User Tools

Site Tools


30-21650-tilgner-la-gi

Tilgner
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi S. Sposetti
Nơi khám phá Gnosca
Ngày khám phá 17 tháng 7 năm 1999
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 21650
Tên thay thế 1999 OB1
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.0168194
Viễn điểm quỹ đạo 2.5840820
Độ lệch tâm 0.1232938
Chu kỳ quỹ đạo 1274.4353508
Độ bất thường trung bình 217.74589
Độ nghiêng quỹ đạo 6.07902
Kinh độ của điểm nút lên 232.95507
Acgumen của cận điểm 50.07976
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 15.8

21650 Tilgner (1999 OB1) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 17 tháng 7 năm 1999 bởi S. Sposetti ở Gnosca.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 21650 Tilgner
30-21650-tilgner-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)