User Tools

Site Tools


30-21645-chentsaiwei-la-gi

Chentsaiwei
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi Nhóm nghiên cứu tiểu hành tinh gần Trái Đất phòng thí nghiệm Lincoln
Nơi khám phá Socorro
Ngày khám phá 14 tháng 7 năm 1999
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 21645
Tên thay thế 1999 NZ50
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.0009799
Viễn điểm quỹ đạo 3.0918393
Độ lệch tâm 0.2141956
Chu kỳ quỹ đạo 1484.1945647
Độ bất thường trung bình 26.35334
Độ nghiêng quỹ đạo 11.58219
Kinh độ của điểm nút lên 290.00145
Acgumen của cận điểm 62.41264
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 14.5

21645 Chentsaiwei (1999 NZ50) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 14 tháng 7 năm 1999 bởi nhóm nghiên cứu tiểu hành tinh gần Trái Đất phòng thí nghiệm Lincoln ở Socorro.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 21645 Chentsaiwei
30-21645-chentsaiwei-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)