User Tools

Site Tools


30-21701-gabemendoza-la-gi

Gabemendoza
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi Nhóm nghiên cứu tiểu hành tinh gần Trái Đất phòng thí nghiệm Lincoln
Nơi khám phá Socorro
Ngày khám phá 7 tháng 9 năm 1999
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 21701
Tên thay thế 1999 RP72
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.7257835
Viễn điểm quỹ đạo 2.9873681
Độ lệch tâm 0.0457864
Chu kỳ quỹ đạo 1763.4658374
Độ bất thường trung bình 321.88896
Độ nghiêng quỹ đạo 3.03704
Kinh độ của điểm nút lên 70.57917
Acgumen của cận điểm 238.64051
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 14.4

21701 Gabemendoza (1999 RP72) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 7 tháng 9 năm 1999 bởi Nhóm nghiên cứu tiểu hành tinh gần Trái Đất phòng thí nghiệm Lincoln ở Socorro.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 21701 Gabemendoza
30-21701-gabemendoza-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)