User Tools

Site Tools


30-21675-kaitlinmaria-la-gi

Kaitlinmaria
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi Nhóm nghiên cứu tiểu hành tinh gần Trái Đất phòng thí nghiệm Lincoln
Nơi khám phá Socorro
Ngày khám phá 7 tháng 9 năm 1999
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 21675
Tên thay thế 1999 RM22
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.3457927
Viễn điểm quỹ đạo 2.6353083
Độ lệch tâm 0.0581228
Chu kỳ quỹ đạo 1435.6264502
Độ bất thường trung bình 128.95107
Độ nghiêng quỹ đạo 1.95798
Kinh độ của điểm nút lên 270.00062
Acgumen của cận điểm 26.25048
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 15.7

21675 Kaitlinmaria (1999 RM22) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 7 tháng 9 năm 1999 bởi nhóm nghiên cứu tiểu hành tinh gần Trái Đất phòng thí nghiệm Lincoln ở Socorro.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 21675 Kaitlinmaria
30-21675-kaitlinmaria-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)