User Tools

Site Tools


30-21673-leatherman-la-gi

Leatherman
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi Nhóm nghiên cứu tiểu hành tinh gần Trái Đất phòng thí nghiệm Lincoln
Nơi khám phá Socorro
Ngày khám phá 7 tháng 9 năm 1999
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 21673
Tên thay thế 1999 RL15
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.1847328
Viễn điểm quỹ đạo 2.5691944
Độ lệch tâm 0.0808724
Chu kỳ quỹ đạo 1338.5426936
Độ bất thường trung bình 252.68140
Độ nghiêng quỹ đạo 6.87513
Kinh độ của điểm nút lên 137.46335
Acgumen của cận điểm 76.97751
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 15.1

21673 Leatherman (1999 RL15) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 7 tháng 9 năm 1999 bởi Nhóm nghiên cứu tiểu hành tinh gần Trái Đất phòng thí nghiệm Lincoln ở Socorro.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 21673 Leatherman
30-21673-leatherman-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)