User Tools

Site Tools


30-21694-allisowilson-la-gi

Allisowilson
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi Nhóm nghiên cứu tiểu hành tinh gần Trái Đất phòng thí nghiệm Lincoln
Nơi khám phá Socorro
Ngày khám phá 7 tháng 9 năm 1999
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 21694
Tên thay thế 1999 RL48
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 1.9037011
Viễn điểm quỹ đạo 3.2569973
Độ lệch tâm 0.2622312
Chu kỳ quỹ đạo 1513.9660848
Độ bất thường trung bình 323.73595
Độ nghiêng quỹ đạo 4.09011
Kinh độ của điểm nút lên 208.58431
Acgumen của cận điểm 216.40557
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 14.1

21694 Allisowilson (1999 RL48) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 7 tháng 9 năm 1999 bởi nhóm nghiên cứu tiểu hành tinh gần Trái Đất phòng thí nghiệm Lincoln ở Socorro.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 21694 Allisowilson
30-21694-allisowilson-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)