User Tools

Site Tools


30-21632-suwanasri-la-gi

Suwanasri
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi Nhóm nghiên cứu tiểu hành tinh gần Trái Đất phòng thí nghiệm Lincoln
Nơi khám phá Socorro
Ngày khám phá 13 tháng 7 năm 1999
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 21632
Tên thay thế 1999 NR11
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 1.7134193
Viễn điểm quỹ đạo 3.0547781
Độ lệch tâm 0.2813136
Chu kỳ quỹ đạo 1344.5742228
Độ bất thường trung bình 131.73185
Độ nghiêng quỹ đạo 5.91898
Kinh độ của điểm nút lên 295.45022
Acgumen của cận điểm 37.70878
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 14.0

21632 Suwanasri (1999 NR11) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 13 tháng 7 năm 1999 bởi nhóm nghiên cứu tiểu hành tinh gần Trái Đất phòng thí nghiệm Lincoln ở Socorro.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 21632 Suwanasri
30-21632-suwanasri-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)