User Tools

Site Tools


30-21676-maureenanne-la-gi

Maureenanne
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi Nhóm nghiên cứu tiểu hành tinh gần Trái Đất phòng thí nghiệm Lincoln
Nơi khám phá Socorro
Ngày khám phá 7 tháng 9 năm 1999
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 21676
Tên thay thế 1999 RB23
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.4854926
Viễn điểm quỹ đạo 3.4598576
Độ lệch tâm 0.1638869
Chu kỳ quỹ đạo 1872.0593068
Độ bất thường trung bình 226.92417
Độ nghiêng quỹ đạo 11.42854
Kinh độ của điểm nút lên 175.04424
Acgumen của cận điểm 215.95677
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 14.1

21676 Maureenanne (1999 RB23) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 7 tháng 9 năm 1999 bởi Nhóm nghiên cứu tiểu hành tinh gần Trái Đất phòng thí nghiệm Lincoln ở Socorro.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 21676 Maureenanne
30-21676-maureenanne-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)