User Tools

Site Tools


30-21683-segal-la-gi

Segal
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi C. W. Juels
Nơi khám phá Fountain Hills
Ngày khám phá 9 tháng 9 năm 1999
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 21683
Tên thay thế 1999 RL33
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 1.9936340
Viễn điểm quỹ đạo 2.5609736
Độ lệch tâm 0.1245639
Chu kỳ quỹ đạo 1255.2489893
Độ bất thường trung bình 104.12282
Độ nghiêng quỹ đạo 5.20553
Kinh độ của điểm nút lên 329.36174
Acgumen của cận điểm 109.40116
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 14.8

21683 Segal (1999 RL33) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 9 tháng 9 năm 1999 bởi C. W. Juels ở Fountain Hills.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 21683 Segal
30-21683-segal-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)