User Tools

Site Tools


30-danh-s-ch-c-c-ti-u-h-nh-tinh-17101-17200-la-gi

Bách khoa toàn thư mở Wikipedia

Buớc tưới chuyển hướng Bước tới tìm kiếm
Tên Tên đầu tiên Ngày phát hiện Nơi phát hiện Người phát hiện
17101 Sakenova 1999 JZ38 10 tháng 5 năm 1999 Socorro LINEAR
17102 Begzhigitova 1999 JB41 10 tháng 5 năm 1999 Socorro LINEAR
17103 Kadyrsizova 1999 JC42 10 tháng 5 năm 1999 Socorro LINEAR
17104 McCloskey 1999 JV46 10 tháng 5 năm 1999 Socorro LINEAR
17105 - 1999 JC47 10 tháng 5 năm 1999 Socorro LINEAR
17106 - 1999 JT48 10 tháng 5 năm 1999 Socorro LINEAR
17107 - 1999 JJ51 10 tháng 5 năm 1999 Socorro LINEAR
17108 Patricorbett 1999 JL51 10 tháng 5 năm 1999 Socorro LINEAR
17109 - 1999 JF52 10 tháng 5 năm 1999 Socorro LINEAR
17110 - 1999 JG52 10 tháng 5 năm 1999 Socorro LINEAR
17111 - 1999 JH52 10 tháng 5 năm 1999 Socorro LINEAR
17112 - 1999 JM52 10 tháng 5 năm 1999 Socorro LINEAR
17113 - 1999 JE54 10 tháng 5 năm 1999 Socorro LINEAR
17114 - 1999 JJ54 10 tháng 5 năm 1999 Socorro LINEAR
17115 Justiniano 1999 JT54 10 tháng 5 năm 1999 Socorro LINEAR
17116 - 1999 JO57 10 tháng 5 năm 1999 Socorro LINEAR
17117 - 1999 JL58 10 tháng 5 năm 1999 Socorro LINEAR
17118 - 1999 JM58 10 tháng 5 năm 1999 Socorro LINEAR
17119 Alexisrodrz 1999 JP59 10 tháng 5 năm 1999 Socorro LINEAR
17120 - 1999 JP60 10 tháng 5 năm 1999 Socorro LINEAR
17121 Fernandonido 1999 JX60 10 tháng 5 năm 1999 Socorro LINEAR
17122 - 1999 JH63 10 tháng 5 năm 1999 Socorro LINEAR
17123 - 1999 JQ63 10 tháng 5 năm 1999 Socorro LINEAR
17124 - 1999 JC65 12 tháng 5 năm 1999 Socorro LINEAR
17125 - 1999 JB68 12 tháng 5 năm 1999 Socorro LINEAR
17126 - 1999 JH68 12 tháng 5 năm 1999 Socorro LINEAR
17127 - 1999 JE69 12 tháng 5 năm 1999 Socorro LINEAR
17128 - 1999 JS75 10 tháng 5 năm 1999 Socorro LINEAR
17129 - 1999 JM78 13 tháng 5 năm 1999 Socorro LINEAR
17130 - 1999 JV79 13 tháng 5 năm 1999 Socorro LINEAR
17131 - 1999 JL80 12 tháng 5 năm 1999 Socorro LINEAR
17132 - 1999 JV80 12 tháng 5 năm 1999 Socorro LINEAR
17133 - 1999 JC81 12 tháng 5 năm 1999 Socorro LINEAR
17134 - 1999 JX81 12 tháng 5 năm 1999 Socorro LINEAR
17135 - 1999 JD82 12 tháng 5 năm 1999 Socorro LINEAR
17136 - 1999 JE82 12 tháng 5 năm 1999 Socorro LINEAR
17137 - 1999 JK84 12 tháng 5 năm 1999 Socorro LINEAR
17138 - 1999 JM84 12 tháng 5 năm 1999 Socorro LINEAR
17139 Malyshev 1999 JS86 12 tháng 5 năm 1999 Socorro LINEAR
17140 - 1999 JU86 12 tháng 5 năm 1999 Socorro LINEAR
17141 - 1999 JV94 12 tháng 5 năm 1999 Socorro LINEAR
17142 - 1999 JQ95 12 tháng 5 năm 1999 Socorro LINEAR
17143 - 1999 JN97 12 tháng 5 năm 1999 Socorro LINEAR
17144 - 1999 JW98 12 tháng 5 năm 1999 Socorro LINEAR
17145 - 1999 JG99 12 tháng 5 năm 1999 Socorro LINEAR
17146 - 1999 JB102 13 tháng 5 năm 1999 Socorro LINEAR
17147 - 1999 JF102 13 tháng 5 năm 1999 Socorro LINEAR
17148 - 1999 JJ105 12 tháng 5 năm 1999 Socorro LINEAR
17149 - 1999 JM105 13 tháng 5 năm 1999 Socorro LINEAR
17150 - 1999 JP109 13 tháng 5 năm 1999 Socorro LINEAR
17151 - 1999 JB114 13 tháng 5 năm 1999 Socorro LINEAR
17152 - 1999 JA118 13 tháng 5 năm 1999 Socorro LINEAR
17153 - 1999 JK119 13 tháng 5 năm 1999 Socorro LINEAR
17154 - 1999 JS121 13 tháng 5 năm 1999 Socorro LINEAR
17155 - 1999 KZ1 16 tháng 5 năm 1999 Kitt Peak Spacewatch
17156 Kennethseitz 1999 KS3 19 tháng 5 năm 1999 Kitt Peak Spacewatch
17157 1999 KP6 21 tháng 5 năm 1999 Xinglong Chương trình tiểu hành tinh Bắc Kinh Schmidt CCD
17158 - 1999 KA8 18 tháng 5 năm 1999 Socorro LINEAR
17159 - 1999 KG15 18 tháng 5 năm 1999 Socorro LINEAR
17160 - 1999 LT10 8 tháng 6 năm 1999 Socorro LINEAR
17161 - 1999 LQ13 9 tháng 6 năm 1999 Socorro LINEAR
17162 - 1999 LX13 9 tháng 6 năm 1999 Socorro LINEAR
17163 Vasifedoseev 1999 LT19 9 tháng 6 năm 1999 Socorro LINEAR
17164 - 1999 LP24 9 tháng 6 năm 1999 Socorro LINEAR
17165 - 1999 LS27 9 tháng 6 năm 1999 Socorro LINEAR
17166 Secombe 1999 MC 17 tháng 6 năm 1999 Reedy Creek J. Broughton
17167 - 1999 NB 4 tháng 7 năm 1999 Kleť Kleť
17168 - 1999 NP3 13 tháng 7 năm 1999 Socorro LINEAR
17169 Tatarinov 1999 NQ23 14 tháng 7 năm 1999 Socorro LINEAR
17170 Vsevustinov 1999 NS25 14 tháng 7 năm 1999 Socorro LINEAR
17171 - 1999 NB38 14 tháng 7 năm 1999 Socorro LINEAR
17172 - 1999 NZ41 14 tháng 7 năm 1999 Socorro LINEAR
17173 Evgenyamosov 1999 RN10 7 tháng 9 năm 1999 Socorro LINEAR
17174 - 1999 RX53 7 tháng 9 năm 1999 Socorro LINEAR
17175 - 1999 SS3 24 tháng 9 năm 1999 Socorro LINEAR
17176 Viktorov 1999 SH17 30 tháng 9 năm 1999 Socorro LINEAR
17177 - 1999 TA41 8 tháng 10 năm 1999 Catalina CSS
17178 - 1999 TK218 15 tháng 10 năm 1999 Socorro LINEAR
17179 Codina 1999 TC224 4 tháng 10 năm 1999 Anderson Mesa LONEOS
17180 - 1999 TS291 10 tháng 10 năm 1999 Socorro LINEAR
17181 - 1999 UM3 19 tháng 10 năm 1999 Socorro LINEAR
17182 - 1999 VU 1 tháng 11 năm 1999 Socorro LINEAR
17183 - 1999 VO2 5 tháng 11 năm 1999 Catalina CSS
17184 Carlrogers 1999 VL22 13 tháng 11 năm 1999 Fountain Hills C. W. Juels
17185 Mcdavid 1999 VU23 14 tháng 11 năm 1999 Fountain Hills C. W. Juels
17186 Sergivanov 1999 VP28 3 tháng 11 năm 1999 Socorro LINEAR
17187 1999 VM72 14 tháng 11 năm 1999 Xinglong Chương trình tiểu hành tinh Bắc Kinh Schmidt CCD
17188 - 1999 WC2 17 tháng 11 năm 1999 Socorro LINEAR
17189 - 1999 WU3 28 tháng 11 năm 1999 Oizumi T. Kobayashi
17190 Retopezzoli 1999 WY8 28 tháng 11 năm 1999 Gnosca S. Sposetti
17191 - 1999 XS107 4 tháng 12 năm 1999 Catalina CSS
17192 Loharu 1999 XL172 10 tháng 12 năm 1999 Socorro LINEAR
17193 Alexeybaran 1999 XC205 12 tháng 12 năm 1999 Socorro LINEAR
17194 - 1999 XA221 14 tháng 12 năm 1999 Socorro LINEAR
17195 Jimrichardson 1999 XQ234 3 tháng 12 năm 1999 Anderson Mesa LONEOS
17196 Mastrodemos 1999 XW234 3 tháng 12 năm 1999 Anderson Mesa LONEOS
17197 Matjazbone 2000 AC12 3 tháng 1 năm 2000 Socorro LINEAR
17198 Gorjup 2000 AA31 3 tháng 1 năm 2000 Socorro LINEAR
17199 - 2000 AT40 3 tháng 1 năm 2000 Socorro LINEAR
17200 - 2000 AF47 4 tháng 1 năm 2000 Socorro LINEAR
30-danh-s-ch-c-c-ti-u-h-nh-tinh-17101-17200-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)