User Tools

Site Tools


30-21641-tiffanyko-la-gi

Tiffanyko
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi Nhóm nghiên cứu tiểu hành tinh gần Trái Đất phòng thí nghiệm Lincoln
Nơi khám phá Socorro
Ngày khám phá 14 tháng 7 năm 1999
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 21641
Tên thay thế 1999 NC40
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.4659932
Viễn điểm quỹ đạo 2.9631132
Độ lệch tâm 0.0915657
Chu kỳ quỹ đạo 1633.6008461
Độ bất thường trung bình 279.93780
Độ nghiêng quỹ đạo 4.84647
Kinh độ của điểm nút lên 87.01415
Acgumen của cận điểm 303.85715
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 14.9

21641 Tiffanyko (1999 NC40) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 14 tháng 7 năm 1999 bởi Nhóm nghiên cứu tiểu hành tinh gần Trái Đất phòng thí nghiệm Lincoln ở Socorro.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 21641 Tiffanyko
30-21641-tiffanyko-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)