User Tools

Site Tools


30-21647-carlturner-la-gi

Carlturner
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi Nhóm nghiên cứu tiểu hành tinh gần Trái Đất phòng thí nghiệm Lincoln
Nơi khám phá Socorro
Ngày khám phá 12 tháng 7 năm 1999
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 21647
Tên thay thế 1999 NE54
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.4467406
Viễn điểm quỹ đạo 2.8772084
Độ lệch tâm 0.0808550
Chu kỳ quỹ đạo 1586.3692107
Độ bất thường trung bình 351.73788
Độ nghiêng quỹ đạo 10.41797
Kinh độ của điểm nút lên 192.18766
Acgumen của cận điểm 143.10051
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 14.7

21647 Carlturner (1999 NE54) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 12 tháng 7 năm 1999 bởi nhóm nghiên cứu tiểu hành tinh gần Trái Đất phòng thí nghiệm Lincoln ở Socorro.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 21647 Carlturner
30-21647-carlturner-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)