User Tools

Site Tools


30-21686-koschny-la-gi

Koschny
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi A. Knöfel
Nơi khám phá Drebach
Ngày khám phá 11 tháng 9 năm 1999
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 21686
Tên thay thế 1999 RB36
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.0336894
Viễn điểm quỹ đạo 2.5340280
Độ lệch tâm 0.1095380
Chu kỳ quỹ đạo 1260.6725121
Độ bất thường trung bình 295.63626
Độ nghiêng quỹ đạo 1.72436
Kinh độ của điểm nút lên 43.88639
Acgumen của cận điểm 185.93445
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 16.1

21686 Koschny (1999 RB36) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 11 tháng 9 năm 1999 bởi André Knöfel ở Drebach.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 21686 Koschny
30-21686-koschny-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)