User Tools

Site Tools


30-21679-bettypalermiti-la-gi

Bettypalermiti
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi C. W. Juels
Nơi khám phá Fountain Hills
Ngày khám phá 8 tháng 9 năm 1999
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 21679
Tên thay thế 1999 RD28
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 1.7753361
Viễn điểm quỹ đạo 2.6617501
Độ lệch tâm 0.1997739
Chu kỳ quỹ đạo 1206.9804912
Độ bất thường trung bình 253.55715
Độ nghiêng quỹ đạo 2.77709
Kinh độ của điểm nút lên 167.30456
Acgumen của cận điểm 131.05408
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 15.4

21679 Bettypalermiti (1999 RD28) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 8 tháng 9 năm 1999 bởi C. W. Juels ở Fountain Hills.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 21679 Bettypalermiti
30-21679-bettypalermiti-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)