User Tools

Site Tools


30-21630-wootensmith-la-gi

Wootensmith
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi Nhóm nghiên cứu tiểu hành tinh gần Trái Đất phòng thí nghiệm Lincoln
Nơi khám phá Socorro
Ngày khám phá 13 tháng 7 năm 1999
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 21630
Tên thay thế 1999 NM9
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.0768833
Viễn điểm quỹ đạo 2.3038505
Độ lệch tâm 0.0518103
Chu kỳ quỹ đạo 1184.0600650
Độ bất thường trung bình 9.24897
Độ nghiêng quỹ đạo 1.20722
Kinh độ của điểm nút lên 201.60870
Acgumen của cận điểm 354.47714
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 14.9

21630 Wootensmith (1999 NM9) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 13 tháng 7 năm 1999 bởi Nhóm nghiên cứu tiểu hành tinh gần Trái Đất phòng thí nghiệm Lincoln ở Socorro.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 21630 Wootensmith
30-21630-wootensmith-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)