User Tools

Site Tools


30-21637-ninahuffman-la-gi

Ninahuffman
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi Nhóm nghiên cứu tiểu hành tinh gần Trái Đất phòng thí nghiệm Lincoln
Nơi khám phá Socorro
Ngày khám phá 14 tháng 7 năm 1999
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 21637
Tên thay thế 1999 NH36
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 1.9070919
Viễn điểm quỹ đạo 2.8115569
Độ lệch tâm 0.1916788
Chu kỳ quỹ đạo 1323.6705384
Độ bất thường trung bình 130.32523
Độ nghiêng quỹ đạo 7.42849
Kinh độ của điểm nút lên 313.56982
Acgumen của cận điểm 28.00895
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 15.6

21637 Ninahuffman (1999 NH36) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 14 tháng 7 năm 1999 bởi nhóm nghiên cứu tiểu hành tinh gần Trái Đất phòng thí nghiệm Lincoln ở Socorro.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 21637 Ninahuffman
30-21637-ninahuffman-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)