User Tools

Site Tools


30-21685-francomallia-la-gi

Francomallia
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi G. Masi
Nơi khám phá Ceccano
Ngày khám phá 11 tháng 9 năm 1999
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 21685
Tên thay thế 1999 RL35
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.6827357
Viễn điểm quỹ đạo 3.1091599
Độ lệch tâm 0.0736243
Chu kỳ quỹ đạo 1800.0497714
Độ bất thường trung bình 266.42004
Độ nghiêng quỹ đạo 0.99646
Kinh độ của điểm nút lên 250.69192
Acgumen của cận điểm 115.81586
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 14.4

21685 Francomallia (1999 RL35) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 11 tháng 9 năm 1999 bởi G. Masi ở Ceccano.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 21685 Francomallia
30-21685-francomallia-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)