User Tools

Site Tools


30-21640-petekirkland-la-gi

Petekirkland
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi Nhóm nghiên cứu tiểu hành tinh gần Trái Đất phòng thí nghiệm Lincoln
Nơi khám phá Socorro
Ngày khám phá 14 tháng 7 năm 1999
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 21640
Tên thay thế 1999 NX39
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 1.8658451
Viễn điểm quỹ đạo 2.6887413
Độ lệch tâm 0.1806742
Chu kỳ quỹ đạo 1255.2402357
Độ bất thường trung bình 124.59423
Độ nghiêng quỹ đạo 5.81793
Kinh độ của điểm nút lên 356.44959
Acgumen của cận điểm 51.27701
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 14.6

21640 Petekirkland (1999 NX39) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 14 tháng 7 năm 1999 bởi nhóm nghiên cứu tiểu hành tinh gần Trái Đất phòng thí nghiệm Lincoln ở Socorro.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 21640 Petekirkland
30-21640-petekirkland-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)