Bách khoa toàn thư mở Wikipedia

Buớc tưới chuyển hướng Bước tới tìm kiếm
Tên Tên đầu tiên Ngày phát hiện Nơi phát hiện Người phát hiện
17401 1985 RP3 7 tháng 9 năm 1985 La Silla H. Debehogne
17402 - 1985 UF 20 tháng 10 năm 1985 Anderson Mesa E. Bowell
17403 - 1986 EL5 6 tháng 3 năm 1986 La Silla G. DeSanctis
17404 - 1986 TZ3 4 tháng 10 năm 1986 Kleť A. Mrkos
17405 - 1986 VQ2 4 tháng 11 năm 1986 Caussols CERGA
17406 - 1987 DO 25 tháng 2 năm 1987 Ojima T. Niijima, T. Urata
17407 - 1987 TG 14 tháng 10 năm 1987 Kleť A. Mrkos
17408 McAdams 1987 UZ1 19 tháng 10 năm 1987 Palomar C. S. Shoemaker, E. M. Shoemaker
17409 1988 BA4 19 tháng 1 năm 1988 La Silla H. Debehogne
17410 - 1988 CQ4 13 tháng 2 năm 1988 La Silla E. W. Elst
17411 1988 DF3 22 tháng 2 năm 1988 Siding Spring R. H. McNaught
17412 Kroll 1988 KV 24 tháng 5 năm 1988 La Silla W. Landgraf
17413 1988 RT4 1 tháng 9 năm 1988 La Silla H. Debehogne
17414 - 1988 RN10 14 tháng 9 năm 1988 Cerro Tololo S. J. Bus
17415 - 1988 RO10 14 tháng 9 năm 1988 Cerro Tololo S. J. Bus
17416 - 1988 RR10 14 tháng 9 năm 1988 Cerro Tololo S. J. Bus
17417 - 1988 RY10 14 tháng 9 năm 1988 Cerro Tololo S. J. Bus
17418 - 1988 RT12 14 tháng 9 năm 1988 Cerro Tololo S. J. Bus
17419 - 1988 RH13 14 tháng 9 năm 1988 Cerro Tololo S. J. Bus
17420 - 1988 RL13 14 tháng 9 năm 1988 Cerro Tololo S. J. Bus
17421 - 1988 SW1 16 tháng 9 năm 1988 Cerro Tololo S. J. Bus
17422 - 1988 SE2 16 tháng 9 năm 1988 Cerro Tololo S. J. Bus
17423 - 1988 SK2 16 tháng 9 năm 1988 Cerro Tololo S. J. Bus
17424 - 1988 SP2 16 tháng 9 năm 1988 Cerro Tololo S. J. Bus
17425 1989 AM3 4 tháng 1 năm 1989 Siding Spring R. H. McNaught
17426 1989 CS1 5 tháng 2 năm 1989 Gekko Y. Oshima
17427 Poe 1989 CQ2 4 tháng 2 năm 1989 La Silla E. W. Elst
17428 Charleroi 1989 DL 28 tháng 2 năm 1989 La Silla H. Debehogne
17429 - 1989 GD1 3 tháng 4 năm 1989 La Silla E. W. Elst
17430 1989 KF 31 tháng 5 năm 1989 Palomar H. E. Holt
17431 Sainte-Colombe 1989 RT 3 tháng 9 năm 1989 Haute Provence E. W. Elst
17432 1989 SR 29 tháng 9 năm 1989 Kushiro S. Ueda, H. Kaneda
17433 - 1989 SV2 16 tháng 9 năm 1989 La Silla E. W. Elst
17434 - 1989 SN3 16 tháng 9 năm 1989 La Silla E. W. Elst
17435 di Giovanni 1989 SP3 16 tháng 9 năm 1989 La Silla E. W. Elst
17436 - 1989 SV3 16 tháng 9 năm 1989 La Silla E. W. Elst
17437 - 1989 SC4 16 tháng 9 năm 1989 La Silla E. W. Elst
17438 - 1989 SQ4 16 tháng 9 năm 1989 La Silla E. W. Elst
17439 - 1989 TR3 7 tháng 10 năm 1989 La Silla E. W. Elst
17440 1989 TP14 2 tháng 10 năm 1989 La Silla H. Debehogne
17441 - 1989 UE 20 tháng 10 năm 1989 Kani Y. Mizuno, T. Furuta
17442 - 1989 UO5 30 tháng 10 năm 1989 Cerro Tololo S. J. Bus
17443 - 1989 UU5 30 tháng 10 năm 1989 Cerro Tololo S. J. Bus
17444 - 1989 VQ1 3 tháng 11 năm 1989 La Silla E. W. Elst
17445 Avatcha 1989 YC5 28 tháng 12 năm 1989 Haute Provence E. W. Elst
17446 Mopaku 1990 BC2 23 tháng 1 năm 1990 Kavalur R. Rajamohan
17447 Heindl 1990 HE 25 tháng 4 năm 1990 Palomar E. F. Helin
17448 1990 HU1 27 tháng 4 năm 1990 Siding Spring R. H. McNaught
17449 1990 OD5 27 tháng 7 năm 1990 Palomar H. E. Holt
17450 1990 QO4 23 tháng 8 năm 1990 Palomar H. E. Holt
17451 - 1990 QF8 16 tháng 8 năm 1990 La Silla E. W. Elst
17452 Amurreka 1990 QE10 16 tháng 8 năm 1990 La Silla E. W. Elst
17453 1990 RQ9 14 tháng 9 năm 1990 Palomar H. E. Holt
17454 - 1990 SA7 22 tháng 9 năm 1990 La Silla E. W. Elst
17455 - 1990 SH7 22 tháng 9 năm 1990 La Silla E. W. Elst
17456 - 1990 SS7 22 tháng 9 năm 1990 La Silla E. W. Elst
17457 1990 SC11 16 tháng 9 năm 1990 Palomar H. E. Holt
17458 Dick 1990 TP7 13 tháng 10 năm 1990 Tautenburg Observatory L. D. Schmadel, F. Börngen
17459 Andreashofer 1990 TJ8 13 tháng 10 năm 1990 Tautenburg Observatory F. Börngen, L. D. Schmadel
17460 Mang 1990 TC11 10 tháng 10 năm 1990 Tautenburg Observatory L. D. Schmadel, F. Börngen
17461 - 1990 UD1 20 tháng 10 năm 1990 Geisei T. Seki
17462 - 1990 UP1 22 tháng 10 năm 1990 Kitami K. Endate, K. Watanabe
17463 - 1990 UO5 16 tháng 10 năm 1990 La Silla E. W. Elst
17464 - 1990 VX1 11 tháng 11 năm 1990 Fujieda H. Shiozawa, M. Kizawa
17465 Inawashiroko 1990 VU3 11 tháng 11 năm 1990 Geisei T. Seki
17466 - 1990 VL4 15 tháng 11 năm 1990 La Silla E. W. Elst
17467 - 1990 VE6 15 tháng 11 năm 1990 La Silla E. W. Elst
17468 - 1990 WT6 21 tháng 11 năm 1990 La Silla E. W. Elst
17469 1991 BT 19 tháng 1 năm 1991 Dynic A. Sugie
17470 - 1991 BX 19 tháng 1 năm 1991 Kitami K. Endate, K. Watanabe
17471 1991 EO2 11 tháng 3 năm 1991 La Silla H. Debehogne
17472 Dinah 1991 FY 17 tháng 3 năm 1991 Ojima T. Niijima, T. Urata
17473 1991 FM3 21 tháng 3 năm 1991 La Silla H. Debehogne
17474 - 1991 GK5 8 tháng 4 năm 1991 La Silla E. W. Elst
17475 - 1991 GA7 8 tháng 4 năm 1991 La Silla E. W. Elst
17476 - 1991 GG7 8 tháng 4 năm 1991 La Silla E. W. Elst
17477 - 1991 GN9 10 tháng 4 năm 1991 La Silla E. W. Elst
17478 - 1991 LQ 13 tháng 6 năm 1991 Palomar E. F. Helin
17479 - 1991 PV9 13 tháng 8 năm 1991 Palomar E. F. Helin
17480 1991 PE10 7 tháng 8 năm 1991 Palomar H. E. Holt
17481 1991 PE11 7 tháng 8 năm 1991 Palomar H. E. Holt
17482 1991 PY14 6 tháng 8 năm 1991 Palomar H. E. Holt
17483 - 1991 RA 2 tháng 9 năm 1991 Siding Spring K. S. Russell
17484 Ganghofer 1991 RY4 13 tháng 9 năm 1991 Tautenburg Observatory F. Börngen, L. D. Schmadel
17485 1991 RP9 5 tháng 9 năm 1991 Siding Spring R. H. McNaught
17486 Hodler 1991 RB41 10 tháng 9 năm 1991 Tautenburg Observatory F. Börngen
17487 1991 SY 30 tháng 9 năm 1991 Siding Spring R. H. McNaught
17488 Mantl 1991 TQ6 2 tháng 10 năm 1991 Tautenburg Observatory L. D. Schmadel, F. Börngen
17489 Trenker 1991 TS6 2 tháng 10 năm 1991 Tautenburg Observatory F. Börngen, L. D. Schmadel
17490 1991 UC3 31 tháng 10 năm 1991 Kushiro S. Ueda, H. Kaneda
17491 1991 UM3 31 tháng 10 năm 1991 Kushiro S. Ueda, H. Kaneda
17492 Hippasos 1991 XG1 10 tháng 12 năm 1991 Tautenburg Observatory F. Börngen
17493 Wildcat 1991 YA 31 tháng 12 năm 1991 Palomar C. S. Shoemaker, D. H. Levy
17494 - 1992 AM3 11 tháng 1 năm 1992 Mérida O. A. Naranjo
17495 - 1992 DY 27 tháng 2 năm 1992 Uenohara N. Kawasato
17496 Augustinus 1992 DM2 29 tháng 2 năm 1992 Tautenburg Observatory F. Börngen
17497 - 1992 DO6 29 tháng 2 năm 1992 La Silla UESAC
17498 - 1992 EP4 1 tháng 3 năm 1992 La Silla UESAC
17499 - 1992 EJ5 1 tháng 3 năm 1992 La Silla UESAC
17500 - 1992 EQ10 6 tháng 3 năm 1992 La Silla UESAC