User Tools

Site Tools


30-danh-s-ch-c-c-ti-u-h-nh-tinh-17201-17300-la-gi

Bách khoa toàn thư mở Wikipedia

Buớc tưới chuyển hướng Bước tới tìm kiếm
Tên Tên đầu tiên Ngày phát hiện Nơi phát hiện Người phát hiện
17201 Matjazhumar 2000 AJ58 4 tháng 1 năm 2000 Socorro LINEAR
17202 - 2000 AJ64 4 tháng 1 năm 2000 Socorro LINEAR
17203 - 2000 AM64 4 tháng 1 năm 2000 Socorro LINEAR
17204 - 2000 AR75 5 tháng 1 năm 2000 Socorro LINEAR
17205 - 2000 AM105 5 tháng 1 năm 2000 Socorro LINEAR
17206 - 2000 AJ125 5 tháng 1 năm 2000 Socorro LINEAR
17207 - 2000 AW126 5 tháng 1 năm 2000 Socorro LINEAR
17208 Pokrovska 2000 AH130 5 tháng 1 năm 2000 Socorro LINEAR
17209 - 2000 AH148 5 tháng 1 năm 2000 Socorro LINEAR
17210 - 2000 AY172 7 tháng 1 năm 2000 Socorro LINEAR
17211 Brianfisher 2000 AY174 7 tháng 1 năm 2000 Socorro LINEAR
17212 - 2000 AV183 7 tháng 1 năm 2000 Socorro LINEAR
17213 - 2000 AF186 8 tháng 1 năm 2000 Socorro LINEAR
17214 - 2000 AR189 8 tháng 1 năm 2000 Socorro LINEAR
17215 Slivan 2000 AG238 6 tháng 1 năm 2000 Anderson Mesa LONEOS
17216 Scottstuart 2000 AK243 7 tháng 1 năm 2000 Anderson Mesa LONEOS
17217 - 2000 AR243 7 tháng 1 năm 2000 Socorro LINEAR
17218 - 2000 BV16 30 tháng 1 năm 2000 Socorro LINEAR
17219 - 2000 CV 1 tháng 2 năm 2000 Catalina CSS
17220 Johnpenna 2000 CX26 2 tháng 2 năm 2000 Socorro LINEAR
17221 - 2000 CZ28 2 tháng 2 năm 2000 Socorro LINEAR
17222 Perlmutter 2000 CU44 2 tháng 2 năm 2000 Socorro LINEAR
17223 - 2000 CX56 5 tháng 2 năm 2000 Socorro LINEAR
17224 Randoross 2000 CP58 5 tháng 2 năm 2000 Socorro LINEAR
17225 Alanschorn 2000 CS60 2 tháng 2 năm 2000 Socorro LINEAR
17226 - 2000 CC76 8 tháng 2 năm 2000 Socorro LINEAR
17227 - 2000 CW80 11 tháng 2 năm 2000 Tebbutt F. B. Zoltowski
17228 - 2000 CJ94 8 tháng 2 năm 2000 Socorro LINEAR
17229 - 2000 CR97 13 tháng 2 năm 2000 Đài thiên văn Zvjezdarnica Višnjan K. Korlević
17230 - 2000 CX116 3 tháng 2 năm 2000 Socorro LINEAR
17231 - 2000 CB122 3 tháng 2 năm 2000 Socorro LINEAR
17232 - 2000 DE3 27 tháng 2 năm 2000 Oizumi T. Kobayashi
17233 Stanshapiro 2000 DU58 29 tháng 2 năm 2000 Socorro LINEAR
17234 - 2000 EL11 4 tháng 3 năm 2000 Socorro LINEAR
17235 - 2000 EC29 4 tháng 3 năm 2000 Socorro LINEAR
17236 - 2000 EK45 9 tháng 3 năm 2000 Socorro LINEAR
17237 - 2000 EC50 7 tháng 3 năm 2000 Đài thiên văn Zvjezdarnica Višnjan K. Korlević
17238 - 2000 EP56 8 tháng 3 năm 2000 Socorro LINEAR
17239 - 2000 EH95 9 tháng 3 năm 2000 Socorro LINEAR
17240 Gletorrence 2000 EK95 9 tháng 3 năm 2000 Socorro LINEAR
17241 Wooden 2000 EM126 11 tháng 3 năm 2000 Anderson Mesa LONEOS
17242 Leslieyoung 2000 EX130 11 tháng 3 năm 2000 Anderson Mesa LONEOS
17243 - 2000 FX35 29 tháng 3 năm 2000 Socorro LINEAR
17244 - 2000 FF50 28 tháng 3 năm 2000 Kvistaberg Uppsala-DLR Asteroid Survey
17245 - 2000 GS42 5 tháng 4 năm 2000 Socorro LINEAR
17246 - 2000 GL74 5 tháng 4 năm 2000 Socorro LINEAR
17247 Vanverst 2000 GG105 7 tháng 4 năm 2000 Socorro LINEAR
17248 - 2000 GC107 7 tháng 4 năm 2000 Socorro LINEAR
17249 Eliotyoung 2000 GM110 2 tháng 4 năm 2000 Anderson Mesa LONEOS
17250 Genelucas 2000 GW122 11 tháng 4 năm 2000 Fountain Hills C. W. Juels
17251 Vondracek 2000 GA127 7 tháng 4 năm 2000 Socorro LINEAR
17252 - 2000 GJ127 7 tháng 4 năm 2000 Socorro LINEAR
17253 Vonsecker 2000 GW136 12 tháng 4 năm 2000 Socorro LINEAR
17254 - 2000 GG137 12 tháng 4 năm 2000 Socorro LINEAR
17255 - 2000 GS163 11 tháng 4 năm 2000 Kitt Peak Spacewatch
17256 - 2000 HZ22 30 tháng 4 năm 2000 Socorro LINEAR
17257 Strazzulla 2000 HM25 26 tháng 4 năm 2000 Anderson Mesa LONEOS
17258 Whalen 2000 HK90 29 tháng 4 năm 2000 Socorro LINEAR
17259 - 2000 JE1 2 tháng 5 năm 2000 Socorro LINEAR
17260 - 2000 JQ58 6 tháng 5 năm 2000 Socorro LINEAR
17261 - 2000 JB62 7 tháng 5 năm 2000 Socorro LINEAR
17262 Winokur 2000 JS62 9 tháng 5 năm 2000 Socorro LINEAR
17263 - 2000 JL65 5 tháng 5 năm 2000 Socorro LINEAR
17264 - 2000 JM66 6 tháng 5 năm 2000 Socorro LINEAR
17265 Debennett 2000 JP83 6 tháng 5 năm 2000 Socorro LINEAR
17266 - 2000 KT6 27 tháng 5 năm 2000 Socorro LINEAR
17267 - 2000 KY48 28 tháng 5 năm 2000 Kitt Peak Spacewatch
17268 - 2000 KZ50 29 tháng 5 năm 2000 Socorro LINEAR
17269 Dicksmith 2000 LN1 3 tháng 6 năm 2000 Reedy Creek J. Broughton
17270 - 2000 LB2 4 tháng 6 năm 2000 Reedy Creek J. Broughton
17271 - 2000 LL2 4 tháng 6 năm 2000 Socorro LINEAR
17272 - 2000 LU4 5 tháng 6 năm 2000 Socorro LINEAR
17273 Karnik 2000 LD13 5 tháng 6 năm 2000 Socorro LINEAR
17274 - 2000 LC16 7 tháng 6 năm 2000 Socorro LINEAR
17275 - 2000 LX19 8 tháng 6 năm 2000 Socorro LINEAR
17276 - 2000 LU22 4 tháng 6 năm 2000 Haleakala NEAT
17277 Jarrydlevine 2000 LP25 7 tháng 6 năm 2000 Socorro LINEAR
17278 Viggh 2000 LK27 6 tháng 6 năm 2000 Anderson Mesa LONEOS
17279 Jeniferevans 2000 LX27 6 tháng 6 năm 2000 Anderson Mesa LONEOS
17280 Shelly 2000 LK28 6 tháng 6 năm 2000 Anderson Mesa LONEOS
17281 Mattblythe 2000 LV28 6 tháng 6 năm 2000 Anderson Mesa LONEOS
17282 - 2000 LS34 3 tháng 6 năm 2000 Kitt Peak Spacewatch
17283 Ustinov 2000 MB1 24 tháng 6 năm 2000 Reedy Creek J. Broughton
17284 - 2000 MJ5 26 tháng 6 năm 2000 Socorro LINEAR
17285 Bezout 2000 NU 3 tháng 7 năm 2000 Prescott P. G. Comba
17286 Bisei 2000 NB6 8 tháng 7 năm 2000 Bisei SG Center BATTeRS
17287 - 2000 NP10 7 tháng 7 năm 2000 Socorro LINEAR
17288 - 2000 NZ10 10 tháng 7 năm 2000 Valinhos P. R. Holvorcem
17289 - 2037 P-L 24 tháng 9 năm 1960 Palomar C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
17290 - 2060 P-L 24 tháng 9 năm 1960 Palomar C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
17291 - 2547 P-L 24 tháng 9 năm 1960 Palomar C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
17292 - 2656 P-L 24 tháng 9 năm 1960 Palomar C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
17293 - 2743 P-L 24 tháng 9 năm 1960 Palomar C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
17294 - 2787 P-L 16 tháng 9 năm 1960 Palomar C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
17295 - 2827 P-L 24 tháng 9 năm 1960 Palomar C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
17296 - 3541 P-L 17 tháng 10 năm 1960 Palomar C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
17297 - 3560 P-L 22 tháng 10 năm 1960 Palomar C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
17298 - 4031 P-L 24 tháng 9 năm 1960 Palomar C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
17299 - 4168 P-L 24 tháng 9 năm 1960 Palomar C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
17300 - 4321 P-L 24 tháng 9 năm 1960 Palomar C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
30-danh-s-ch-c-c-ti-u-h-nh-tinh-17201-17300-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)