User Tools

Site Tools


30-21639-davidkaufman-la-gi

Davidkaufman
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi Nhóm nghiên cứu tiểu hành tinh gần Trái Đất phòng thí nghiệm Lincoln
Nơi khám phá Socorro
Ngày khám phá 14 tháng 7 năm 1999
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 21639
Tên thay thế 1999 ND39
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.0044245
Viễn điểm quỹ đạo 2.5382217
Độ lệch tâm 0.1175080
Chu kỳ quỹ đạo 1250.3074107
Độ bất thường trung bình 76.08076
Độ nghiêng quỹ đạo 5.82341
Kinh độ của điểm nút lên 116.64288
Acgumen của cận điểm 330.71590
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 14.3

21639 Davidkaufman (1999 ND39) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 14 tháng 7 năm 1999 bởi Nhóm nghiên cứu tiểu hành tinh gần Trái Đất phòng thí nghiệm Lincoln ở Socorro.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 21639 Davidkaufman
30-21639-davidkaufman-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)