User Tools

Site Tools


30-21646-joshuaturner-la-gi

Joshuaturner
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi Nhóm nghiên cứu tiểu hành tinh gần Trái Đất phòng thí nghiệm Lincoln
Nơi khám phá Socorro
Ngày khám phá 12 tháng 7 năm 1999
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 21646
Tên thay thế 1999 NK53
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.2432921
Viễn điểm quỹ đạo 3.0978337
Độ lệch tâm 0.1599928
Chu kỳ quỹ đạo 1594.0525545
Độ bất thường trung bình 276.17973
Độ nghiêng quỹ đạo 13.05986
Kinh độ của điểm nút lên 183.86167
Acgumen của cận điểm 234.37490
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 14.6

21646 Joshuaturner (1999 NK53) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 12 tháng 7 năm 1999 bởi Nhóm nghiên cứu tiểu hành tinh gần Trái Đất phòng thí nghiệm Lincoln ở Socorro.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 21646 Joshuaturner
30-21646-joshuaturner-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)