User Tools

Site Tools


30-21653-davidwang-la-gi

Davidwang
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi Nhóm nghiên cứu tiểu hành tinh gần Trái Đất phòng thí nghiệm Lincoln
Nơi khám phá Socorro
Ngày khám phá 22 tháng 7 năm 1999
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 21653
Tên thay thế 1999 OH3
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.1936924
Viễn điểm quỹ đạo 3.3815376
Độ lệch tâm 0.2130576
Chu kỳ quỹ đạo 1699.9949095
Độ bất thường trung bình 339.10719
Độ nghiêng quỹ đạo 18.87518
Kinh độ của điểm nút lên 243.95316
Acgumen của cận điểm 97.73435
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 13.8

21653 Davidwang (1999 OH3) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 22 tháng 7 năm 1999 bởi nhóm nghiên cứu tiểu hành tinh gần Trái Đất phòng thí nghiệm Lincoln ở Socorro.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 21653 Davidwang
30-21653-davidwang-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)