 tháng 8 năm 1992</​td>​
 +<​td>​La Silla</​td>​
 +<​td>​H. Debehogne, Á. López G.
 +</​td></​tr><​tr><​td>​17511 -</​td>​
 +<​td>​1992 QN</​td>​
 +<​td>​29 tháng 8 năm 1992</​td>​
 +<​td>​Palomar</​td>​
 +<​td>​E. F. Helin, J. Alu
 +</​td></​tr><​tr><​td>​17512 -</​td>​
 +<​td>​1992 RN</​td>​
 +<td>4 tháng 9 năm 1992</​td>​
 +<​td>​Kiyosato</​td>​
 +<​td>​S. Otomo
 +</​td></​tr><​tr><​td>​17513</​td>​
 +<​td>​1992 UM</​td>​
 +<​td>​19 tháng 10 năm 1992</​td>​
 +<​td>​Kushiro</​td>​
 +<​td>​S. Ueda, H. Kaneda
 +</​td></​tr><​tr><​td>​17514</​td>​
 +<​td><​span class="​nowrap">​1992 UA<​sub>​1</​sub></​span></​td>​
 +<​td>​19 tháng 10 năm 1992</​td>​
 +<​td>​Kushiro</​td>​
 +<​td>​S. Ueda, H. Kaneda
 +</​td></​tr><​tr><​td>​17515</​td>​
 +<​td><​span class="​nowrap">​1992 UT<​sub>​1</​sub></​span></​td>​
 +<​td>​21 tháng 10 năm 1992</​td>​
 +<​td>​Dynic</​td>​
 +<​td>​A. Sugie
 +</​td></​tr><​tr><​td>​17516 Kogayukihito</​td>​
 +<​td><​span class="​nowrap">​1992 UZ<​sub>​6</​sub></​span></​td>​
 +<​td>​28 tháng 10 năm 1992</​td>​
 +<​td>​Kitami</​td>​
 +<​td>​M. Yanai, K. Watanabe
 +</​td></​tr><​tr><​td>​17517</​td>​
 +<​td><​span class="​nowrap">​1992 WZ<​sub>​3</​sub></​span></​td>​
 +<​td>​21 tháng 11 năm 1992</​td>​
 +<​td>​Kushiro</​td>​
 +<​td>​S. Ueda, H. Kaneda
 +</​td></​tr><​tr><​td>​17518 Redqueen</​td>​
 +<​td>​1992 YD</​td>​
 +<​td>​18 tháng 12 năm 1992</​td>​
 +<​td>​Yakiimo</​td>​
 +<​td>​A. Natori, T. Urata
 +</​td></​tr><​tr><​td>​17519 Pritsak</​td>​
 +<​td><​span class="​nowrap">​1992 YE<​sub>​2</​sub></​span></​td>​
 +<​td>​18 tháng 12 năm 1992</​td>​
 +<​td>​Caussols</​td>​
 +<​td>​E. W. Elst
 +</​td></​tr><​tr><​td>​17520 -</​td>​
 +<​td><​span class="​nowrap">​1993 BX<​sub>​2</​sub></​span></​td>​
 +<​td>​23 tháng 1 năm 1993</​td>​
 +<​td>​Kitami</​td>​
 +<​td>​K. Endate, K. Watanabe
 +</​td></​tr><​tr><​td>​17521 Kiek</​td>​
 +<​td><​span class="​nowrap">​1993 BR<​sub>​4</​sub></​span></​td>​
 +<​td>​27 tháng 1 năm 1993</​td>​
 +<​td>​Caussols</​td>​
 +<​td>​E. W. Elst
 +</​td></​tr><​tr><​td>​17522 -</​td>​
 +<​td><​span class="​nowrap">​1993 BL<​sub>​7</​sub></​span></​td>​
 +<​td>​23 tháng 1 năm 1993</​td>​
 +<​td>​La Silla</​td>​
 +<​td>​E. W. Elst
 +</​td></​tr><​tr><​td>​17523 -</​td>​
 +<​td><​span class="​nowrap">​1993 FX<​sub>​2</​sub></​span></​td>​
 +<​td>​23 tháng 3 năm 1993</​td>​
 +<​td>​Kitt Peak</​td>​
 +<​td>​Spacewatch
 +</​td></​tr><​tr><​td>​17524 -</​td>​
 +<​td><​span class="​nowrap">​1993 FS<​sub>​4</​sub></​span></​td>​
 +<​td>​17 tháng 3 năm 1993</​td>​
 +<​td>​La Silla</​td>​
 +<​td>​UESAC
 +</​td></​tr><​tr><​td>​17525 -</​td>​
 +<​td><​span class="​nowrap">​1993 FH<​sub>​5</​sub></​span></​td>​
 +<​td>​17 tháng 3 năm 1993</​td>​
 +<​td>​La Silla</​td>​
 +<​td>​UESAC
 +</​td></​tr><​tr><​td>​17526 -</​td>​
 +<​td><​span class="​nowrap">​1993 FV<​sub>​5</​sub></​span></​td>​
 +<​td>​17 tháng 3 năm 1993</​td>​
 +<​td>​La Silla</​td>​
 +<​td>​UESAC
 +</​td></​tr><​tr><​td>​17527 -</​td>​
 +<​td><​span class="​nowrap">​1993 FC<​sub>​14</​sub></​span></​td>​
 +<​td>​17 tháng 3 năm 1993</​td>​
 +<​td>​La Silla</​td>​
 +<​td>​UESAC
 +</​td></​tr><​tr><​td>​17528 -</​td>​
 +<​td><​span class="​nowrap">​1993 FX<​sub>​14</​sub></​span></​td>​
 +<​td>​17 tháng 3 năm 1993</​td>​
 +<​td>​La Silla</​td>​
 +<​td>​UESAC
 +</​td></​tr><​tr><​td>​17529 -</​td>​
 +<​td><​span class="​nowrap">​1993 FJ<​sub>​23</​sub></​span></​td>​
 +<​td>​21 tháng 3 năm 1993</​td>​
 +<​td>​La Silla</​td>​
 +<​td>​UESAC
 +</​td></​tr><​tr><​td>​17530 -</​td>​
 +<​td><​span class="​nowrap">​1993 FZ<​sub>​23</​sub></​span></​td>​
 +<​td>​21 tháng 3 năm 1993</​td>​
 +<​td>​La Silla</​td>​
 +<​td>​UESAC
 +</​td></​tr><​tr><​td>​17531 -</​td>​
 +<​td><​span class="​nowrap">​1993 FU<​sub>​25</​sub></​span></​td>​
 +<​td>​21 tháng 3 năm 1993</​td>​
 +<​td>​La Silla</​td>​
 +<​td>​UESAC
 +</​td></​tr><​tr><​td>​17532 -</​td>​
 +<​td><​span class="​nowrap">​1993 FD<​sub>​34</​sub></​span></​td>​
 +<​td>​19 tháng 3 năm 1993</​td>​
 +<​td>​La Silla</​td>​
 +<​td>​UESAC
 +</​td></​tr><​tr><​td>​17533 -</​td>​
 +<​td><​span class="​nowrap">​1993 FR<​sub>​36</​sub></​span></​td>​
 +<​td>​19 tháng 3 năm 1993</​td>​
 +<​td>​La Silla</​td>​
 +<​td>​UESAC
 +</​td></​tr><​tr><​td>​17534 -</​td>​
 +<​td><​span class="​nowrap">​1993 FB<​sub>​40</​sub></​span></​td>​
 +<​td>​19 tháng 3 năm 1993</​td>​
 +<​td>​La Silla</​td>​
 +<​td>​UESAC
 +</​td></​tr><​tr><​td>​17535 -</​td>​
 +<​td><​span class="​nowrap">​1993 FF<​sub>​40</​sub></​span></​td>​
 +<​td>​19 tháng 3 năm 1993</​td>​
 +<​td>​La Silla</​td>​
 +<​td>​UESAC
 +</​td></​tr><​tr><​td>​17536 -</​td>​
 +<​td><​span class="​nowrap">​1993 FM<​sub>​40</​sub></​span></​td>​
 +<​td>​19 tháng 3 năm 1993</​td>​
 +<​td>​La Silla</​td>​
 +<​td>​UESAC
 +</​td></​tr><​tr><​td>​17537 -</​td>​
 +<​td><​span class="​nowrap">​1993 FN<​sub>​40</​sub></​span></​td>​
 +<​td>​19 tháng 3 năm 1993</​td>​
 +<​td>​La Silla</​td>​
 +<​td>​UESAC
 +</​td></​tr><​tr><​td>​17538 -</​td>​
 +<​td><​span class="​nowrap">​1993 FZ<​sub>​44</​sub></​span></​td>​
 +<​td>​19 tháng 3 năm 1993</​td>​
 +<​td>​La Silla</​td>​
 +<​td>​UESAC
 +</​td></​tr><​tr><​td>​17539 -</​td>​
 +<​td><​span class="​nowrap">​1993 FR<​sub>​46</​sub></​span></​td>​
 +<​td>​19 tháng 3 năm 1993</​td>​
 +<​td>​La Silla</​td>​
 +<​td>​UESAC
 +</​td></​tr><​tr><​td>​17540 -</​td>​
 +<​td><​span class="​nowrap">​1993 FX<​sub>​81</​sub></​span></​td>​
 +<​td>​18 tháng 3 năm 1993</​td>​
 +<​td>​La Silla</​td>​
 +<​td>​UESAC
 +</​td></​tr><​tr><​td>​17541 -</​td>​
 +<​td><​span class="​nowrap">​1993 OL<​sub>​5</​sub></​span></​td>​
 +<​td>​20 tháng 7 năm 1993</​td>​
 +<​td>​La Silla</​td>​
 +<​td>​E. W. Elst
 +</​td></​tr><​tr><​td>​17542 -</​td>​
 +<​td><​span class="​nowrap">​1993 OW<​sub>​6</​sub></​span></​td>​
 +<​td>​20 tháng 7 năm 1993</​td>​
 +<​td>​La Silla</​td>​
 +<​td>​E. W. Elst
 +</​td></​tr><​tr><​td>​17543 Sosva</​td>​
 +<​td><​span class="​nowrap">​1993 PA<​sub>​3</​sub></​span></​td>​
 +<​td>​14 tháng 8 năm 1993</​td>​
 +<​td>​Caussols</​td>​
 +<​td>​E. W. Elst
 +</​td></​tr><​tr><​td>​17544 -</​td>​
 +<​td><​span class="​nowrap">​1993 RF<​sub>​2</​sub></​span></​td>​
 +<​td>​15 tháng 9 năm 1993</​td>​
 +<​td>​Kitami</​td>​
 +<​td>​K. Endate, K. Watanabe
 +</​td></​tr><​tr><​td>​17545 -</​td>​
 +<​td><​span class="​nowrap">​1993 RZ<​sub>​3</​sub></​span></​td>​
 +<​td>​15 tháng 9 năm 1993</​td>​
 +<​td>​La Silla</​td>​
 +<​td>​E. W. Elst
 +</​td></​tr><​tr><​td>​17546 -</​td>​
 +<​td><​span class="​nowrap">​1993 SB<​sub>​2</​sub></​span></​td>​
 +<​td>​19 tháng 9 năm 1993</​td>​
 +<​td>​Kitami</​td>​
 +<​td>​K. Endate, K. Watanabe
 +</​td></​tr><​tr><​td>​17547 -</​td>​
 +<​td><​span class="​nowrap">​1993 SN<​sub>​2</​sub></​span></​td>​
 +<​td>​21 tháng 9 năm 1993</​td>​
 +<​td>​Stroncone</​td>​
 +<​td>​A. Vagnozzi
 +</​td></​tr><​tr><​td>​17548 -</​td>​
 +<​td><​span class="​nowrap">​1993 SX<​sub>​6</​sub></​span></​td>​
 +<​td>​17 tháng 9 năm 1993</​td>​
 +<​td>​La Silla</​td>​
 +<​td>​E. W. Elst
 +</​td></​tr><​tr><​td>​17549</​td>​
 +<​td><​span class="​nowrap">​1993 TW<​sub>​12</​sub></​span></​td>​
 +<​td>​13 tháng 10 năm 1993</​td>​
 +<​td>​Palomar</​td>​
 +<​td>​H. E. Holt
 +</​td></​tr><​tr><​td>​17550 -</​td>​
 +<​td><​span class="​nowrap">​1993 TO<​sub>​18</​sub></​span></​td>​
 +<td>9 tháng 10 năm 1993</​td>​
 +<​td>​La Silla</​td>​
 +<​td>​E. W. Elst
 +</​td></​tr><​tr><​td>​17551 -</​td>​
 +<​td><​span class="​nowrap">​1993 TZ<​sub>​31</​sub></​span></​td>​
 +<td>9 tháng 10 năm 1993</​td>​
 +<​td>​La Silla</​td>​
 +<​td>​E. W. Elst
 +</​td></​tr><​tr><​td>​17552 -</​td>​
 +<​td><​span class="​nowrap">​1993 TZ<​sub>​36</​sub></​span></​td>​
 +<td>9 tháng 10 năm 1993</​td>​
 +<​td>​La Silla</​td>​
 +<​td>​E. W. Elst
 +</​td></​tr><​tr><​td>​17553 -</​td>​
 +<​td><​span class="​nowrap">​1993 UQ<​sub>​5</​sub></​span></​td>​
 +<​td>​20 tháng 10 năm 1993</​td>​
 +<​td>​La Silla</​td>​
 +<​td>​E. W. Elst
 +</​td></​tr><​tr><​td>​17554 -</​td>​
 +<​td>​1993 VY</​td>​
 +<td>9 tháng 11 năm 1993</​td>​
 +<​td>​Palomar</​td>​
 +<​td>​E. F. Helin
 +</​td></​tr><​tr><​td>​17555</​td>​
 +<​td><​span class="​nowrap">​1993 VC<​sub>​5</​sub></​span></​td>​
 +<td>4 tháng 11 năm 1993</​td>​
 +<​td>​Siding Spring</​td>​
 +<​td>​R. H. McNaught
 +</​td></​tr><​tr><​td>​17556 -</​td>​
 +<​td>​1993 WB</​td>​
 +<​td>​16 tháng 11 năm 1993</​td>​
 +<​td>​Colleverde</​td>​
 +<​td>​V. S. Casulli
 +</​td></​tr><​tr><​td>​17557 -</​td>​
 +<​td>​1994 AX</​td>​
 +<td>4 tháng 1 năm 1994</​td>​
 +<​td>​Oizumi</​td>​
 +<​td>​T. Kobayashi
 +</​td></​tr><​tr><​td>​17558 -</​td>​
 +<​td><​span class="​nowrap">​1994 AA<​sub>​1</​sub></​span></​td>​
 +<td>4 tháng 1 năm 1994</​td>​
 +<​td>​Yatsugatake</​td>​
 +<​td>​Y. Kushida, O. Muramatsu
 +</​td></​tr><​tr><​td>​17559</​td>​
 +<​td><​span class="​nowrap">​1994 AR<​sub>​1</​sub></​span></​td>​
 +<td>8 tháng 1 năm 1994</​td>​
 +<​td>​Dynic</​td>​
 +<​td>​A. Sugie
 +</​td></​tr><​tr><​td>​17560 -</​td>​
 +<​td><​span class="​nowrap">​1994 AD<​sub>​3</​sub></​span></​td>​
 +<​td>​14 tháng 1 năm 1994</​td>​
 +<​td>​Sormano</​td>​
 +<​td>​C. Gualdoni, A. Testa
 +</​td></​tr><​tr><​td>​17561 -</​td>​
 +<​td><​span class="​nowrap">​1994 AE<​sub>​11</​sub></​span></​td>​
 +<td>8 tháng 1 năm 1994</​td>​
 +<​td>​Kitt Peak</​td>​
 +<​td>​Spacewatch
 +</​td></​tr><​tr><​td>​17562 -</​td>​
 +<​td><​span class="​nowrap">​1994 BG<​sub>​4</​sub></​span></​td>​
 +<​td>​16 tháng 1 năm 1994</​td>​
 +<​td>​Caussols</​td>​
 +<​td>​E. W. Elst, C. Pollas
 +</​td></​tr><​tr><​td>​17563 Tsuneyoshi</​td>​
 +<​td><​span class="​nowrap">​1994 CC<​sub>​1</​sub></​span></​td>​
 +<td>5 tháng 2 năm 1994</​td>​
 +<​td>​Yatsugatake</​td>​
 +<​td>​Y. Kushida, O. Muramatsu
 +</​td></​tr><​tr><​td>​17564 -</​td>​
 +<​td><​span class="​nowrap">​1994 CQ<​sub>​1</​sub></​span></​td>​
 +<td>7 tháng 2 năm 1994</​td>​
 +<​td>​Oizumi</​td>​
 +<​td>​T. Kobayashi
 +</​td></​tr><​tr><​td>​17565 -</​td>​
 +<​td><​span class="​nowrap">​1994 CG<​sub>​2</​sub></​span></​td>​
 +<​td>​12 tháng 2 năm 1994</​td>​
 +<​td>​Oizumi</​td>​
 +<​td>​T. Kobayashi
 +</​td></​tr><​tr><​td>​17566 -</​td>​
 +<​td><​span class="​nowrap">​1994 CE<​sub>​11</​sub></​span></​td>​
 +<td>7 tháng 2 năm 1994</​td>​
 +<​td>​La Silla</​td>​
 +<​td>​E. W. Elst
 +</​td></​tr><​tr><​td>​17567 -</​td>​
 +<​td>​1994 GP</​td>​
 +<td>5 tháng 4 năm 1994</​td>​
 +<​td>​Kitami</​td>​
 +<​td>​K. Endate, K. Watanabe
 +</​td></​tr><​tr><​td>​17568 -</​td>​
 +<​td><​span class="​nowrap">​1994 GT<​sub>​8</​sub></​span></​td>​
 +<​td>​11 tháng 4 năm 1994</​td>​
 +<​td>​Palomar</​td>​
 +<​td>​E. F. Helin
 +</​td></​tr><​tr><​td>​17569</​td>​
 +<​td><​span class="​nowrap">​1994 LB<​sub>​8</​sub></​span></​td>​
 +<td>8 tháng 6 năm 1994</​td>​
 +<​td>​La Silla</​td>​
 +<​td>​H. Debehogne, E. W. Elst
 +</​td></​tr><​tr><​td>​17570 -</​td>​
 +<​td>​1994 NQ</​td>​
 +<td>6 tháng 7 năm 1994</​td>​
 +<​td>​Palomar</​td>​
 +<​td>​E. F. Helin
 +</​td></​tr><​tr><​td>​17571 -</​td>​
 +<​td>​1994 PV</​td>​
 +<​td>​14 tháng 8 năm 1994</​td>​
 +<​td>​Oizumi</​td>​
 +<​td>​T. Kobayashi
 +</​td></​tr><​tr><​td>​17572 -</​td>​
 +<​td><​span class="​nowrap">​1994 PX<​sub>​11</​sub></​span></​td>​
 +<​td>​10 tháng 8 năm 1994</​td>​
 +<​td>​La Silla</​td>​
 +<​td>​E. W. Elst
 +</​td></​tr><​tr><​td>​17573 -</​td>​
 +<​td><​span class="​nowrap">​1994 PJ<​sub>​13</​sub></​span></​td>​
 +<​td>​10 tháng 8 năm 1994</​td>​
 +<​td>​La Silla</​td>​
 +<​td>​E. W. Elst
 +</​td></​tr><​tr><​td>​17574 -</​td>​
 +<​td><​span class="​nowrap">​1994 PT<​sub>​13</​sub></​span></​td>​
 +<​td>​10 tháng 8 năm 1994</​td>​
 +<​td>​La Silla</​td>​
 +<​td>​E. W. Elst
 +</​td></​tr><​tr><​td>​17575 -</​td>​
 +<​td><​span class="​nowrap">​1994 PQ<​sub>​14</​sub></​span></​td>​
 +<​td>​10 tháng 8 năm 1994</​td>​
 +<​td>​La Silla</​td>​
 +<​td>​E. W. Elst
 +</​td></​tr><​tr><​td>​17576 -</​td>​
 +<​td><​span class="​nowrap">​1994 PL<​sub>​25</​sub></​span></​td>​
 +<​td>​12 tháng 8 năm 1994</​td>​
 +<​td>​La Silla</​td>​
 +<​td>​E. W. Elst
 +</​td></​tr><​tr><​td>​17577 -</​td>​
 +<​td><​span class="​nowrap">​1994 PD<​sub>​38</​sub></​span></​td>​
 +<​td>​10 tháng 8 năm 1994</​td>​
 +<​td>​La Silla</​td>​
 +<​td>​E. W. Elst
 +</​td></​tr><​tr><​td>​17578 -</​td>​
 +<​td>​1994 QQ</​td>​
 +<​td>​16 tháng 8 năm 1994</​td>​
 +<​td>​Oizumi</​td>​
 +<​td>​T. Kobayashi
 +</​td></​tr><​tr><​td>​17579 Lewkopelew</​td>​
 +<​td><​span class="​nowrap">​1994 TQ<​sub>​16</​sub></​span></​td>​
 +<td>5 tháng 10 năm 1994</​td>​
 +<​td>​Tautenburg Observatory</​td>​
 +<​td>​F. Börngen
 +</​td></​tr><​tr><​td>​17580 -</​td>​
 +<​td>​1994 VV</​td>​
 +<td>3 tháng 11 năm 1994</​td>​
 +<​td>​Oizumi</​td>​
 +<​td>​T. Kobayashi
 +</​td></​tr><​tr><​td>​17581 -</​td>​
 +<​td><​span class="​nowrap">​1994 VE<​sub>​1</​sub></​span></​td>​
 +<td>4 tháng 11 năm 1994</​td>​
 +<​td>​Oizumi</​td>​
 +<​td>​T. Kobayashi
 +</​td></​tr><​tr><​td>​17582 -</​td>​
 +<​td>​1994 WL</​td>​
 +<​td>​25 tháng 11 năm 1994</​td>​
 +<​td>​Oizumi</​td>​
 +<​td>​T. Kobayashi
 +</​td></​tr><​tr><​td>​17583 -</​td>​
 +<​td><​span class="​nowrap">​1994 WV<​sub>​2</​sub></​span></​td>​
 +<​td>​30 tháng 11 năm 1994</​td>​
 +<​td>​Oizumi</​td>​
 +<​td>​T. Kobayashi
 +</​td></​tr><​tr><​td>​17584 -</​td>​
 +<​td><​span class="​nowrap">​1994 XF<​sub>​1</​sub></​span></​td>​
 +<td>6 tháng 12 năm 1994</​td>​
 +<​td>​Oizumi</​td>​
 +<​td>​T. Kobayashi
 +</​td></​tr><​tr><​td>​17585 -</​td>​
 +<​td><​span class="​nowrap">​1994 YC<​sub>​4</​sub></​span></​td>​
 +<​td>​31 tháng 12 năm 1994</​td>​
 +<​td>​Kitt Peak</​td>​
 +<​td>​Spacewatch
 +</​td></​tr><​tr><​td>​17586 -</​td>​
 +<​td><​span class="​nowrap">​1995 AT<​sub>​2</​sub></​span></​td>​
 +<​td>​10 tháng 1 năm 1995</​td>​
 +<​td>​Oizumi</​td>​
 +<​td>​T. Kobayashi
 +</​td></​tr><​tr><​td>​17587 -</​td>​
 +<​td>​1995 BD</​td>​
 +<​td>​20 tháng 1 năm 1995</​td>​
 +<​td>​Oizumi</​td>​
 +<​td>​T. Kobayashi
 +</​td></​tr><​tr><​td>​17588 -</​td>​
 +<​td><​span class="​nowrap">​1995 BH<​sub>​2</​sub></​span></​td>​
 +<​td>​30 tháng 1 năm 1995</​td>​
 +<​td>​Oizumi</​td>​
 +<​td>​T. Kobayashi
 +</​td></​tr><​tr><​td>​17589 -</​td>​
 +<​td><​span class="​nowrap">​1995 BR<​sub>​10</​sub></​span></​td>​
 +<​td>​29 tháng 1 năm 1995</​td>​
 +<​td>​Kitt Peak</​td>​
 +<​td>​Spacewatch
 +</​td></​tr><​tr><​td>​17590 -</​td>​
 +<​td>​1995 CG</​td>​
 +<td>1 tháng 2 năm 1995</​td>​
 +<​td>​Oizumi</​td>​
 +<​td>​T. Kobayashi
 +</​td></​tr><​tr><​td>​17591 -</​td>​
 +<​td>​1995 DG</​td>​
 +<​td>​20 tháng 2 năm 1995</​td>​
 +<​td>​Oizumi</​td>​
 +<​td>​T. Kobayashi
 +</​td></​tr><​tr><​td>​17592 -</​td>​
 +<​td>​1995 DR</​td>​
 +<​td>​22 tháng 2 năm 1995</​td>​
 +<​td>​Oizumi</​td>​
 +<​td>​T. Kobayashi
 +</​td></​tr><​tr><​td>​17593 -</​td>​
 +<​td>​1995 DV</​td>​
 +<​td>​20 tháng 2 năm 1995</​td>​
 +<​td>​Oizumi</​td>​
 +<​td>​T. Kobayashi
 +</​td></​tr><​tr><​td>​17594 -</​td>​
 +<​td><​span class="​nowrap">​1995 DX<​sub>​5</​sub></​span></​td>​
 +<​td>​23 tháng 2 năm 1995</​td>​
 +<​td>​Kitt Peak</​td>​
 +<​td>​Spacewatch
 +</​td></​tr><​tr><​td>​17595 -</​td>​
 +<​td>​1995 EO</​td>​
 +<td>1 tháng 3 năm 1995</​td>​
 +<​td>​Kleť</​td>​
 +<​td>​Kleť
 +</​td></​tr><​tr><​td>​17596 -</​td>​
 +<​td><​span class="​nowrap">​1995 EP<​sub>​1</​sub></​span></​td>​
 +<​td>​11 tháng 3 năm 1995</​td>​
 +<​td>​Oizumi</​td>​
 +<​td>​T. Kobayashi
 +</​td></​tr><​tr><​td>​17597 Stefanzweig</​td>​
 +<​td><​span class="​nowrap">​1995 EK<​sub>​8</​sub></​span></​td>​
 +<td>4 tháng 3 năm 1995</​td>​
 +<​td>​Tautenburg Observatory</​td>​
 +<​td>​F. Börngen
 +</​td></​tr><​tr><​td>​17598 -</​td>​
 +<​td><​span class="​nowrap">​1995 KE<​sub>​2</​sub></​span></​td>​
 +<​td>​23 tháng 5 năm 1995</​td>​
 +<​td>​Kiyosato</​td>​
 +<​td>​S. Otomo
 +</​td></​tr><​tr><​td>​17599 -</​td>​
 +<​td><​span class="​nowrap">​1995 ON<​sub>​4</​sub></​span></​td>​
 +<​td>​22 tháng 7 năm 1995</​td>​
 +<​td>​Kitt Peak</​td>​
 +<​td>​Spacewatch
 +</​td></​tr><​tr><​td>​17600 Dobřichovice</​td>​
 +<​td>​1995 SO</​td>​
 +<​td>​18 tháng 9 năm 1995</​td>​
 +<​td>​Ondřejov</​td>​
 +<​td>​L. Šarounová
 +</​td></​tr></​tbody></​table>​
  
 +
 +
 +
 +<​!-- ​
 +NewPP limit report
 +Parsed by mw1329
 +Cached time: 20181030091628
 +Cache expiry: 1900800
 +Dynamic content: false
 +CPU time usage: 0.156 seconds
 +Real time usage: 0.191 seconds
 +Preprocessor visited node count: 2255/​1000000
 +Preprocessor generated node count: 0/1500000
 +Post&#​8208;​expand include size: 23239/​2097152 bytes
 +Template argument size: 3480/​2097152 bytes
 +Highest expansion depth: 6/40
 +Expensive parser function count: 0/500
 +Unstrip recursion depth: 0/20
 +Unstrip post&#​8208;​expand size: 0/5000000 bytes
 +Number of Wikibase entities loaded: 0/400
 +Lua time usage: 0.019/​10.000 seconds
 +Lua memory usage: 785 KB/50 MB
 +-->
 +<!--
 +Transclusion expansion time report (%,​ms,​calls,​template)
 +100.00% ​ 101.523 ​     1 -total
 + ​47.67% ​  ​48.396 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Ch&​uacute;​_th&​iacute;​ch_trong_b&​agrave;​i
 + ​32.73% ​  ​33.229 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​H&#​7897;​p_th&​ocirc;​ng_b&​aacute;​o
 + ​31.98% ​  ​32.471 ​    77 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Mp
 +  9.46%    9.603      1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​List_of_minor_planets/​Helper
 +  7.51%    7.628     77 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Nowrap
 +  3.71%    3.762      1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​List_of_minor_planets/​header1
 +  2.93%    2.971      1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Danh_s&​aacute;​ch_c&​aacute;​c_ti&#​7875;​u_h&​agrave;​nh_tinh/​navigator
 +  2.87%    2.917      1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Tham_kh&#​7843;​o
 +  1.41%    1.430      1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Danh_s&​aacute;​ch_c&​aacute;​c_ti&#​7875;​u_h&​agrave;​nh_tinh/​cu&#​7889;​i
 +-->
 +
 +<!-- Saved in parser cache with key viwiki:​pcache:​idhash:​861294-0!canonical and timestamp 20181030091628 and revision id 26422025
 + ​-->​
 +</​div><​noscript><​img src="​http://​vi.wikipedia.org/​wiki/​Special:​CentralAutoLogin/​start?​type=1x1"​ alt=""​ title=""​ width="​1"​ height="​1"​ style="​border:​ none; position: absolute;"/></​noscript></​div>​
 +
 + </​div>​
 + </​div>​
 +
 +</​HTML>​
30-danh-s-ch-c-c-ti-u-h-nh-tinh-17501-17600-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)