User Tools

Site Tools


30-21671-warrener-la-gi

Warrener
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi Nhóm nghiên cứu tiểu hành tinh gần Trái Đất phòng thí nghiệm Lincoln
Nơi khám phá Socorro
Ngày khám phá 7 tháng 9 năm 1999
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 21671
Tên thay thế 1999 RP12
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.4688272
Viễn điểm quỹ đạo 2.7367378
Độ lệch tâm 0.0514662
Chu kỳ quỹ đạo 1533.7523943
Độ bất thường trung bình 221.56956
Độ nghiêng quỹ đạo 14.66239
Kinh độ của điểm nút lên 175.67863
Acgumen của cận điểm 329.34506
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 14.0

21671 Warrener (1999 RP12) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 7 tháng 9 năm 1999 bởi Nhóm nghiên cứu tiểu hành tinh gần Trái Đất phòng thí nghiệm Lincoln ở Socorro.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 21671 Warrener
30-21671-warrener-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)