User Tools

Site Tools


30-21642-kominers-la-gi

Kominers
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi Nhóm nghiên cứu tiểu hành tinh gần Trái Đất phòng thí nghiệm Lincoln
Nơi khám phá Socorro
Ngày khám phá 14 tháng 7 năm 1999
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 21642
Tên thay thế 1999 NH41
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 1.8313618
Viễn điểm quỹ đạo 2.6440096
Độ lệch tâm 0.1815822
Chu kỳ quỹ đạo 1222.6356316
Độ bất thường trung bình 254.35883
Độ nghiêng quỹ đạo 3.22811
Kinh độ của điểm nút lên 12.44511
Acgumen của cận điểm 260.39125
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 15.3

21642 Kominers (1999 NH41) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 14 tháng 7 năm 1999 bởi nhóm nghiên cứu tiểu hành tinh gần Trái Đất phòng thí nghiệm Lincoln ở Socorro.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 21642 Kominers
30-21642-kominers-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)