User Tools

Site Tools


30-21629-siperstein-la-gi

Siperstein
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi Nhóm nghiên cứu tiểu hành tinh gần Trái Đất phòng thí nghiệm Lincoln
Nơi khám phá Socorro
Ngày khám phá 13 tháng 7 năm 1999
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 21629
Tên thay thế 1999 NT8
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.1259990
Viễn điểm quỹ đạo 2.2583304
Độ lệch tâm 0.0301828
Chu kỳ quỹ đạo 1185.5181450
Độ bất thường trung bình 341.98592
Độ nghiêng quỹ đạo 1.20399
Kinh độ của điểm nút lên 180.08841
Acgumen của cận điểm 42.07401
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 15.9

21629 Siperstein (1999 NT8) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 13 tháng 7 năm 1999 bởi nhóm nghiên cứu tiểu hành tinh gần Trái Đất phòng thí nghiệm Lincoln ở Socorro.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 21629 Siperstein
30-21629-siperstein-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)