User Tools

Site Tools


30-21627-sillis-la-gi

Sillis
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi Nhóm nghiên cứu tiểu hành tinh gần Trái Đất phòng thí nghiệm Lincoln
Nơi khám phá Socorro
Ngày khám phá 13 tháng 7 năm 1999
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 21627
Tên thay thế 1999 NZ3
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.0325851
Viễn điểm quỹ đạo 3.0642337
Độ lệch tâm 0.2024103
Chu kỳ quỹ đạo 1485.9432861
Độ bất thường trung bình 114.58892
Độ nghiêng quỹ đạo 12.33523
Kinh độ của điểm nút lên 146.83204
Acgumen của cận điểm 84.31040
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 14.2

21627 Sillis (1999 NZ3) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 13 tháng 7 năm 1999 bởi Nhóm nghiên cứu tiểu hành tinh gần Trái Đất phòng thí nghiệm Lincoln ở Socorro.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 21627 Sillis
30-21627-sillis-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)