User Tools

Site Tools


30-21633-hsingpenyuan-la-gi

Hsingpenyuan
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi Nhóm nghiên cứu tiểu hành tinh gần Trái Đất phòng thí nghiệm Lincoln
Nơi khám phá Socorro
Ngày khám phá 13 tháng 7 năm 1999
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 21633
Tên thay thế 1999 NW11
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.1574970
Viễn điểm quỹ đạo 2.5729748
Độ lệch tâm 0.0878301
Chu kỳ quỹ đạo 1328.6485677
Độ bất thường trung bình 211.36526
Độ nghiêng quỹ đạo 5.61485
Kinh độ của điểm nút lên 305.16125
Acgumen của cận điểm 304.60360
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 14.3

21633 Hsingpenyuan (1999 NW11) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 13 tháng 7 năm 1999 bởi Nhóm nghiên cứu tiểu hành tinh gần Trái Đất phòng thí nghiệm Lincoln ở Socorro.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 21633 Hsingpenyuan
30-21633-hsingpenyuan-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)