User Tools

Site Tools


30-21638-nicjachowski-la-gi

Nicjachowski
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi Nhóm nghiên cứu tiểu hành tinh gần Trái Đất phòng thí nghiệm Lincoln
Nơi khám phá Socorro
Ngày khám phá 14 tháng 7 năm 1999
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 21638
Tên thay thế 1999 NA39
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 1.8587194
Viễn điểm quỹ đạo 2.7581968
Độ lệch tâm 0.1948221
Chu kỳ quỹ đạo 1281.0952510
Độ bất thường trung bình 165.65865
Độ nghiêng quỹ đạo 1.79703
Kinh độ của điểm nút lên 358.68475
Acgumen của cận điểm 335.80614
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 15.6

21638 Nicjachowski (1999 NA39) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 14 tháng 7 năm 1999 bởi nhóm nghiên cứu tiểu hành tinh gần Trái Đất phòng thí nghiệm Lincoln ở Socorro.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 21638 Nicjachowski
30-21638-nicjachowski-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)