User Tools

Site Tools


30-21631-stephenhonan-la-gi

Stephenhonan
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi Nhóm nghiên cứu tiểu hành tinh gần Trái Đất phòng thí nghiệm Lincoln
Nơi khám phá Socorro
Ngày khám phá 13 tháng 7 năm 1999
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 21631
Tên thay thế 1999 NU10
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.0580157
Viễn điểm quỹ đạo 2.7674861
Độ lệch tâm 0.1470252
Chu kỳ quỹ đạo 1368.8856252
Độ bất thường trung bình 179.08588
Độ nghiêng quỹ đạo 4.85531
Kinh độ của điểm nút lên 142.08589
Acgumen của cận điểm 104.75730
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 15.1

21631 Stephenhonan (1999 NU10) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 13 tháng 7 năm 1999 bởi Nhóm nghiên cứu tiểu hành tinh gần Trái Đất phòng thí nghiệm Lincoln ở Socorro.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 21631 Stephenhonan
30-21631-stephenhonan-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)