User Tools

Site Tools


30-danh-s-ch-c-c-ti-u-h-nh-tinh-17001-17100-la-gi

Bách khoa toàn thư mở Wikipedia

Buớc tưới chuyển hướng Bước tới tìm kiếm
Tên Tên đầu tiên Ngày phát hiện Nơi phát hiện Người phát hiện
17001 - 1999 CT54 10 tháng 2 năm 1999 Socorro LINEAR
17002 Kouzel 1999 CV54 10 tháng 2 năm 1999 Socorro LINEAR
17003 - 1999 CE55 10 tháng 2 năm 1999 Socorro LINEAR
17004 Sinkevich 1999 CR61 12 tháng 2 năm 1999 Socorro LINEAR
17005 - 1999 CD63 12 tháng 2 năm 1999 Socorro LINEAR
17006 - 1999 CH63 12 tháng 2 năm 1999 Socorro LINEAR
17007 - 1999 CK65 12 tháng 2 năm 1999 Socorro LINEAR
17008 - 1999 CL65 12 tháng 2 năm 1999 Socorro LINEAR
17009 - 1999 CM70 12 tháng 2 năm 1999 Socorro LINEAR
17010 - 1999 CQ72 12 tháng 2 năm 1999 Socorro LINEAR
17011 - 1999 CC80 12 tháng 2 năm 1999 Socorro LINEAR
17012 - 1999 CY80 12 tháng 2 năm 1999 Socorro LINEAR
17013 - 1999 CA82 12 tháng 2 năm 1999 Socorro LINEAR
17014 - 1999 CY96 10 tháng 2 năm 1999 Socorro LINEAR
17015 - 1999 CN117 12 tháng 2 năm 1999 Socorro LINEAR
17016 - 1999 CV123 11 tháng 2 năm 1999 Socorro LINEAR
17017 - 1999 CJ138 11 tháng 2 năm 1999 Kitt Peak Spacewatch
17018 - 1999 DB1 18 tháng 2 năm 1999 Haleakala NEAT
17019 Aldo 1999 DV3 23 tháng 2 năm 1999 Montelupo M. Tombelli, G. Forti
17020 Hopemeraengus 1999 DH4 24 tháng 2 năm 1999 Cocoa I. P. Griffin
17021 - 1999 DS6 20 tháng 2 năm 1999 Socorro LINEAR
17022 Huisjen 1999 DN7 18 tháng 2 năm 1999 Anderson Mesa LONEOS
17023 Abbott 1999 EG 7 tháng 3 năm 1999 Reedy Creek J. Broughton
17024 Costello 1999 EJ5 15 tháng 3 năm 1999 Reedy Creek J. Broughton
17025 Pilachowski 1999 ES5 13 tháng 3 năm 1999 Goodricke-Pigott R. A. Tucker
17026 - 1999 EC8 12 tháng 3 năm 1999 Kitt Peak Spacewatch
17027 - 1999 EF12 15 tháng 3 năm 1999 Socorro LINEAR
17028 - 1999 FJ5 18 tháng 3 năm 1999 Kitt Peak Spacewatch
17029 Cuillandre 1999 FM6 17 tháng 3 năm 1999 Caussols ODAS
17030 - 1999 FC9 19 tháng 3 năm 1999 Anderson Mesa LONEOS
17031 Piethut 1999 FL9 22 tháng 3 năm 1999 Anderson Mesa LONEOS
17032 Edlu 1999 FM9 22 tháng 3 năm 1999 Anderson Mesa LONEOS
17033 Rusty 1999 FR9 22 tháng 3 năm 1999 Anderson Mesa LONEOS
17034 Vasylshev 1999 FS9 22 tháng 3 năm 1999 Anderson Mesa LONEOS
17035 Velichko 1999 FC10 22 tháng 3 năm 1999 Anderson Mesa LONEOS
17036 Krugly 1999 FD10 22 tháng 3 năm 1999 Anderson Mesa LONEOS
17037 - 1999 FV10 16 tháng 3 năm 1999 Kitt Peak Spacewatch
17038 Wake 1999 FO21 26 tháng 3 năm 1999 Reedy Creek J. Broughton
17039 Yeuseyenka 1999 FN26 19 tháng 3 năm 1999 Socorro LINEAR
17040 Almeida 1999 FT27 19 tháng 3 năm 1999 Socorro LINEAR
17041 Castagna 1999 FB30 19 tháng 3 năm 1999 Socorro LINEAR
17042 Madiraju 1999 FG30 19 tháng 3 năm 1999 Socorro LINEAR
17043 - 1999 FJ30 19 tháng 3 năm 1999 Socorro LINEAR
17044 Mubdirahman 1999 FZ30 19 tháng 3 năm 1999 Socorro LINEAR
17045 Markert 1999 FV32 22 tháng 3 năm 1999 Mauna Kea D. J. Tholen
17046 Kenway 1999 FM33 19 tháng 3 năm 1999 Socorro LINEAR
17047 - 1999 FP33 19 tháng 3 năm 1999 Socorro LINEAR
17048 - 1999 FD34 19 tháng 3 năm 1999 Socorro LINEAR
17049 Miron 1999 FJ34 19 tháng 3 năm 1999 Socorro LINEAR
17050 Weiskopf 1999 FX45 20 tháng 3 năm 1999 Socorro LINEAR
17051 Oflynn 1999 FW46 20 tháng 3 năm 1999 Socorro LINEAR
17052 - 1999 FS51 20 tháng 3 năm 1999 Socorro LINEAR
17053 - 1999 FX56 20 tháng 3 năm 1999 Socorro LINEAR
17054 - 1999 GL2 6 tháng 4 năm 1999 Đài thiên văn Zvjezdarnica Višnjan K. Korlević
17055 - 1999 GP3 6 tháng 4 năm 1999 King City R. G. Sandness
17056 Boschetti 1999 GW3 6 tháng 4 năm 1999 San Marcello L. Tesi, A. Boattini
17057 - 1999 GS4 10 tháng 4 năm 1999 Đài thiên văn Zvjezdarnica Višnjan K. Korlević
17058 Rocknroll 1999 GA5 13 tháng 4 năm 1999 Reedy Creek J. Broughton
17059 Elvis 1999 GX5 15 tháng 4 năm 1999 Reedy Creek J. Broughton
17060 Mikecombi 1999 GX7 9 tháng 4 năm 1999 Anderson Mesa LONEOS
17061 Tegler 1999 GQ8 10 tháng 4 năm 1999 Anderson Mesa LONEOS
17062 Bardot 1999 GR8 10 tháng 4 năm 1999 Anderson Mesa LONEOS
17063 Papaloizou 1999 GP9 15 tháng 4 năm 1999 Anderson Mesa LONEOS
17064 - 1999 GX16 15 tháng 4 năm 1999 Socorro LINEAR
17065 - 1999 GK17 15 tháng 4 năm 1999 Socorro LINEAR
17066 Ginagallant 1999 GG18 15 tháng 4 năm 1999 Socorro LINEAR
17067 - 1999 GF19 15 tháng 4 năm 1999 Socorro LINEAR
17068 - 1999 GO19 15 tháng 4 năm 1999 Socorro LINEAR
17069 - 1999 GD20 15 tháng 4 năm 1999 Socorro LINEAR
17070 - 1999 GG20 15 tháng 4 năm 1999 Socorro LINEAR
17071 - 1999 GK21 15 tháng 4 năm 1999 Socorro LINEAR
17072 Athiviraham 1999 GT31 7 tháng 4 năm 1999 Socorro LINEAR
17073 Alexblank 1999 GX34 6 tháng 4 năm 1999 Socorro LINEAR
17074 - 1999 GQ36 12 tháng 4 năm 1999 Socorro LINEAR
17075 Pankonin 1999 GF49 9 tháng 4 năm 1999 Anderson Mesa LONEOS
17076 Betti 1999 HO 18 tháng 4 năm 1999 Prescott P. G. Comba
17077 Pampaloni 1999 HY2 25 tháng 4 năm 1999 San Marcello A. Boattini, M. Tombelli
17078 Sellers 1999 HD3 24 tháng 4 năm 1999 Reedy Creek J. Broughton
17079 Lavrovsky 1999 HD9 17 tháng 4 năm 1999 Socorro LINEAR
17080 - 1999 HE9 17 tháng 4 năm 1999 Socorro LINEAR
17081 Jaytee 1999 JT1 8 tháng 5 năm 1999 Catalina CSS
17082 - 1999 JC3 9 tháng 5 năm 1999 Đài thiên văn Zvjezdarnica Višnjan K. Korlević
17083 - 1999 JB4 10 tháng 5 năm 1999 Socorro LINEAR
17084 - 1999 JV14 10 tháng 5 năm 1999 Socorro LINEAR
17085 - 1999 JM16 15 tháng 5 năm 1999 Kitt Peak Spacewatch
17086 Ruima 1999 JH18 10 tháng 5 năm 1999 Socorro LINEAR
17087 - 1999 JC19 10 tháng 5 năm 1999 Socorro LINEAR
17088 Giupalazzolo 1999 JF19 10 tháng 5 năm 1999 Socorro LINEAR
17089 Mercado 1999 JU19 10 tháng 5 năm 1999 Socorro LINEAR
17090 Mundaca 1999 JE21 10 tháng 5 năm 1999 Socorro LINEAR
17091 Senthalir 1999 JM21 10 tháng 5 năm 1999 Socorro LINEAR
17092 Sharanya 1999 JP21 10 tháng 5 năm 1999 Socorro LINEAR
17093 - 1999 JH22 10 tháng 5 năm 1999 Socorro LINEAR
17094 - 1999 JV25 10 tháng 5 năm 1999 Socorro LINEAR
17095 Mahadik 1999 JN26 10 tháng 5 năm 1999 Socorro LINEAR
17096 - 1999 JX26 10 tháng 5 năm 1999 Socorro LINEAR
17097 Ronneuman 1999 JX31 10 tháng 5 năm 1999 Socorro LINEAR
17098 Ikedamai 1999 JE34 10 tháng 5 năm 1999 Socorro LINEAR
17099 - 1999 JE37 10 tháng 5 năm 1999 Socorro LINEAR
17100 Kamiokanatsu 1999 JT37 10 tháng 5 năm 1999 Socorro LINEAR
... Trước · Danh sách các tiểu hành tinh · Sau ...
Lấy từ “https://vi.wikipedia.org/w/index.php?title=Danh_sách_các_tiểu_hành_tinh/17001–17100&oldid=26413249”
30-danh-s-ch-c-c-ti-u-h-nh-tinh-17001-17100-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)