Bách khoa toàn thư mở Wikipedia

Buớc tưới chuyển hướng Bước tới tìm kiếm
Tên Tên đầu tiên Ngày phát hiện Nơi phát hiện Người phát hiện
17501 Tetsuro 1992 FG 23 tháng 3 năm 1992 Kitami K. Endate, K. Watanabe
17502 Manabeseiji 1992 FD1 23 tháng 3 năm 1992 Kitami K. Endate, K. Watanabe
17503 1992 FK1 26 tháng 3 năm 1992 Siding Spring R. H. McNaught
17504 - 1992 GB2 4 tháng 4 năm 1992 La Silla E. W. Elst
17505 - 1992 GO2 4 tháng 4 năm 1992 La Silla E. W. Elst
17506 - 1992 GW4 4 tháng 4 năm 1992 La Silla E. W. Elst
17507 1992 HH5 24 tháng 4 năm 1992 La Silla H. Debehogne
17508 Takumadan 1992 JH 3 tháng 5 năm 1992 Geisei T. Seki
17509 Ikumadan 1992 JR 4 tháng 5 năm 1992 Geisei T. Seki
17510 1992 PD6 1 tháng 8 năm 1992 La Silla H. Debehogne, Á. López G.
17511 - 1992 QN 29 tháng 8 năm 1992 Palomar E. F. Helin, J. Alu
17512 - 1992 RN 4 tháng 9 năm 1992 Kiyosato S. Otomo
17513 1992 UM 19 tháng 10 năm 1992 Kushiro S. Ueda, H. Kaneda
17514 1992 UA1 19 tháng 10 năm 1992 Kushiro S. Ueda, H. Kaneda
17515 1992 UT1 21 tháng 10 năm 1992 Dynic A. Sugie
17516 Kogayukihito 1992 UZ6 28 tháng 10 năm 1992 Kitami M. Yanai, K. Watanabe
17517 1992 WZ3 21 tháng 11 năm 1992 Kushiro S. Ueda, H. Kaneda
17518 Redqueen 1992 YD 18 tháng 12 năm 1992 Yakiimo A. Natori, T. Urata
17519 Pritsak 1992 YE2 18 tháng 12 năm 1992 Caussols E. W. Elst
17520 - 1993 BX2 23 tháng 1 năm 1993 Kitami K. Endate, K. Watanabe
17521 Kiek 1993 BR4 27 tháng 1 năm 1993 Caussols E. W. Elst
17522 - 1993 BL7 23 tháng 1 năm 1993 La Silla E. W. Elst
17523 - 1993 FX2 23 tháng 3 năm 1993 Kitt Peak Spacewatch
17524 - 1993 FS4 17 tháng 3 năm 1993 La Silla UESAC
17525 - 1993 FH5 17 tháng 3 năm 1993 La Silla UESAC
17526 - 1993 FV5 17 tháng 3 năm 1993 La Silla UESAC
17527 - 1993 FC14 17 tháng 3 năm 1993 La Silla UESAC
17528 - 1993 FX14 17 tháng 3 năm 1993 La Silla UESAC
17529 - 1993 FJ23 21 tháng 3 năm 1993 La Silla UESAC
17530 - 1993 FZ23 21 tháng 3 năm 1993 La Silla UESAC
17531 - 1993 FU25 21 tháng 3 năm 1993 La Silla UESAC
17532 - 1993 FD34 19 tháng 3 năm 1993 La Silla UESAC
17533 - 1993 FR36 19 tháng 3 năm 1993 La Silla UESAC
17534 - 1993 FB40 19 tháng 3 năm 1993 La Silla UESAC
17535 - 1993 FF40 19 tháng 3 năm 1993 La Silla UESAC
17536 - 1993 FM40 19 tháng 3 năm 1993 La Silla UESAC
17537 - 1993 FN40 19 tháng 3 năm 1993 La Silla UESAC
17538 - 1993 FZ44 19 tháng 3 năm 1993 La Silla UESAC
17539 - 1993 FR46 19 tháng 3 năm 1993 La Silla UESAC
17540 - 1993 FX81 18 tháng 3 năm 1993 La Silla UESAC
17541 - 1993 OL5 20 tháng 7 năm 1993 La Silla E. W. Elst
17542 - 1993 OW6 20 tháng 7 năm 1993 La Silla E. W. Elst
17543 Sosva 1993 PA3 14 tháng 8 năm 1993 Caussols E. W. Elst
17544 - 1993 RF2 15 tháng 9 năm 1993 Kitami K. Endate, K. Watanabe
17545 - 1993 RZ3 15 tháng 9 năm 1993 La Silla E. W. Elst
17546 - 1993 SB2 19 tháng 9 năm 1993 Kitami K. Endate, K. Watanabe
17547 - 1993 SN2 21 tháng 9 năm 1993 Stroncone A. Vagnozzi
17548 - 1993 SX6 17 tháng 9 năm 1993 La Silla E. W. Elst
17549 1993 TW12 13 tháng 10 năm 1993 Palomar H. E. Holt
17550 - 1993 TO18 9 tháng 10 năm 1993 La Silla E. W. Elst
17551 - 1993 TZ31 9 tháng 10 năm 1993 La Silla E. W. Elst
17552 - 1993 TZ36 9 tháng 10 năm 1993 La Silla E. W. Elst
17553 - 1993 UQ5 20 tháng 10 năm 1993 La Silla E. W. Elst
17554 - 1993 VY 9 tháng 11 năm 1993 Palomar E. F. Helin
17555 1993 VC5 4 tháng 11 năm 1993 Siding Spring R. H. McNaught
17556 - 1993 WB 16 tháng 11 năm 1993 Colleverde V. S. Casulli
17557 - 1994 AX 4 tháng 1 năm 1994 Oizumi T. Kobayashi
17558 - 1994 AA1 4 tháng 1 năm 1994 Yatsugatake Y. Kushida, O. Muramatsu
17559 1994 AR1 8 tháng 1 năm 1994 Dynic A. Sugie
17560 - 1994 AD3 14 tháng 1 năm 1994 Sormano C. Gualdoni, A. Testa
17561 - 1994 AE11 8 tháng 1 năm 1994 Kitt Peak Spacewatch
17562 - 1994 BG4 16 tháng 1 năm 1994 Caussols E. W. Elst, C. Pollas
17563 Tsuneyoshi 1994 CC1 5 tháng 2 năm 1994 Yatsugatake Y. Kushida, O. Muramatsu
17564 - 1994 CQ1 7 tháng 2 năm 1994 Oizumi T. Kobayashi
17565 - 1994 CG2 12 tháng 2 năm 1994 Oizumi T. Kobayashi
17566 - 1994 CE11 7 tháng 2 năm 1994 La Silla E. W. Elst
17567 - 1994 GP 5 tháng 4 năm 1994 Kitami K. Endate, K. Watanabe
17568 - 1994 GT8 11 tháng 4 năm 1994 Palomar E. F. Helin
17569 1994 LB8 8 tháng 6 năm 1994 La Silla H. Debehogne, E. W. Elst
17570 - 1994 NQ 6 tháng 7 năm 1994 Palomar E. F. Helin
17571 - 1994 PV 14 tháng 8 năm 1994 Oizumi T. Kobayashi
17572 - 1994 PX11 10 tháng 8 năm 1994 La Silla E. W. Elst
17573 - 1994 PJ13 10 tháng 8 năm 1994 La Silla E. W. Elst
17574 - 1994 PT13 10 tháng 8 năm 1994 La Silla E. W. Elst
17575 - 1994 PQ14 10 tháng 8 năm 1994 La Silla E. W. Elst
17576 - 1994 PL25 12 tháng 8 năm 1994 La Silla E. W. Elst
17577 - 1994 PD38 10 tháng 8 năm 1994 La Silla E. W. Elst
17578 - 1994 QQ 16 tháng 8 năm 1994 Oizumi T. Kobayashi
17579 Lewkopelew 1994 TQ16 5 tháng 10 năm 1994 Tautenburg Observatory F. Börngen
17580 - 1994 VV 3 tháng 11 năm 1994 Oizumi T. Kobayashi
17581 - 1994 VE1 4 tháng 11 năm 1994 Oizumi T. Kobayashi
17582 - 1994 WL 25 tháng 11 năm 1994 Oizumi T. Kobayashi
17583 - 1994 WV2 30 tháng 11 năm 1994 Oizumi T. Kobayashi
17584 - 1994 XF1 6 tháng 12 năm 1994 Oizumi T. Kobayashi
17585 - 1994 YC4 31 tháng 12 năm 1994 Kitt Peak Spacewatch
17586 - 1995 AT2 10 tháng 1 năm 1995 Oizumi T. Kobayashi
17587 - 1995 BD 20 tháng 1 năm 1995 Oizumi T. Kobayashi
17588 - 1995 BH2 30 tháng 1 năm 1995 Oizumi T. Kobayashi
17589 - 1995 BR10 29 tháng 1 năm 1995 Kitt Peak Spacewatch
17590 - 1995 CG 1 tháng 2 năm 1995 Oizumi T. Kobayashi
17591 - 1995 DG 20 tháng 2 năm 1995 Oizumi T. Kobayashi
17592 - 1995 DR 22 tháng 2 năm 1995 Oizumi T. Kobayashi
17593 - 1995 DV 20 tháng 2 năm 1995 Oizumi T. Kobayashi
17594 - 1995 DX5 23 tháng 2 năm 1995 Kitt Peak Spacewatch
17595 - 1995 EO 1 tháng 3 năm 1995 Kleť Kleť
17596 - 1995 EP1 11 tháng 3 năm 1995 Oizumi T. Kobayashi
17597 Stefanzweig 1995 EK8 4 tháng 3 năm 1995 Tautenburg Observatory F. Börngen
17598 - 1995 KE2 23 tháng 5 năm 1995 Kiyosato S. Otomo
17599 - 1995 ON4 22 tháng 7 năm 1995 Kitt Peak Spacewatch
17600 Dobřichovice 1995 SO 18 tháng 9 năm 1995 Ondřejov L. Šarounová