User Tools

Site Tools


30-21661-olgagermani-la-gi

Olgagermani
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi G. Masi
Nơi khám phá Ceccano
Ngày khám phá 1 tháng 9 năm 1999
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 21661
Tên thay thế 1999 RA
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 1.7734776
Viễn điểm quỹ đạo 2.9481672
Độ lệch tâm 0.2487882
Chu kỳ quỹ đạo 1324.9314035
Độ bất thường trung bình 138.16698
Độ nghiêng quỹ đạo 5.61208
Kinh độ của điểm nút lên 166.15309
Acgumen của cận điểm 166.39078
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 15.1

21661 Olgagermani (1999 RA) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 1 tháng 9 năm 1999 bởi G. Masi ở Ceccano, Ý.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 21661 Olgagermani
30-21661-olgagermani-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)