User Tools

Site Tools


30-21677-tylerlyon-la-gi

Tylerlyon
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi Nhóm nghiên cứu tiểu hành tinh gần Trái Đất phòng thí nghiệm Lincoln
Nơi khám phá Socorro
Ngày khám phá 7 tháng 9 năm 1999
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 21677
Tên thay thế 1999 RO23
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.1655851
Viễn điểm quỹ đạo 2.8733259
Độ lệch tâm 0.1404551
Chu kỳ quỹ đạo 1460.6913947
Độ bất thường trung bình 355.39709
Độ nghiêng quỹ đạo 3.62163
Kinh độ của điểm nút lên 131.19916
Acgumen của cận điểm 306.03813
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 15.3

21677 Tylerlyon (1999 RO23) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 7 tháng 9 năm 1999 bởi nhóm nghiên cứu tiểu hành tinh gần Trái Đất phòng thí nghiệm Lincoln ở Socorro.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 21677 Tylerlyon
30-21677-tylerlyon-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)