User Tools

Site Tools


30-21628-lucashof-la-gi

Lucashof
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi Nhóm nghiên cứu tiểu hành tinh gần Trái Đất phòng thí nghiệm Lincoln
Nơi khám phá Socorro
Ngày khám phá 13 tháng 7 năm 1999
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 21628
Tên thay thế 1999 ND4
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 1.9406860
Viễn điểm quỹ đạo 2.8940758
Độ lệch tâm 0.1971948
Chu kỳ quỹ đạo 1372.8277575
Độ bất thường trung bình 76.45163
Độ nghiêng quỹ đạo 0.22669
Kinh độ của điểm nút lên 53.58421
Acgumen của cận điểm 322.18967
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 16.0

21628 Lucashof (1999 ND4) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 13 tháng 7 năm 1999 bởi Nhóm nghiên cứu tiểu hành tinh gần Trái Đất phòng thí nghiệm Lincoln ở Socorro.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 21628 Lucashof
30-21628-lucashof-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)