User Tools

Site Tools


30-21699-wolpert-la-gi

Wolpert
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi Nhóm nghiên cứu tiểu hành tinh gần Trái Đất phòng thí nghiệm Lincoln
Nơi khám phá Socorro
Ngày khám phá 7 tháng 9 năm 1999
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 21699
Tên thay thế 1999 RE64
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.5411045
Viễn điểm quỹ đạo 3.6726907
Độ lệch tâm 0.1821087
Chu kỳ quỹ đạo 2000.2710367
Độ bất thường trung bình 163.10711
Độ nghiêng quỹ đạo 3.02827
Kinh độ của điểm nút lên 81.96802
Acgumen của cận điểm 321.16537
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 13.6

21699 Wolpert (1999 RE64) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 7 tháng 9 năm 1999 bởi Nhóm nghiên cứu tiểu hành tinh gần Trái Đất phòng thí nghiệm Lincoln ở Socorro.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 21699 Wolpert
30-21699-wolpert-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)